Injektorsko pojačanje za strip-till

0
675
Agrosaveti -strip-till - 01

,,Sa strip-till, optimalna zona korena se kreira rasterećenjem zemljišta u trakama. Bez kultivacije cele parcele i potrebe za uklanjanjem strnjišta i/ili rezidua.ʻʻ

Adama Maganic 1120x180

Broj biogasnih postrojenja u Velikoj Britaniji je u stabilnom porastu. S time je i količina digestata kojeg je neophodno upotrebiti.

Ono što priroda daje jednom rukom, često može biti oduzeto drugom. Ovo nikad nigde nije primerenije nego sa poljoprivredom. Dobijate dobro proleće praćeno sa užasnim letom, ili vlažnu jesen praćenu sa suvom zimom.

Paradajz 1120x180

I ovo se može reći da se odnosi na upotrebu digestata. Sa sobom donosi enormne nutrijentske benefite i poboljšanje strukture zemljišta. S druge strane poseduje rizike od prekomernog premeštanja u profilu zemljišta usled velikih količina tečnih sastojaka.

Za vršioce usluga Northants – Pit i Ričard Barbedž (Pete i Richard Burbage), odluku o kupovini samohodnog tankera se pokrenule rastuće potražnje od njihovih mušterija za precizno i vremenski odgovarajuće apliciranje tečne osoke i digestata.

Web baner Delaro Bayer 1120x180 V01

Biznis se već susretao sa velikim količinama osoke i stajnjaka, korišćenjem metoda crevnog sistema i sporednih tankera. Tako da nije digestat jedini koji je bio okidač dogovora, objašnjava glavni rukovaoc tankera Endi Rasel (Andy Russell). Dodaje i da se sa osokom takođe postupa na isti način.

Crevni sistemi mogu da omoguće pumpanje osoke do oko 2 km gde se rasipa korišćenjem ili 24 metarske cisterne na odbitak ili 12 metarskih kapajućih krila.

Krompir 1120x180

,,Ovo možemo da primenimo na ratarskim površinama i pašnjacima. Na taj način je preferirana za mešovite farme jer je uključeno veoma malo kretanja po parceli.ʻʻ

Protočna brojila se koriste kako bi se zabeležila tačna aplikacija po parceli. Sve informacije o nutrijentima se obezbeđuju za beleženje na farmi.

Web baner LEK Bayer 1120x180 V01

Samohodni tanker sve prisutniji na njivama

Zbog raznih ograničenja koje crevni sistemi postavljaju mnogim poljoprivrednicima, dodavanje samohodnog tankera svojoj traktorsko-vučenoj floti je bilo dobrodošlo. Već uobičajena pojava u Evropi, sistemi samohodnih tankera postaju sve popularniji u Velikoj Britaniji, ali su velika investicija za vršioce usluga.

Burbages se odlučio za Claas Xerion sa nošenim SGT tankom od 15 m³ kompletno sa 24 metarskim kapajućim krilima. Xerion i SGT se snabdevaju sa traktorsko-vučenim Major tankerima. Svaki kapaciteta 15 m³ kako bi se prilagodili Xerion-u i SGT-u.

Adama Forapro 1120x180

Agrosaveti -strip-till - 02

,,Zavisno od uslova na parceli, ovi tankeri možda trebaju da dođu do Xerion-a na parceli radi punjenja koristeći stalne tragove. Alternativno, oni najčešće ostaju na kraju parcele a sklopiva prenosna ruka na SGT-u može da se koristi za njegovo punjenje nad kapijom i sl. ili čak iznad kanala.ʻʻ

Tipično, SGT je kombinovan sa kapajućim krilima od 24 m proizvođača Vogelsang. Može da aplicira i do 1000 m³ dnevno.

Web baner Monsoon Bayer 1120x180 V01

,,Primenjujemo je na postojećim usevima. Za razliku od crevnog sistema, nema oštećenja spram mladih biljaka. Pogotovo na uljanoj repici. XTill dozvoljava aplikacije osoke pri setvi. Ne moramo da priđemo parceli posle setve gde su se možda radni uslovi pogoršali.‚‚

,,Svi tipovi osoke i digestata zahtevaju analize tako da farmeri znaju šta primenjuju na njihovim usevima. Ovo je ključno.ʻʻ – kaže Endi Rasel (Andy Russell).

Agrosaveti -strip-till - 03

Posle-setvena oštećenja

Crevno sprovođenje-depoziranje na mladim biljaka uljane repice može da izazove oštećenja. Crevo se vuče preko njih po zemlji. Nije uvek moguće ograničiti mu kretanje u okviru stalnih tragova, objašnjava on.

,,Ovo je prednost Xerion-a jer može ceo dan da se kreće po stalnim tragovima. Zasuni-slavine na kapajućim krilima osiguravaju da se ni malo osoke ne aplicira na tragovima točkova.ʻʻ

I u određenoj meri, tu nastupa Vogelsang XTill. Opremljen sa Stocks setvenom jedinicom, može da se koristi ili samostalno sa strip-till priključkom, nošenim na podiznom mehanizmu traktora, ili se obično kači za tanker pri apliciranju tečnog đubriva. Ovde, tečna osoka ili digestat mogu da se depoziraju dok se uljana repica nalazi na 3 inča od opsega koji obrađuje.

XTill proizvođač Vogelsang je poznatiji po svojim sistemima pumpi pre nego po mašinama za obradu. Već je poznato ime za kapajuća krila i pumpe za osočne sisteme kao i za biogasna postrojenja.

Odluka kompanije da napravi takav skok u proizvodnju kultivatora je došla kad je uvidela prazninu na tržištu za strip-till mašinama koje takođe mogu da injektuju osoku u isto vreme.

Koncept iza XTill-a je baziran na strip obradi pre setve. Ili sa depoziranjem tečne osoke na nivou korena ili bez. Zavisno od aplikacije i sklonosti, objašnjava prodajni menadžer za Vogelsang Velika Britanija Sion Vilijams (Sion Williams).

,,Sa strip-till, optimalna zona korena se kreira rasterećenjem zemljišta u trakama. Bez kultivacije cele parcele i potrebe za uklanjanjem strnjišta i/ili rezidua.ʻʻ

Vogelsang XTill se takođe nudi kao XTill-VT od strane nemačke kompanije Amazone. On je takođe konstruisan od strane Vogelsang-a. Sada je dostupan kao VarioCrop model, gde se razmaci redova mogu brzo prilagoditi od 75 cm do 45 cm, čineći ga atraktivnijim većem broju korisnika.

Agrosaveti -strip-till - 04

Sadržaj gline

Za ona sa zemljištima udela gline preko 10%, XTill bi trebao da se koristi na jesen radi iskorišćavanja delovanja mraza. Za sve druge tipove zemljišta, obrada u trake sa XTill-om je moguća na proleće.

,,Ni pod kojim uslovima ne treba prethodno da obrađujete zemljište. Ovo potpuno poništava njegovo delovanje.ʻʻ – dodaje Sion Viliams.

Na prednjem delu XTill-a je ulagač-sečivo. On otvara površinu i osigurava kontrolu dubine. Prate ga dva ukleštena zvezdasta diska, koji rade pod uglom jedan u odnosu na drugi kako bi uklonili ostatke sa redova. Zavisno od tipa zemljišta oni mogu da se koriste ispred frontalnog sečiva.

XTill je dostupan u radnim zahvatima do 6 metara. Upravo širina za koju su se Burbages opredelili. Svaka ulagačka jedinica je montirana na paralelogram i nezavisno dubinski kontrolisana sa beskonačno varijabilnim primenjenim pritiskom.

Kultivatorska motičica onda rasterećuje zemljište na željenoj dubini. Ako se koristi tečna osoka, ono se depozira preko iste ove motičice. Ipak, dubina na kojoj se đubrivo depozira može da odstupa od dubine na kojoj je motičica. Nakon ovog, dva ivična diska formiraju brazdu gornjeg dela trake i pritisni valjci potom pružaju brazdi-traci kompaktni v-profil.

Novi XTill VarioCrop takođe može da se konfiguriše da depozira tečnost na dve različite dubine istovremeno.

Xerion-u je potrebno oko 3 minuta da usisa tovar iz drugog tankera i rasturi ga u regionu od 7 tura za sat vremena, nastavlja Endi Rasel.

,,Sve zavisi od veličine parcele, ali ispada da vas veoma usporava.ʻʻ

Prednja surla

Sa surlom frontalno montiranoj toliko je jednostavno da se dovučete do kanala i povežete sa tankerom. U stvari, uradio sam 20 ha zemljišta bez potrebe da tanker uđe na parcelu jer je uvek bilo moguće dohvatiti usisno grlo sa njim na stazi ili drumu.

,,Imamo uzgajivače koji koriste XTill i njihovom arsenalu kako bi se izborili sa crnom travom.ʻʻ – objašnjava Endi Rasel. – ,,Teorija je da se pređe preko parcele sa XTill-om dve nedelje pre setve kukuruza. Radeći to remetujući samo tri inča namenjenih setvi, ostavljajući netaknutim ostatak zemljišta.ʻʻ

Zemljište se potom seje koristeći širokorednu sejalicu na ovim unapred obrađenim trakama sa 75 cm međurednog razmaka. ,,Moguće je pratiti obrađene trake i sejati ih bez RTK navigacije, što smo i postigli. Ali nema sumnje da je lakše sa RTK.ʻʻ – dodaje on.

Zatim, se primenjuje doza glifosata kako bi se nadmašio bilo kakav teret od korova.

,,Iako trenutno ne predstavlja ogroman udeo radnog opterećenja kod P & R Burbage, postoji porast u interesovanju. Mi verujemo da će ga više farmera uzeti u obzir za uljanu repicu i kukuruz od ovog momenta na dalje.ʻʻ – dodaje Endi Rasel.

Osnova boljeg uspostavljanja useva uljane repice

Sa oko 325 ha ratarskog zemljišta direktno u komšiluku anaerobnog digestora u blizini Kettering-a u Northants-u, Ijan Pentelov (Ian Pentelow) smatra kako je pokušaj sa XTill-om bio logičan korak.

Zemljište na Rothwell Lodge farmi je lagano kamenito. Ian Pentelov veruje u proces oranja da će omogućiti dovoljne količine vazduha u relativno plitkom sloju. Međutim, uljana repica je trenutno uspostavljena korišćenjem Opico Heva podrivača sa setvenom jedinicom. Tako da je bio otvoren za ideju da se koristi XTill za poboljšanje nutrijenata kao i predsetvenu pripremu.

Rotacija se vrši sa ozimom uljanom repicom, ozimom pšenicom i ozimim ječmom na parcelama neobičnih formi. Nova trava je na raspolaganju za silažu radi ishrane i tova goveda koje takođe drže na farmi.

,,Tokom žetve 2015, manja količina uljane repice je sejana sa XTill. To je rezultiralo najboljim prinosom ove kulture. Zbog toga sam se usudio da je opet isprobam.ʻʻ – napominje on.

,,Ne postoji ogromna razlika u konceptu u poređenju sa našim uobičajenim HeVa podrivačem uparenim sa Stocks sejalicom. Makar sa očiglednim međurednim razmacima.ʻʻ

Burbage-ov XTill ima međuredni razmak od 75 cm, usled glavne namene mašine kao kukuruzni trakasti-obrađivač u Nemačkoj. Mada nedavno pušten u promet XTill VarioCrop model sada nudi lako podešavanje od 75 cm do 45 cm za useve kao što su uljana repica i šećerna repa.

Bolje ranije nego kasnije

U jesen 2015., Ijan Pentelov je počeo sa setvom uljane repice sa sopstvenim sistemom na farmi 21. avgusta, direktno u strnjište ječma koje je bilo balirano. Hibrid useva je bio Elgar, koji je isproban po prvi put.

Xerion i SGT tanker sa XTill-om i Stocks sejalicom su došli nedelju dana kasnije 28. avgusta. Sejali su Charger-a po setvenoj normi od 2,5 kg/ha, dok je istovremeno depozirala tečni digestat na dubini od 200 mm. Đubrivo se injektovalo pri normi od 20 m³/ha.

,,Smatram da je bolje koristiti XTill ranije na mom zemljištu.ʻʻ – prenosi Ijan Pentelov. Usev sejan 21. avgusta je bolji nego onaj posejan nedelju dana kasnije, uglavnom zbog kišnih padavina između ova dva datuma. ,,Imali smo kišu 23, 24 i 25. u količinama do 32 mm i s time su uslovi bili pomalo lepljivi kad je došla na red setva sa XTill-om.‚‚

,,Ovo lakše zemljište je sklono makovima. To je bio jedan osećaj koji sam imao sa XTill-om ovog puta jer kako ga je parcela usvojila, činilo se da je veoma zahvaćena.ʻʻ

Analiza digestata je veoma važna, Ijan Pentelov naglašava. ,,Sa kukuruzom pri anaerobnoj razgradnji analiza deluje prilično konstantnom, gde sa viškovima hrane može veoma da odstupa.ʻʻ

,,Ponovo ću je koristiti, pogotovo jer je pri ruci. Moj agronom, Rodžer Dejvis (Roger Davis) je zadovoljan rezultatima. Čini se da je biljka mnogo snažnija i šira nego ona posejana sa HeVa-om. Struktura korena je takođe znatna.ʻʻ

,,Zabrinut sam zbog intenziteta saobraćaja u vezi Xerion-a i tankera koji moraju da se kreću gore/dole kako bi se napunili. Ali Endi koristi ,,surluʻʻ kako bi preuzeo đubrivo iz transportnog tankera koji dolazi do ivice parcele. Radi se o ogromnim količinama koje moraju da se primene što pretpostavljam čini ovaj proces veoma sporim i zamornim.ʻʻ

Iskoristite maksimum onoga što se primenjuje

Đubrenje stajnjakom/osokom i obrada u trake je još u povoju. Ali ima ogromni potencijal, prema doktoru Ludger Lavrencu (Ludger Laurenz), konsultantu proizvodnje useva kod Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen u Nemačkoj.

On teži da poveća efikasnost đubriva korišćenog na usevima. Tvrdi da je trenutno efikasna upotreba azota koja se aplicira na usev veoma niska.

Šire gledano, postoje tri načina postizanja bolje efikasnosti. Inhibitori nutrifikacije su jedinjenja koja odlažu oksidaciju bakterija od NH4+, ili amonijum, smanjujući aktivnosti nutrifikatora u zemljištu. Inhibitori uree su jedinjenja koja odlažu hidrolizu uree. U međuvremenu, sporo otpuštajuća đubriva postepeno oslobađaju nutrijente putem obloga ili hemijskih modifikacija jedinjenja đubriva. Ludger Lavrenc je eksperimentisao sa njegovim nutrifikacionim inhibitorima.

Njegovo istraživanje je utvrdilo dubinu na kojoj se injektuje tečna osoka ili digestat koja je od presudnog značaja, kaže on. Na dubini od 12 cm i korišćenjem nutrifikacionog inhibitora Piadin pri 3 l/ha. Utvrđene norme su bolje nego da se tečna osoka injektovala na 20 cm.

Na dubini od 10 cm, depoziranje osoke može biti bolje za ukupan prinos. Ipak, postoji veća šansa oštećenja slanim efektom mladog korena, pogotovo na peskovitim zemljištima, i ako se osoka ili digestat aplicira pri većim normama kao što je recimo 40 m³/ha.

Ali ni plitko unošenje osoke strip-till-om na 12 cm nije štetno za dubinu na kojoj je korenov sistem, dodaje on. ,,Sa istovremenom obradom u trake i unošenjem osoke, postoji više i debljih korena dokle god se držite pravila od 12 cm.ʻʻ

Plića aplikacija đubriva

Ludger Lavrenc rukovodi grupom za obradu i unošenje osoke strip-till-om koju čine farmeri, vršioci usluga, proizvođači opreme i agronomi iz cele Nemačke.

Istraživanje i praktične aplikacije sugerišu da gornji nivo depoziranja đubriva treba da bude između 10 i 12 cm od spoljne površine zemljišta.

,,Za prvih nekoliko godina, osoka se injektovala previše duboko zbog straha od slanog oštećenja korena. To je rezultovalo nezadovoljavajućim razvojem mladih biljaka i prinosnog odgovora. Od tada, otkrili smo da depoziranje osoke treba da se izvede tako da radikali-čestice mogu lako da dopru do njega.ʻʻ

Veliki deo ovog istraživanja je sprovedeno na peskovitim ili ilovasto-baziranim zemljištima, pre nego na glini, ističe on. ,,Što je zemljište bogatije sa glinom, manje je prikladno za korišćenje strip-till na proleće.ʻʻ

Osočna strip-till obrada je najuspešnija kada se sprovodi posle useva gde je korenje stabilisalo zemljište i bilo požnjeveno u suvim uslovima bez oštećenja zemljišta. Pozitivno je da, erozija vodom na svileno-glinastim zemljištima može značajno da se redukuje korišćenjem strip-till.

Autor: Emili Padfild (Emily Padfield)

Izvor: CPM

Prethodni tekstStočarstvo porodice Rajić u selu Donje Livadice
Sledeći tekstStrautmann tro-pužna vučena hranilica u Verti-Mix gami

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime