Suzbijanje korova, bolesti i insekata u usevu pšenice i ječma

0
1767
Agrosaveti---Galenika-fitofarmacija---psenica-00

Zaštita useva pšenice i ječma je postala neophodna mera na početku vegetacije. Zato u pomoć pozovite Galenika Fitofarmacija predstavnika Sanju Gagrčin 063 863 40 25.

Za dobro napredovanje pšenice i dobar rod, sada je neophodno uraditi tretman herbicidima i fungicidima. 

Na većini parcela pod usevima ozime pšenice i ječma mogu se naći simptomi pepelnice, lisne rđe, mrežaste pegavosti, fuzarioza i septorioza. Simptomi su u većoj ili manjoj meri prisutni na svim sortama i u svim rejonima. Obzirom na prisutnu vlagu (rosa, magla, kiša) i temperature koje im pogoduju, zaraza se vrlo brzo širi. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko su bolesti prešle prag ekonomske štetnosti uraditi tretman fungicidom AKORD u količini od 0,5 l/ha.

Agrosaveti---Galenika-fitofarmacija---psenica-05

Švedska mušica

Propadanje listova zbog bolesti ne treba mešati sa propadanjem centralnog lista. Ako se uoči takvo propadanje u pitanju je Švedska mušica (Oscinella frit). Larva oštećuje donji deo centralnog lista tj. zametak klasa, usled čega dolazi do žućenja i uvijanja centralnog lista. Na takvim izdancima ne dolazi do formiranja stabla, a samim tim ni klasa. U takvim izdancima, pri dnu mogu se uočiti larve bele boje, veličine 1-3 mm. Kada ošteti stabljiku jedne biljke, larva prelazi na drugu. Štete se uočavaju kako na primarnom, tako i na svim sekundarnim izdancima u bokoru.

Agrosaveti---Galenika-fitofarmacija---psenica-04

U našim uslovima Švedska mušica ima tri generacije: prolećnu, letnju i jesenju. Štete nanosi samo larva koja se hrani sočnim delovima biljke, najčešće oštećuje centralni list koji potpuno uništi, a na klasovima se ishranjuje delovima cveta i mlečnim zrnima. Smanjenje prinosa može biti i do 80%. Ako se uoče ovi simptomi, fungicidnom tretmanu treba dodati sistemični insekticid. Za suzbijanje drugih insekata koji se sada nalaze u pšenici preporučujemo FURY 10 EC u dozi 0,1 l/ha.

U istom prohodu možemo rešiti i prisutne korove dodavanjem herbicida MONOSAN HERBI 2 l/ha do drugog kolenca ili nakon te faze kombinacijom herbicida TEZIS u količini 10 g/ha i BONACA 0,4 l/ha.

Ako biljke zaostaju u razvoju ili imaju fiziološke simptome deficita hraniva uz sredstva za zaštitu bilja treba kombinovati biostimulator na bazi aminokiselina CHOPIN EVOLUTION 3–5 l/ha, koji brzo oporavlja usev i direktno utiče na prinos i proteinski sastav pšenice i ječma. CHOPIN EVOLUTION se ne preporučuje u usevima pivarskog ječma jer dovodi do povećanja proteina u zrnu, što nije potrebno u ovoj vrsti ječma.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati našeg predstavnika Sanju Gagrčin 063 863 40 25.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

http://www.fitofarmacija.rs/system/home/newsplus/viewsingle.html?newsplus_news_id=23837

DK Banner 720x90
PROČITAJTE I...  Najlepša je moja njiva - Ratarstvo

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime