Sejane livade i pašnjaci: Izbor trava i leguminoza

0
226
Agrosaveti - krave 18
Foto: Vertigo produkcija

Od izbora vrsta i sastava smeša trava i leguminoza zavisi dugotrajnost sejanih livada i pašnjaka, kvalitet i cena koštanja stočne hrane.

Spyrale Adama 1120x1080

Novijim ispitivanjima je utvrđeno da se podizanje sejanih livada i pašnjaka ne može vršiti samo izborom najproduktivnijih i najkvalitetnijih vrsta i sorata trava i leguminoza. Time se ne postiže uvek da sejane livade i pašnjaci daju veće prinose kvalitetnije stočne hrane i da traju duže. U prvom redu zbog toga što pojedine vrste i sorte trava i legumnoza različito ispoljavaju svoje osobine u pojedinim područjima, u različitim klimatskim i zemljišnim uslovima i načinu gajenja i iskorišćavanja.

Složene, polusložene i proste smeše

Za podizanje sejanih livada i pašnjaka ranije su više korišćene složene travno-leguminozne smeše, sastavljene od većeg broja trava i leguminoza. Upotreba složenih travno-leguminoznih smeša i održavanje većeg broje vrsta trava i leguminoza u smešama moguće je samo na neđubrenim i slabo nađubrenim sejanim livadama i pašnjacima,ali se tada postižu manji prinosti stočne hrane.

U uslovima intenzivnog gajenja i boljeg đubrenje i iskorišćavanja veći prinosi kvalitetnije stočne hrane postižu se upotrebom prostih i polusloženih smeša, sastavljenih od 3-4 vrste trava ili trava i leguminoza, a pri upotrebi visokih doza đubriva, naročito azotnih, seju se i pojedinačne vrste trava za sejane livade i pašnjake.

PROČITAJTE I...  Setva ječma i dve žetve

Na osnovu mnogih istraživanja i u ogledima u širokoj praksi kod poljoprivrednih proizvođača, pogodne vrste smeša za sejane travnjake, za iskorišćavanje kosidbom, ispašom i kombinovano za pojedina područja Srbije, a i šire, u našoj zemlji su sledeća: smeše za nizijsko područje, smeše za brdsko područje, smeše za planinsko područje.

NADZOR Galenika Fitofarmacija 1120x180

Za setvu u prvom redu treba koristiti domaće seme, naše sorte i selekcija trava i leguminoza, a kada toga nema, može se koristiti i seme iz uvoza koje prodaju domaće semenske firme. Ukoliko je seme slabije, količina semena za setvu se mora povećati srazmerno opadanju kvaliteta. Loše seme, male klijavosti i čistoće ne treba upotrebljvati za setvu.

Za uspešno podizanje sejanih livada i pašnjaka i dobijanje visokih kvaliteta stočne hrane đubrenje je jedna od najvažnijih mera, mada na ovo poljoprivrednici ne obraćaju dovoljno pažnje.

Prethodni tekstRastvor od belog luka: Savršena zaštita za povrće
Sledeći tekstIshrana koza – koza kao pravi gurman

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime