SYSTIVA – TRETIRATE SEME, ŠTITITE LIST

0
7832
Agrosaveti---BASF---Systiva---jecam-03

KAKO DO VISOKIH I STABILNIH PRINOSA PŠENICE I JEČMA?

Ukoliko želimo da nam žito dobro rodi i da imamo odličan kvalitet zrna, a samim tim veću zaradu, obavezni su tretmani protiv prouzrokovača bolesti strnih žita. Međutim, često se dešava da su vremenski uslovi nepovoljni baš tokom tretmana. Kao i da zima bude blaga i pogodna za prouzrokovače bolesti. To sve zajedno predstavlja veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače. Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systiva®, kojom tretirate seme, a štitite list.

Zahvaljujući preparatu Systiva®, koji štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. S obzirom da u proleće Systiva® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeđuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvođači se više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve.

Agrosaveti---BASF---Systiva---jecam-01

Kako povećati prinose?

Pojava lisnih oboljenja u jesen doprinosi njihovom naglom razvoju u proleće. Iz tog razloga su neki proizvođači primorani da svoje useve zaštite još u jesenjem periodu ili rano s proleća. Kada je Systiva® na semenu ne morate da brinete o jesenjem tretmanu, niti o prvom proletnjem prskanju pšenice i ječma. Ove tvrdnje su se potvrdile u brojnim ogledima koje je kompanija BASF sprovela tokom 2017/2018 godine. Rezultati su pokazali da se sa Systivom® zaista može preskočiti prvi folijarni tretman u proleće. Poređenja su vršena sa fungicidima koja se najčešće koriste u te svrhe.

PROČITAJTE I...  Kiša neće uticati na prinos pšenice, zaštita od insekata prioritet

Agrosaveti---BASF---Systiva---Psenica-rezultati-01

Osim izuzetne efikasnosti na najznačajnije prouzrokovače lisnih bolesti, rezultati ogleda su takođe pokazali i dokazali poztivan uticaj Systive® na visinu prinosa. Prosečan prinos ispitivanih sorti ječma sa Systivom® u 2017/18. godini je bio 6,65 t/ha. U kontrolnoj varijanti, gde je rađen osnovni tretman semena, prosečan prinos bio 6,19 t/ha. Dobijeni rezultati ogleda, sprovedenih na više lokaliteta, pokazuju da je tretman semena sa Systivom® u proseku za 460 kg/ha dao veći prinos u odnosu na kontrolnu varijantu.

Kada je reč o ispitivanim sortama pšenice, prosečna razlika u prinosu je bila oko 670 kg/ha u korist Systive® u odnosu na standarni tretman semena i 370 kg/ha u odnosu na standarni fungicid za prvi tretman lista.

Agrosaveti---BASF---Systiva---Psenica-rezultati-02

Prednosti korišćenja Systive®

1. Nije potrebna rana primena fungicida

2. Štiti dugotrajno od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma (do 150 dana)

3. Pokazuje AgCelence® efekte, kao što su: povećana produktivnost, jači koren i biomasa izdanaka i bolja opšta vitalnost biljke

4. Poboljšava otpornost na prezimljavanje

5. Utiče na povećanje prinosa

PROČITAJTE I...  Pravo rešenje za zaštitu klasa pšenice od bolesti

Preporuka proizvođačima je da od svojih dobavljača na vreme traže seme ječma i pšenice dorađeno sa Systivom®. Tako bi se u vreme setve izbegle nepotrebne gužve.

Agrosaveti---BASF---Systiva---jecam-02

Prethodni tekstUzgoj pčela i proizvodnja meda u Bačkom Monoštoru
Sledeći tekstOrganska proizvodnja u Velikom Bokru

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime