Primećeno veće prisustvo gusenica na soji

0
1750
Agrosaveti---Gusenica-u-soji---01

Tokom juna uočena su oštećenja na usevu soje pričinjena od strane gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) i sovice gama (Autographa gamma). Poljoprivrednim proizvođačima se savetuju redovni obilasci parcela radi utvrđivanja tačnog stanja.

Neoram-Vertigo-1120x180

STRČKOV ŠARENJAK

Prvi leptiri se mogu primetiti rano u proleće, a najbrojniji su tokom juna i jula. Štete pričinjavaju samo gusenice izgrizanjem i upredanjem listova, što pri većoj brojnosti može dovesti do potpunog golobrsta useva koje se javlja u oazama.

BASF - Systiva-1068x172px

Agrosaveti---Gusenica-u-soji---02

Napadnuto lišće povezuju nitima praveći karakteristična gusenična gnezda. Gusenice se prvo hrane na korovima (palamida, stričak, čičak i dr.), a kasnije prelaze na soju.

Kalif-Mega-1038x172

SOVICA GAMA

Najopasnije su gusenice prve generacije koje napadaju useve tokom juna i jula. Ređe nastaju masovni napadi. Pored lisne mase može oštećivati i stabljike i generativne organe. Sovica gama se u suvim rejonima koncentriše na navodnjavanim terenima. Obično sa korova prelaze na gajene biljke.

Agrosaveti---Gusenica-u-soji---03

Najvažnija mera zaštite soje je uništavanje korova na kojima ove štetočine polažu jaja.

Pre prskanja treba utvrditi bujnost useva (biljke sa većim brojem listova lakše podnose napad) i veličinu gusenica (starije gusenice su već napravile štetu i teže ih je suzbiti). Ponekad je moguće suzbijati samo u oazama u kojima su se javile. Suzbijanje gusenica insekticidima treba izvoditi tek kada su pređeni ekonomski pragovi šetnosti, a to je više od 2 gusenice po jednoj biljci.

DK Banner 720x90

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime