Proizvodnja kukuruza za silažu i siliranje

0
56
Agrosaveti - Kukuruz zelen 01

U našoj zemlji, a to je slučaj i u mnogim drugim krajevima u svetu, poljoprivredni proizvođači gaje kukuruz prevenstveno radi dobijanja zrna ove kulture. Osim toga, kukuruz se gaji još i iz razloga iskorišćavanja njegove cele biljke, najčešće u vidu silaže ili određenih dehidriranih proizvoda (kao što su brašno od cele biljke kukuruza, briketi i slično). Koje su specifičnosti uzgoja kukuruza za silažu?

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Pripremanje i iskorišćavanje silaže su znatno zastupljeniji, jer su jednostavniji, a izostaju troškovi dehidratacije (sušenja). Razloga za uočljiviji zaokret prema gajenju kukuruza za silažu ili dehidriranje ima više. Najvažniji među njima je procena da se sa kukuruzom sa jednog hektara, ako se njihove biljke upotrebljavaju u vidu kvalitetno pripremljene silaže, može proizvesti 300-500 kilograma „mesa“ više nego ako se u tu svrhu upotrebi zrno.

Silaža se, inače, može napraviti i od mnogih drugih biljaka, od sirka ili ječma , na primer. Ona je takođe kvalitetna. Ipak, poljoprivrednici se radije odlučuju za silažu od kukuruza. Glavni razlog za to je što se sa jednog hektara kukuruza ubranog za slilažu dobije više ukupnih hranljivih jedinica i suve materije nego što bi se to postiglo gajenjem sika, ječma ili neke druge kulture.

Adama Sultan 1120x180

Specifičnosti uzgoja kukuruza za silažu

Struka kaže da prinos kukuruza treba izražavati kroz količinu hranljivih jedinica, a ne u vidu kilograma, metričkih centi ili tona zelene mase, kako se sada najčešće čini. Kukuruz za silažu se gaji manje-više na isti način kao i kukuruz za zrno. Razlika se uglavnom odnosi na izbor hibrida, zatim na setvu većeg broja biljaka po jedinici površine, kao i u obimnijem đubrenju. I naravno, u berbi.

PROČITAJTE I...  Reč stručnjaka: Hibrid KUKURUZA iz FAO 410 grupe tolerantan na FUZARIUM

Što se tiče izbora hibrida, treba reći da postoje hibridi koji su posebno podesni za programe dobijanja zelene mase za silažu. To su tako zvani silažni tipovi. Takođe, svaki drugi hibrid koji se odlikuje visokom rodnošću zrna biće dobar i za slilažu, jer u zrnu se zapravo nalazi najveći deo od ukupnih hranljivih jedinica, a one stvaraju meso i mleko.

galenika pylon 1120x85

Kako se kukuruz za silažu ubira u vreme pune voštane zrelosti, pri izboru hibrida za silažu može se računati i sa nešto kasnijim hibridima. Oni, mogu biti nešto kasniji u odnosu na hibride koji se u datom kraju gaje za zrno.

Preuzimanje teksta je dozvoljeno samo uz navođenje našeg portala kao linkovanog izvora.

Prethodni tekstApsurd: Imamo zakon o vinu, ali ne i zakon o mleku
Sledeći tekstPirevina: Travka koja svuda raste, nezamenljiva za čišćenje organizma

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime