SYSTIVA – NOVI FUNGICID ZA TRETMAN SEMENA

0
6021
Agrosaveti---BASF---Systiva---Psenica-06

MALA REVOLUCIJA U ZAŠTITI PŠENICE I JEČMA

Iz široke i svima dobro poznate palete preparata kompanije BASF stigao je i jedan novi, namenjen poizvodnji pšenice i ječma. Fungicid Systiva® predstavlja pravu malu revoluciju u zaštiti pšenice i ječma, a namenjen je tretiranju semena. Systiva® je prvi fungicid koji se ne primenjuje folijarno a štiti list.

Reč je o jedinstvenom i veoma efektivnom rešenju za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i ječma.

BASF - Systiva-1068x172px

Systiva® je fungicid koji se nanosi na seme, a kasnije štiti list. Baš iz ovog razloga predstavlja inovaciju u zaštiti protiv većine prouzrokovača bolesti pšenice i ječma.

Registrovan je za primenu u ječmu za suzbijanje prouzrokovača: lisne rđe (Puccinia spp.), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni), fuzarioza (Fusarium spp., Microdochium nivale) i gari ječma (Ustilago nuda).

BASF - Butisan-1068x172px

Agrosaveti---BASF---Systiva---jecam

U pšenici je registrovan za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), više vrsta rđa (Puccinia spp.), fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale) i glavnice (Tilletia caries). Jednom rečju, za sve što napada pšenicu i ječam.

BASF - Caramba-1068x172px

Agrosaveti---BASF---Systiva---Psenica-01

Doza primene fungicida Systiva® je 100-150 ml na 100 kg semena, dok u generalnim preporukama za ozimu pšenicu i ječam se koristi doza od 150 ml na 100 kg semena uz setvenu normu od 180 kg/ha ili 110 ml na 100 kg semena uz setvenu normu od 250 kg/ha.

PROČITAJTE I...  Zaštita šećerne repe od insekata

Systiva® se koristi nerazređena ili razblažena sa vodom u odnosu 1:10 isključivo u toku dorade semena u doradnim centrima.

Koje su prednosti novog načina zaštite?

Systiva® svim poljoprivrednicima nudi efikasnije korišćenje vremena i resursa, koji su od izuzetne važnosti za sve ratare. Zatim, omogućava da proizvođači ne brinu toliko o ranoj pojavi bolesti, jer je pšenica već adekvatno zaštićena prilikom dorade semena. Dakle, tretira se seme, a štiti se i list i stablo.

Systiva® sprečava pojavu ranih bolesti, te štiti upravo od jesenjih infekcija što omogućava da se prvi tretman u pšenici i ječmu odloži, pa čak i preskoči, što naravno zavisi i od same godine.

Biljke i jesu najosetljivije tokom početnih faza razvoja, što apsolutno opravdava ranu zaštitu, a ako to uradite još prilikom tretiranja semena, efekat zaštite ne može biti blagovremeniji.

Nove sorte pšenice imaju genetske predispozicije da daju velike prinose. Međutim, njihovu proizvodnju mora da prati puna agrotehnika, kao i tehnologija zaštite, kako bi one dale svoj maksimum. Fungicid Systiva®, vam baš to i omogućava.

DK Banner 720x90

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime