Soratel i Tomigan XL – Nova zaštita pšenice i ječma od bolesti i korova

0
1671
psenica adama
Foto: Kompanija Adama

Soratel® i Tomigan® XL su dva nova preparata kompanije Adama za zaštitu ratarskih kultura od bolesti i korova. Tomigan® XL je dvokomponentni herbicid i pruža veću efikasnost protiv karantinskih korova kao i samoniklog suncokreta i uljane repice, a Soratel® je jednokomponentni fungicid koji obezbeđuje superiornu kontrolu bolesti zahvaljujući inovativnoj Asorbital® tehnologiji.

Adama Maganic 1120x180

SORATEL – Potpuna zaštita od ekonomski najznačajnijih bolesti

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za useve pšenice i ječma, koji obezbeđuje visokoefikasnu i pouzdanu kontrolu najznačajnijih patogena, kao što su pepelnica i rđa pšenice, fuzarioza klasa, mrežasta pegavost i pepelnica ječma.

Soratel® nije još jedan fungicid koji u svom sastavu ima aktivnu materiju protiokonazol, već je reč o preparatu koji donosi novu formulaciju protiokonazola (250g/l) zahvaljujući inovativnoj Asorbital® tehnologiji.

Asorbital® tehnologija formulacije je novi, patentirani način tehnologije proizvodnje fungicida koji je razvila kompanija Adama. Nova tehnologija uključuje poseban sistem pažljivo biranih koformulatora, rastvarača i integrisanih ađuvanata najnovije generacije, koji značajno povećavaju efikasnost delovanja protiokonazola na najznačajnije prouzrokovače bolesti pšenice i ječma.

PROČITAJTE I...  KOMPLETNA zaštita SOJE od KOROVA

Asorbital® tehnologija omogućava da se aktivna materija mnogo brže usvaja i translocira kroz biljku obezbeđujući ujednačenu pokrovnost, bolje usvajanje unutar lista i odličnu sistemičnu pokretljivost u listu. Za poljoprivrednika to znači:

  • pouzdanu efikasnost preparata u širokom spektru klimatskih uslova,
  • apsolutnu sigurnost od spiranja kišom pola sata nakon primene preparata Soratel®,
  • protiokonazol je najefikasniji u kontoli fuzarioze klasa, što Soratel® čini vodećim fungicidom za ovu namenu.

Način primene preparata Soratel

U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), prouzrokovača rđa (Puccinia spp.) i pegavosti (Seporia ssp.) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale.

U usevu ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), prouzrokovača pegavosti lista (Pyrenophora ssp. i Ramularia ssp.) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale.

Količina primene: 0,6-0,8 l/ha, uz utrošak vode od 200 l/ha do 400 l/ha.

TOMIGAN XL – Sve što vam treba za širokolisne korove u pšenici

Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i ječma sa jako snažnim i brzim efektom.

PROČITAJTE I...  Kukuruz - Tehnologija gajenja

Tomigan® XL je nova kombinacija dve postojeće aktivne materije florasulam (2,5 g/l) i fluroksipir (100 g/l) koja daje izuzetnu snagu preparatu u borbi protiv širokolisnih korova kao što su broćika lepuša, bulka obična, čestoslavica pršljenasta, mišjakinja obična, prstenak poljski, samonikla uljana repica, stisnuša kravlja, vijušac njivski i mnogi drugi.

Preparat u sebi nosi potpuno dva različita mehanizma delovanja što poljoprivrednim proizvođačima pruža sigurnost da će rešiti sve korove u kratkom roku.

Adama Forapro 1120x180

Fluroksipir je aktivna materija na bazi sintentičkih auksina, hormonski preparat koji brzo pokazuje efekat i predstavlja specijalistu za najtvrdokornije korove, kao što je galijum (prilepača) koji u usevu može da napravi veliki problem i kompromituje samo žetvu. Druga aktivna materija – florasulam ima širok spektar delovanja i pruža zaštitu od svih širokolisnih korova koji se javljaju u usevu strnih žita.

Tomigan® XL je preparat snažnog i efikasnog delovanja sa najbržim efektom oslobađanja od pritiska najrazličitijih korovskih biljaka. Efekat je vidljiv za samo 2 dana nakon primene.

Nema reziduala u zemljištu, što znači da poljoprivredni proizvođači ne moraju da vode računa o plodoredu, odnosno, po primeni preparata mogu slobodno da se odluče za setvu uljane repice ili povrća na istoj parceli.

PROČITAJTE I...  Zaštita kupusnjača od kupusne muve

Način primene preparata Tomigan XL

Tomigan® XL je veoma selektivan prema usevu pšenice i zato se može primeniti od trećeg razvijenog lista, pa sve do pojave lista zastavičara (faza 13-39 BBCH skale). Količina primene je 0,8-1,5 l/ha uz utrošak vode od 200 l/ha do 400 l/ha.

Paket SORATEL XL

Poljoprivrednim proizvođačima je dostupan paket SORATEL XL koji sadrži Soratel® i Tomigan® XL,  a koji mogu da potraže u poljoprivrednim apotekama i ostvare dodatnu uštedu, jer je cena za paket  uvek povoljnija u odnosu na kupovinu pojedinačnih preparata.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama

Prethodni tekstDuplex pro – uspešno suzbija najznačajnije bolesti strnih žita i šećerne repe
Sledeći tekstPredavanja Poljoprivrednih savetodavnih službi

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime