Kako rešiti rezistentnost korova na herbicide iz ALS grupe

0
196
Agrosaveti Bayer rezistentnost korova ALS 03

Danas ćemo pričati o sve učestalijoj pojavi rezistentnosti korova na primenu herbicida iz grupe ALS inhibitora kao i kako da je prevaziđemo. Kako je uopšte došlo do ove pojave i koje probleme imamo? Pored svih ostalih faktora koje možete ovde videti, rezistentnost je najviše nastala iz same prakse poljoprivrednih proizvođača. Za to postoje dva razloga:

Agrosaveti Bayer rezistentnost korova ALS 01

Prvo, useve kao što su soja ili kukuruz proizvodili su u monokulturi ili eventualno u uskom plodoredu. Drugo, za suzbijanje korova u njima su koristili horbicide iz ove hemijske grupe.

Od 2014. godine dr Malidža sa saradnicima je mapirao lokalitete na kojima je potvrđena rezistentnost divljeg sirka iz rizoma u kukuruzu i divljeg štira. Poslednjih godina imamo i potvrdu rezistentnosti ambrozije.

Web-baner-Dekalb-Vertigo-1120x180-V01

Nažalost ovde izazovima nije kraj jer su uvođenjem novih tehnologija koje su zasnovane na primeni određenih herbicida iz iste grupe, u perspektivi možemo očekivati pojavu novih rezistentnih korova, a samim tim i nove probleme.

Agrosaveti Bayer rezistentnost korova ALS 02

Kako se onda izboriti sa rezstentnošću?

Kompanija Bayer, kao lider na našem tržištu, je preuzela odgovornost uzevši aktivnu ulogu u rešavanju ovih izazova. Kao proizvod svega toga nastala je strategija integralnog suzbijanja korova. Ona podrazumeva da integracijom bioloških, mehaničkih i hemijskih mera borbe postignemo tri cija.

  • Da umanjimo rezistentnost tamo gde je prisutna
  • Sprečima da dođe do njene pojave u regionima gde je nema
  • Da sačuvamo nove tehnologije koje su nam veoma važne
PROČITAJTE I...  Dan polja KWS precizne poljoprivrede

Kroz postavku ogleda, teorijski koncept smo na primeru rezistentnog divljeg sirka pretvorili u praktični. Na ovoj oglednoj parceli u regionu Južnog Banata uključili smo sve navedene mere borbe.

Postizanjem optimalnih sklopova u kukuruzu kao i najboljom rotacijom useva u trogodišnjem plodoredu smo biološkim merama borbe uspeli da smanjimo konkurentnost sirka u odnosu na kukuruz.

Međuredna kultivacija nam je pomogla u mehaničkoj borbi, a hemijske mere borbe su podrazumevale adekvatnu rotaciju herbicida različitih mehanizama delovanja kroz plodored. Ovim smo uspeli da postignemo naš cilj. To je dobra kontrola rezistentnog sirka u kukuruzu.

Obzirom da je ovde tema suzbijanje rezistentnog sirka u kukuruzu, koristili smo nekoliko različitih kombinacija preparata. Želeli smo da vidimo kako herbicidima koji imaju drugačiji mehanizam i delovanje preko zemljišta možemo uticati na sirak koji je razvio rezistentnost. Imali smo i kontrolu u vidu primene ALS herbicida.

Cilj postavke ovog ogleda je da kroz vizuelan efekat i prins sumiramo rezultate delovanja svih kombinacija da bismo znali koja herbicidna varijanta je dala najbolje rezultate, kao i koliko je celokupna strategija delotvorna.

PROČITAJTE I...  DEKALB hibridi uljane repice

Agrosaveti Bayer rezistentnost korova ALS 04

Vizuelno gledano dolazimo do zaključka da tamo gde je primenjen herbicid iz ALS grupe nemamo efikasnost, što je očekivano obzirom na rezistentnost. Najbolji rezultat je uočen na parceli gde su korišćeni herbicidi Adengo i Laudis.

Zahvaljujući zemljišnim ali i drugačijim mehanizmima delovanja, ovim preparatima smo depresivno uticali na rezistentan sirak. Dobili smo i potvrdu i na osnovu prinosa. To nam još jednom govori koja kombinacija je dala najefikasniji rezultat.

Zaključak

Kao što smo videli na ovom primeru, ali i u slučaju drugih rezistentnih korova, jakonam je važan strateški pristup svakoj parceli. Moramo na osnovu situacije da pravimo plan koji sadrži sve mere borbe, kako bismo umanjili ili sprečili pojavu rezistentnosti.

Tu smo da vam pomognemo u pravljenju strategije za vašu njivu. Slobodno nas možete kontaktirati, a za više informacija, možete posetiti i našu web stranicu. Povežite se na naš kanal, klikom na dugme subscribe i dobijte najnovije informacije važne za vašu prozvodnju.

Ostanimo povezani.

Dragan Poznan

Bayer

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime