Subvencije za kupovinu kuća za mlade

0
1300
Agrosaveti - Subvencije za kupovinu kuce 01

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim i vanbračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Jedan od uslova je učesnici konkursa imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.

Luna Sensation Bayer 1120x180 V01

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

ExelGrow Adama 1120x180

Ciljevi konkursa usmereni su na: podsticanje razvoja ruralnih sredina, povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta, iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju: supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Galenika Fitofarmacija Flux 1120x185

Uslovi za učestvovanje na konkursu

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs: da jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs, da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine 3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa, da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

PROČITAJTE I...  Traktori iz subvencija: Da li je Ministarstvo nasamarilo poljoprivrednike?

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.

Infinito Bayer 1120x180 V01

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Rok za prijave

Prijave na Konkurs će se primati do 25 septembra 2018. godine.

Spyrale Adama 1120x1080

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs.

Izvor: Agronews, Agrosmart

Prethodni tekstBezbednost hrane i dalje slaba tačka
Sledeći tekstGeneracijska proizvodnja sira u Čurugu

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime