Kretanje pšenice na Produktnoj berzi u 2020. godini

0
80
Agrosaveti - Produktna Berza

Usled pojave korona virusa i globalnog širenja ove pandemije, rasla je tražnja pšenice kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu, najpre od strane mlinara, zbog povećane tražnje za brašnom. Što se tiče cene u žetvi ona je bila na gotovo istom nivou kao i prethodne godine od 17,50 din/kg. Kraj godine je praćen izuzetno malim količinama izvezene domaće pšenice. Na samom kraju godine, informacija o uvođenju izvoznih taksi u Rusiji za ovu žitaricu je bio dodatni okidač za skok cena na ino tržištima, što se odrazilo na domaće tržište.

Vertigo POVERTWIN 1120x1080

Na početku godine, tržište pšenice zabeležilo je veoma nizak obim trgovanja, dok je bila
značajna tražnja za stočnom pšenicom. Tokom februara, cena pšenice roda 2019. godine,
dostigla je svoj maksimum od 20,50 din/kg, da bi u drugoj polovini meseca beležila silazni trend. Nakon vesti o širenju pandemije virusa Kovid-19 na svetskom nivou, došlo je do povećane tražnje za brašnom, a samim tim i do povećane tražnje mlinara za pšenicom. Usled zatvaranja granica, javljaju se logistički problemi, koji su, zajedno sa većom tražnjom, uzrokovali rast cena pšenice. U martu se pšenicom trgovalo od 18,80 do 20,50
din/kg.

Vertigo CC3 728x90
Kretanje pšenice po kvartalima

U prvom kvartalu 2020. godine, ukupno je prometovano 6.830t pšenice, čija je finansijska
vrednost iznosila 149.949.250,00 dinara.

Web-baner-Dekalb-Vertigo-1120x180-V01

Na početku drugog kvartala, pšenicom se trgovalo u rasponu od 19,80 do 20,50 din/kg, što
predstavlja rast cena ove žitarice u odnosu na raniji mesec. Međutim, tokom maja i juna
meseca, zabeležen je silazni trend. U maju, usled smanjene izvozne tražnje i tražnje mlinara, ova žitarica se kretala u cenovnom rasponu od 19,20 do 19,70 din/kg. Jun je doneo veće interesovanje za pšenicom roda 2020. godine, te je cena starog roda na početku meseca iznosila 18,80 din/kg, da bi na kraju meseca pala na 18,00 din/kg.

Custodia 1120x1080

Tokom drugog kvartala ukupno je prometovano 4.136t robe, sa 91.945.700,00 dinara finansijske vrednosti.

Tekton 1068x180px

Na početku trećeg kvartala, pšenica je beležila apsolutni primat u trgovanju sa količinom od
5.267t robe u prvom mesecu. Cena hlebnog zrna je tokom jula oscilirala, te je početkom meseca iznosila 17,50 din/kg, a na kraju meseca 17,90 din/kg. Svoj cenovni maksimum od 18,50din/kg, pšenica je dostigla sredinom jula. Zbog mirnijeg tržišta i slabije tražnje, u avgustu, pšenica je imala silazni trend, pa se kretala u rasponu od 17,70 do 17,90 din/kg. Tržište je ostalo mirno i u prvoj polovini septembra, da bi na kraju beležilo rast, usled dešavanja na međunarodnom tržištu izazvanih vremenskim uslovima, naročito u slivu
Crnog mora.

Biofor baner 728x90

Tokom ovog meseca, pšenica se kretala u cenovnom opsegu od 17,50 din/kg od 19,30 din/kg.

PROČITAJTE I...  Ratarska proizvodnja u Maradiku

U trećem kvartalu, ukupno je prometovano 9.688t pšenice, čija je finansijska vrednost iznosila 193.687.512,00 dinara. Najveći udeo u trgovanju, pšenica je imala u julu, sa 40,54%.

Poslednji kvartal u 2020. godini, započeo je povećanom tražnjom na domaćem tržištu, zbog
čega je pšenica zabeležila uzlazni trend. U oktobru je prometovano 6.950t pšenice, što je
najveća prometovana količina tokom jednog meseca u 2020. godini. Ugovori su tokom prvog meseca zaključivani u cenovnom rasponu od 19,50 do 22,50 din/kg.

UKUPAN ROD PŠENICE U 2020. IZNOSIO JE 2.972.711t

Usled smanjene aktivnosti tokom novembra i decembra, pšenica se tokom meseca novembra kretala u uskom opsegu od 21,50 do 22,20 din/kg, dok se u decembru kreće od 20,60 do 21,00 din/kg, što predstavlja pad u odnosu na prethodni mesec. Četvrti kvartal 2020. godine, zabeležio je najviše cenovne nivoe na kojima se ova žitarica kretala u poslednjih pet godina. Ukupno je prometovano 9.125 t pšenice, čija je finansijska vrednost iznosila 214.321.250,00 dinara.

Pšenica je 2020. godinu započela sa cenom od 19,40 din/kg, da bi do kraja godine porasla za 7,73% na 20,90 din/kg. Najniži nivo, u toku godine, od 17,50 din/kg ostvaren je u julu, dok se u oktobru pšenica kretala na najvišem nivou od 22,50 din/kg. Razlika između minimalne i maksimalno ostvarene cene je 28,57%. Prosečan prinos pšenice je iznosio 5,042 kg/ha, sa ukupno požnjevenih 589.549 ha, a ukupan rod je 2.972.711t.

PROČITAJTE I...  Setva pšenic u Južnom Banatu

Agrosaveti produktna berza kretanje psenice u 2020 01Agrosaveti produktna berza kretanje psenice u 2020 02Agrosaveti produktna berza kretanje psenice u 2020 03Agrosaveti produktna berza kretanje psenice u 2020 04Agrosaveti produktna berza kretanje psenice u 2020 05

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime