Rešite se svih dominantnih KOROVA u KUKURUZU u samo JEDNOM prohodu – PRINCIPAL FLEX

2
86152
kukuruz principal flex herbicid

Najvažnija mera koja očekuje poljoprivredne proizvođače nakon setve kukuruza je suzbijanje korova. Za postizanje vrhunskih rezultata kompanija Corteva Agriscience preporučuje novi herbicid snažnog i brzog delovanja – PRINCIPAL FLEX.

U početnim fazama razvoja, rast useva kukuruza je sporiji što pogoduje korovima u borbi za svetlost, vodu i hranu. Korovi se brže razvijaju i mogu direktno uticati na povećanje troškova proizvodnje i dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Primenom herbicida omogućavamo kukuruzu da raste i razvija se bez konkurencije korova i da ostvari svoj pun potencijal.

Herbicid PRINCIPAL FLEX predstavlja kompletno rešenje za kontrolu svih dominantnih uskolisnih i širokolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu posle nicanja, kada je kukuruz uzrasta od 2 dо 9 razvijenih listova.

Preparat sadrži tri aktivne materije: dikamba 510,42 g/l (561,48 g/kg dikamba natrijum), nikosulfuron (62,475 g/l) i rimsulfuron (31,25 g/l), i snažno deluje protiv svih ekonomski najznačajnih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, kao i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Širokolisni koroviteofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
veliki štir (Amaranthus retroflexus),
аmbrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
tatula (Datura stramonium),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
boca (Xanthium strumarium),
palamida njivska (Cirsium arvense)
Jednogodišnji uskolisni koroviproso korovsko (Echinochloa crus-galli),
pirevina obična (Agropyrum repens),
muhar sivi (Setaria glauca),
muhar lepljivi (Setaria verticiliata),
muhar zeleni (Setaria viridis),
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense
Višegodišnji uskolisni korovisirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)
PROČITAJTE I...  SYNGENTA - DAN POLJA RATARSKUH KULTURA

Pored tri aktivne materije, herbicid Principal FLEX sadrži protektant izoksadifen etil (31,25 g/l) koji mu omogućava široko vreme primene (do 9. lista). Za poljoprivredne proizvođače to znači da ne moraju da brinu da će zakasniti sa tretmanom ukoliko se desi kišovit period ili niske temperature, jer mogu da sačekaju sve do devetog lista bez bojazni da će kukuruz da preraste fenofaze kada se zaštita od korova može primeniti.

Glavne prednosti herbicida PRINCIPAL FLEX

  • Bezbedan za usev,
  • Sadrži protektant,
  • Fleksibilno vreme primene,
  • Može da se koristi do 9. lista kukuruza,
  • Deluje i na uskolisne i na širokolisne korove,
  • Nema ograničenja u plodoredu.

Vreme i način primene

Herbicid PRINCIPAL FLEX primenjuje se posle nicanja kada je kukuruz u fazi od 2 dо 9 razvijenih listova (faze 12 – 19 ВВСН skale), a većina travnih korova uzrasta od 3 do 5 listva i šikolisni korovi u fazama od 2 do 6 listova.

Doza primene je 480 g/ha uz dodatak 0,2 % pomoćnog sredstva Vivolt.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kontakt Corteva Agriscience
Kiš Ernea 4, Novi Sad
Tel. 021 674 22 40
www.corteva.rs

Prethodni tekstOdgovor Ministarstva poljoprivrede na dileme poljoprivrednika
Sledeći tekstDa li se svinjarstvo isplati ili ne i koja je najzahvalnija rasa?

2 KOMENTARA

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime