Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz

0
344
Agrosaveti - Kukuruz 01

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu merkantilnog kukuruza do 23.186.458 kg rod 2021. godine. Rok za realizaciju kupovine kukuruza je 30. novembar.

Luna Sensation Bayer 1120x180 V01

Republička direkcija za robne rezerve kupovinu merkantilnog kukuruza vršiće od:

  • fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,
  • zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i
    ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih,
  • pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Adama Sultan 1120x180

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga, ovlašćenih skladištara i pravnih lica, koja nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Merkantilni kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

galenika psenica LG 1120x185px

Cena kilograma merkantilnog kukuruza iznosi 29 dinara (u cenu uračunat PDV), uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

PROČITAJTE I...  Ješić tvrdi: Pronevere robnih rezervi su stalne

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Infinito Bayer 1120x180 V01

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog licaje 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

Zaključivanje ugovora vršiće se na osnovu elektronskih prijava prodavaca, u skladu sa slobodnim skladišnim kapacitetima i potrebama Direkcije.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je 30. novembar 2021. godine.

Više informacije možete dobiti u Direkciji putem telefona: 011/32-39-052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

Tekst javnog poziva sa spiskom ovlašćenih skladištara možete preuzeti OVDE.

Prethodni tekstAnaliza zemljišta: Važna mera za smanjenje troškova i bolji prinos
Sledeći tekstCene jaradi i jagnjadi u padu

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime