Pravilna primena herbicida posle nicanja kukuruza

0
2044
Agrosaveti---Bayer---pravilna-primena-herbicida---02

Kukuruz predstavlja proizvodnu biljnu vrstu koja u našim uslovima ima potencijal postizanja visokih prinosa. Međutim, često smo svedoci da oni nisu u skladu sa potencijalima i postavlja se pitanje kako unaprediti proizvodnju kukuruza?

Web-baner-Movento-Vertigo-1120x180-V01

Stres kao osnovni faktor gubitka prinosa kod kukuruza

Opšte je poznato da na prinos kukuruza najveći uticaj imaju stresni uslovi koji po poreklu mogu biti:

  • Abiotičke priorode (Visoke ili niske temperature, nedostatak padavina, hraniva itd.)
  • Biotičke prirode (šteotočne, bolesti, korovi)

U možda najznačajnije biotičke uzroke stresa možemo uvrstiti pojavu korovskih biljaka. Zbog relativno sporog početnog porasta i širokorednosti gajenja kukuruza, korovi se smatraju veoma opasnim i stresnim. PRAVILAN ODABIR HERBICIDA JE KLJUČAN!

Web-baner-Luna-Experience-Vertigo-1120x180-V01

Herbicidi na dva načina utiču na uvećenje ili umanje stresa na biljku kukuruza. Brzo i sigurno suzbijaju korov ali i sami mogu imati negativan uticaj na biljku kukuruza.

Agrosaveti---Bayer---pravilna-primena-herbicida---01

Pošto se u ovom periodu kukuruz nalazi u različitim fazama nicanja, mi ćemo se posvetiti primeni herbicida posle nicanja kukuruza i korova ili „post-emergent“ herbicidima (eng. post-emergence; skraćeno post-em).

PROČITAJTE I...  Ove godine rekordan rod kukuruza

Primena herbicida posle nicanja kukuruza

Primena herbicida posle nicanja omogućuje sigurno delovanje, uglavnom nezavisno, od vremenskih uslova. Sa druge strane, primena ove grupe herbicida se odvija u najdelikatnijem periodu razvoja kukurza – onda kada se formira prinos!

Neadekvatnim odabriom herbicida u post-em primeni u velikoj meri možemo uticati na krajnji rezultat kao što su prinos i profitabilnost. Često smo svedoci odabira „jeftinijih“ herbicida pod izgovorom smanjenja troškova. Pitanje je da li smo uvek svesni koliko tim „smanjenjem troškova“ po pitanju prinosa u realnosti gubimo.

Loš odabir herbicida često izaziva stresne uslove koji se kasnije mogu npr. manifestovati i kroz umanjenje inicijalnog broja redova na klipu.

Istovremeno, nedostakom dobre poljoprivredne prakse, svedoci smo ubrzane pojave rezistetnih korova u proizvodnji kukuruza.

U segmentu herbicida koji se koriste posle nicanja korova i kukuruza, kombinacija herbicida Equip i Laudis je od strane proizvođača ocenjena kao najbolje i najsigurnije rešenje!

Ova dva herbicida imaju sledeće osobine:

  • Visoku efikasnost i sigurnost u suzbijanju SVIH najzačajnijih korova u kukuruzu
  • Jedinstvenu PROTEKTANT TEHNOLOGIJU odnosno visoku bezbednost za gajeni usev
  • OD tehnologiju odnosno formulaciju u obliku uljne disperzije koja obezbeđuje bolje prijanjanje, pokrovnost i usvajanje preparata, lako se meša sa vodom i obezbeđuje stabilnost rastvora u rezervoaru.
PROČITAJTE I...  Robne rezerve nastavljaju razmenu kukuruza za junad

Pored herbicida Laudis i Equip, koji se na tržištu mogu naći zajedno u promotivnom paketu pod imenom LEK, kompanija Bayer u svojoj paleti ima i visoko efikasni herbicid Monsoon active, sa izuzetnim delovanjem na divlji sirak iz rizoma, muharike i širokim spektrom delovanja na brojne širokolisne korove. Karakteriše ga snažan efekat preko lista ali i produženo delovanje preko zemljišta i svakako fleksibilno vreme primene, čak do 8. lista kukuruza. Stoga, sa sigurnošću se može reći, da kompanija Bayer ima rešenje za svaku njivu, uz granciju sigurnosti i pozitivnog uticaja na prinos.

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime