Custodia u zaštiti strnih žita

0
267
Agrosaveti---Adama---jecam---Custodia---bolest-lista-i-klasa---fungicid

Custodia je moćan dvokomponentni sistemični fungicid u kontroli svih ekonomski značajnih bolesti lista i klasa strnih žita.  Predstavlja jedinstvenu kombinaciju na našem tržištu,  dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi, tebukonazol i azoksistrobin. Aktivne materije su iz dve različite hemijske grupe (triazoli i strobilurini), različitih mehanizama delovanja. Odlična sinergija navedenih gradijenata, fungicidu Custodia obezbeđuje:

Visoku efikasnost i potpunu kontrola patogena strnih žita.

Custodia je pravi izbor u sprečavanju zaraze useva, kao i zaustavljanu širenja već nastalih infekcija. Azoksisitrobin se odlikuje naglašenim inhibitornim delovanjem na klijanje spora, te uništava gljivu pre nego što inficira list i nanese štetu. Izražene je lipofilnosti, dobro se vezuje za površinu tretiranog lišća strnih žita, pružajući dugotrajnu i sigurnu zaštitu. Pored izraženog preventivnog delovanja, azoksistrobin ima i kurativno delovanje zbog translaminarnog i lokal-sitemičnog širenja u biljci.

Chief-1120x180

Drugi gradijent fungicida Custodia, tebukonazol, iako preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja, na ključne bolesti ispoljava naglašen kurativni efekat, zaustavljajući rast i razvoj micelije u biljnom tkivu. Brzo preseca nastalu zarazu, dok antisporulantnim (eradikativnim) delovanjem zaustavlja, dalje širenje bolesti u usevu. Dakle, Custodia štiti i leči usev.

PROČITAJTE I...  Uljana repica - Tehnologija gajenja

Kombinacijom navedenih aktivnih materija, koje se odlično dopunjuju, fungicid Custodia predstavlja pouzdano rešenje u suzbijanju ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa strnih žita.

Nicogan-1120x180
Širok spektar delovanja i fleksibilnost u primeni u odnosu na fenofazu useva. Uspešno se primenjuje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja strnih žita, odnosno u zaštiti lista i klasa.

Agrosaveti---Adama---jecam---Custodia---bolest-lista-i-klasa---fungicid-02

 

Custodia daje odlične rezultate u zaštiti ječma od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), primenom od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59) u količini 0,8 l/ha.

Momenat kada ispoljava najbolji efekat u cilju suzbijanja prouzrokovača mrežaste pegavost ječma i pepelnice, je početak vegetacije u proleće, krajem bokorenja početkom vlatanja (BBCH 30-32). Postiže  dobre rezultate u ječmu i u drugom tretmanu, koji se izvodi od pojave lista zastavičara do kraja klasanja (BBCH 37 – 59).

U pšenici na visokom nivou kontroliše prouzrokovače sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioze klasa (Fusarium spp.)… u dozi od 0,8 l/ha. Zahvaljujući svom širokom spektru delovanja, Custodia se može uspešno koristiti u prvom tretmanu, zaštiti lista pšenice (početak vlatanja-faza prvog ili drugog kolenca), u zaštiti klasa (početkom cvetanja) ili u međutretmanu (u fazi lista zastavičara).

PROČITAJTE I...  Zaštita šećerne repe od insekata

Pored odličnih rezultata u suzbijanju bolesti strnih žita, i fungicidnog efekta, preparat Custodia ima značajan fiziološki efekat. Pripada grupi fungicida koji ispoljavaju tzv. „Green efekat“, kod biljaka.

Zeleni efekat se manifestuje kroz poboljšanje fotosintetičkih procesa, aktivnosti stoma, što rezultira boljem usvajanju vode i azota od strane tretiranih biljaka, poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata.

Krajnji rezultat je produžen period vegetacije useva, odnosno perioda nalivanja zrna, pa samim tim povećanje prinosa i kvaliteta.

U stresnim situacijama Custodia podiže otpornost na sušu i druge stresne faktore.

Pravi je momenat za mudar izbor na putu ka stabilnom i sigurnom prinosu. Custodia će pšenici obezbediti sigurnu zaštitu od bolesti lista i klasa i omogućiti bolju iskorišćenost vode u stresnim uslovima. Stimulativnim delovanjem na sintezu hlorofila, zadržaće duže zelenim i zdravim list zastavičar, koji je nosilac prinosa.

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime