USLOVI KORIŠĆENJA

Svaka poseta sajtu Agrosaveti.rs podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.
Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.
Agrosaveti.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Autorska prava

Sadržaji sa ovog veb sajta su autorsko delo u vlasništvu firme Vertigo produkcija doo Novi Sad koje je zaštićeno domaćim zakonima. Slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina je moguće pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta Agrosaveti.rs, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.
U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na Agrosaveti.rs se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnost koja je definisana u ovom dokumentu.
Ostavljeni sadržaji od strane korisnika se tretiraju kao javni, i u tom smislu se mogu slobodno koristiti od strane Vertigo produkcija d.o.o. Novi Sad u promotivne i prodajne svrhe.

Politika privatnosti

E-mail adrese korisnika ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima.
U slučaju email newsletter-a omogućena je usluga dobrovoljnog odjavljivanja prema pravilima direktnog email marketinga .
Prijavljivanje newsletter je slobodno i obavlja se uz proveru pri prijavi korisnika prema pravilima direktnog email marketinga. Vertigo produkcija d.o.o. Novi Sad ne vrši prinudno prijavljivanje korisnika.
Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) necćemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama.

Korisnicima Agrosaveti.rs strogo je zabranjeno:
– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
– objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
– objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
– svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Veze ka drugim veb lokacijama

Vertigo produkcija d.o.o. Novi Sad ne kontroliše linkovane web lokacije van domena Agrosaveti.rs i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.
Agrosaveti.rs se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Agrosaveti.rs ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na Agrosaveti.rs su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu Vertigo produkcija d.o.o Novi Sad ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta Agrosaveti.rs, obzirom da se proces naručivanja proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu Agrosaveti.rs nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.