Obaveštenje – Direkcija otkupljije merkantilni kukuruz

0
1258
Agrosaveti - Produktna Berza

Na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 339-10910/2019-1 od 07.11.2019. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), izvršiće kupovinu do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Adama Maganic 1120x180

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se posredstvom Produktne berze AF Novi Sad, od: fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/13, 102/15, 6/16, i 46/17, 44/18 dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalaze se u aktivnom statusu.

Web baner Sekator Bayer 1120x180 V01

Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruge, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.Е.B3.516 i SRPS.Е.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

galenika Plavo ulje 1120x180

Cena merkantilnog kukuruza je 16,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

PROČITAJTE I...  Kakav je prinos kukuruza i da li su ratari zadovoljni cenom?

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Adama Forapro 1120x180

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona, a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

BioPlug 728x90px

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Dokumentacija

Radi prijave Produktnoj berzi u Novom Sadu i zaključivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je pribaviti sledeća dokumenta:

registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

 • fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,
 • Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

zemljoradničke zadruge:

 • fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre
 • Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

ovlašćene skladištare:

 • fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre,
 • Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave na Produktnu berzu u Novom Sadu, i
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.
PROČITAJTE I...  Sve je spremno za setvu u Južnom Banatu

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o uskladištenju,
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
 • Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontorli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
 • račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Zainteresovana registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza, prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 13.11.2019. godine, na adresu https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2019.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi na brojeve telefona: 021/ 445-413, 445-953, 443-473 i 445-406.

Prethodni tekstBio bašta u školi
Sledeći tekstGraditelj drvenih čamaca iz Bačkog Monoštora

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime