Preporuka prvog tretmana u strnim žitima

0
2052
psenica bolest
Foto: Galenika-Fitofarmacija

U prolećnom periodu u zavisnosti od temperature, padavina, potencijala zakorovljenosti, intenziteta bolesti i pojave štetnih insekata neophodno je uraditi tretman u strnim žitima, kako bi sprečili smanjenje prinosa. Prvi tretman u strnim žitima neophodno je primeniti pravovremeno. Ovaj tretman podrazumeva zaštitu od korova, biljnih bolesti i štetnih insekata, uz primenu regulatora rasta kako bi blagovremeno zaštitili useve od poleganja.

Suzbijanje biljnih bolesti

Prvi tretman potrebno je uraditi pre većih padavina koje često mogu uzrokovati odlaganje, a nakon toga doći će do pojave simptoma izazvanim prisustvom različitih patogena. Pojedini patogeni, nakon vidljivih simptoma na listu, veoma se teško suzbijaju, zbog toga je tretman potrebno uraditi preventivno, kao redovnu meru tehnologije gajenja žita.

Najznačajnije bolesti strnih žita koje su konstatovane na terenu na usevima pšenice i ječmova su lisne rđe, septorije, pepelnica i mrežasta pegavost. Intenzitet napada pomenutih patogana strnih žita ove sezone dosta je veliki. Prisutno je više patogena istovremeno.

Rešenja za efikasno suzbijanje najznačajnijih biljnih bolesti:

  • Pylon (protiokonazol) je fungicid visoke efikasnosti za suzbijanje prouzrokovača najznačajnijih bolesti strnih žita. Preparat sadrži savremenu aktivnu materiju, izuzetne efikasnosti u suzbijanju najznačajnijih biljnih bolesti. Ne postoji rizik od spiranja kišom jer preparat brzo prodire u biljno tkivo. Odlično je rešenje u suzbijanju bolesti strnih žita. Količina primene fungicida Pylon iznosi 0,4-0,6 l/ha.
  • Duplex pro je fungicid koji sadrži kombinaciju dve aktivne materije (protiokonazol i azoksistrobin), koje pripadaju različitim hemijskim grupama i koje imaju različite mehanizme delovanja na patogene. Obe komponente pokazuju sistemično delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju biljnih bolesti. Duplex pro ispoljava visoku efikasnost u nepovoljnijim vremenskim uslovima zbog dve aktivne materije iz različitih grupa delovanja. Količina primene preparata iznosi 0,8 l/ha.
PROČITAJTE I...  Kako zaštititi pšenicu od bolesti i korova?

Suzbijanje korova

Efikasno i ekonomično suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima predstavlja kombinacija herbicida Tezis i Bonaca. Tom kombinacijom suzbijamo sve značajne širokolisne korove uključujući i Galium aparine (prilepača, broć). Preporučene količine primene su Tezis 10 g/ha + Bonaca 0,4 l/ha.

Suzbijanje štetnih insekata

Efikasan insekticid za suzbijanje štetnih insekata je Polux (0,2-0,3 l/ha).

psenica zdrava
Foto: Galenika-Fitofarmacija

Ishrana pšenice

Bez esencijalnih hraniva gajenje biljke imaju usporen porast i kraću vegetaciju, a nedostatak hraniva odražava se na visinu prinosa i kvalitet zrna. Ishrana biljaka od suštinskog je značaja i predstavlja osnovni uslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa. Upravo iz tog razloga preporučujemo upotrebu folijarnih đubriva u strnim žitima.

Talisman i Plamen 1120x180 Galenika NOVO
  • Chopin Evolution je kompleksno folijarno đubrivo sa dodatkom esencijalnih aminokiselina, sadrži azot i sumpor u svom sastavu, koji utiču na poboljšanje prinosa i kvaliteta zrna. Aminokiseline (sadrži kompleks 18 aminokiselina) u preparatu omogućuju brzo folijarno usvajanje, translokaciju i raspoređivanje aktivne materije na potrebna mesta u biljci. Azot ulazi u sastav mnogih jedinjenja koja su značajna za život biljaka. Utiče na rast i razviće useva. Nedostatak azota može dovesti do smanjenog porasta biljka, koren se slabije razvija, biljke brže stare, skraćuje se period vegetacije, što dovodi do smanjenog prinosa i nekvalitetnog roda. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina, a važan je i u izgradnji proteina. Nedostaci su slični kao i kod nedostatka azota, a glavna razlika je u tome da se nedostatak sumpora može uočiti na najmlađem lišću. Chopin Evolution doprinosi i poboljšanom delovanju fungicida, posebno sistemičnih fungicida na fitopatogene gljive. Doza primene preparata iznosi 3-5 l/ha.
  • Foligal Turbo P je kompleksno folijarno đubrivo namenjeno za postizanje maksimalnih prinosa u strnim žitima. Proizvod sadrži specijalan odnos mikro i makro elemenata kao i jedinstven kompleks biostimulatora. Proizvod je kompatibilan sa fungicidima i insekticidima koji se preporučuju u programu zaštite pšenice i ječmova. Iz tog razloga korisno je i praktično primeniti ga uz fungicidni tretman. Može se primeniti od prvog kolenca do cvetanja useva. Pored dopunske ishrane makro i mikroelementima utiče i na bolje usvajanje i delovanje sredstava za zaštitu bilja. Doza primene preparata iznosi 2-3 l/ha.
  • Solugal Universal NPK 20-20-20+ME je univerzalno đubrivo za folijarno ishranu ratarskih kultura, najprimenjivije u praksi. Izuzetno dobri rezultati dobijeni su folijarnom primenom proizvoda u usevima strnih žita. Dovodi do pravilnog formiranja vegetativnih i generativnih organa biljke. Količina primene iznosi 3-5 kg/ha.
PROČITAJTE I...  Coltrane® - štiti kukuruz do devetog lista od širokolisnih korova

Primer zaštite i ishrane za I tretman u strnim žitima:

Tezis 10 g/ha
+
Bonaca 0,4 l/ha
+
Polux 0,3 l/ha
+
Pylon 0,5 l/ha (ili Duplex Pro 0,8 l/ha)
+
Foligal Turbo P 2,5 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Galenika-Fitofarmacija

Prethodni tekstSubotički poljoprivrednici na meti lopova
Sledeći tekstHibrid KUKURUZA koji su PRIZVOĐAČI ocenili sa DESETKOM

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime