Iskoristimo potencijal svake parcele uz DEKALB® hibride kukuruza

0
267
Agrosaveti Bayer Dekalb hibridi kukuruza 02

Kukuruz je kultura koja nam daje ogroman potencijal. Svetski rekord prinosa približio se granici od čak 40 tona/ha!

Naravno, veliki je broj faktora koji mogu da ograniče ovakav rezultat u širokoj proizvodnji. Mi verujemo da svaka njiva ima potencijal za rast odnosno visoke prinose.

Kako da u godinama sa boljim rasporedom padavina dobijemo još više, a da u godinama sa lošijim rasporedom padavina izgubimo što manje?

Odgovor je u ključnim odlukama poput odabira adekvatnih hibrida, pridržavanja optimalnih gustina i tretmana semena.

Odabir adekvatnih hibrida

DEKALB® ima tradiciju rada na vrhunskom oplemenjivanju i proizvodnji hibrida dužu od jednog veka. Hibride odlikuju vrhunski prinosi i brzo otpuštanje vlage koji donose bolju zaradu po jedinici površine. Proizvođači su prepoznali dobre osobine hibrida koje daju dobre rezultate. Tako je svaki treći hektar kukuruza u svetu posejan ovom genetikom.

NADZOR Galenika Fitofarmacija 1120x180

Dobra arhitektura biljke, tolerantnost na visoke gustine, otpornost prema bolestima, kao i visoka fertilnost u toku oplodnje su osnova vrhunskih rezultata.

Arhitektura biljke je veoma bitna, gde korenov sistem, čvrsto stablo i adekvatan položaj listova igraju presudnu ulogu.

Agrosaveti Bayer Dekalb hibridi kukuruza 03

DEKALB® hibridi kukuruza poseduju jak i dubok korenov sistem sa velikim brojem korenovih dlačica. Obuhvataju veliku zapreminu zemljišta te omogućuje najbolje iskorišćenje raspoložive vode i hranljivih materija.

PROČITAJTE I...  Revolucionarno rešenje za nematode u zemljištu

Sledeća važna karakteristika DEKALB® genetike je uspravniji položaj listova. Brojni istraživači u svetu su potvrdili da genetika koja ima uspravnije listove može da omogući veće sklopove. Samim tim pruži više prinose sa nižim sadžajem vlage u zrnu. Pored toga, kod ovakvog položaja listova sunčeva svetlost pada pod idealnim uglom od 90 stepeni – kada je proces fotosinteze i najefikasniji. Ovakvi listovi smanjuju transpiracionu površinu, gubitak vlage je manji, a tolerantnost prema suši veća.

Čvrsto stablo je  veoma bitna osobina koja doprinosi očuvanju prinosa. To naročito dolazi do izražaja u regionima gde duvaju jaki vetrovi poput košave. DEKALB® hibridi se odlikuju čvrstim stablom tolerantnim na poleganje zahvaljujući i niže pozicioniranim klipom.

Program DEKALB® hibrida kukuruza u Srbiji je veoma pažljivo odabran kako bi uz adekvatnu preporuku omogućio iskorišćenje potencijala svake njive.

Odabir gustina

Pored odabira genetike, veoma je važno naglasiti da svaki hibrid ima jedinstvenu „krivu reakcije“ na različite gustine setve. Ona je određena kako genetikom tako i uslovima proizvodnje.

PROČITAJTE I...  Aktuelno - Primena herbicida posle setve, a pre nicanja u kukuruzu

U vezi sa tim, DEKALB®  preporuke za setvu su jedinstvene i sigurne jer su bazirane na veoma opsežnim testiranjima i velikom broju podataka!

Adekvatna preporuka će zavisiti od toga da li parcela ima niži, srednji ili visok potencijal prinosa.

Agrosaveti Bayer Dekalb hibridi kukuruza 01

Tretman semena

Zbog bolesti semena i mlade biljke kao i napada zemljišnih štetočina, gubitak sklopa može da bude čak i preko 40%.

Čak i u slučaju slabijeg napada, biljke prežive, održe sklop, ali one ipak zaostaju u porastu, a njihov imunitet je narušen.

Pored toga, ako rangiramo koje radne operacije najviše utiču na kvalitet postignutog sklopa, setva verovatno izbija na prvo mesto. Međutim, kada  razmišljamo o sklopu, naš cilj nije samo broj biljaka po hektaru.

Kroz upotrebu Acceleron tehnologije za tretman semena , fungicid Redigo M obezbeđuje zaštitu od bolesti koje se prenose zemljištem ili semenom, a insekticid Force obezbeđuje zaštitu od najvažnijih zemljišnih štetočina. Sredstvom  za oblaganje semena Peridiam 316 omogava se brža i preciznija setva jer seme ima bolju sipljivost i isejavanje.

Istovremeno, postavlja se pitanje kako uvećati pristupačnost vode i hrane za biljku kukuruza tokom čitave sezone i time praktično uticati pozitivno na sve elemente prinosa?

PROČITAJTE I...  Čista njiva bez korova: Ove preparate koriste ratari širom Evrope

Istraživanja su pokazala da je samo 5-10% vode i hranljivih materija dostupno biljkama.

Rešenje je nađeno u prirodi! Naime, biljke kukuruza mogu da uvećevaju funkcionalnost korenovog sistema tako što stupaju u simbiozu sa mikoriznim gljivama  koje se već nalaze u zemljištu.

Ove gljive se snabdevaju potrebnim šećerom za energiju i rast iz korenovog sistema biljke, a za uzvrat snabdevaju biljku vodom i hranljivim materijama iz nedostupnih područja za nju.

Ovde ulogu ima biostimulant B360. On se nanosi zajedno sa svim ostalim elementima za tretman semena i šalje signal mikoriznim gljivama da rastu prema korenu kukruza i uvećeva njegovu simbiotsku aktivnost više puta.

Ovom tehnologijom ne samo da uvećevamo areal zemljišta koji zahvatamo, nego utičemo i na sam koeficijent iskorišćenja zahvaćenog zemljišta.

Zbog svega navedenog, može se zaključiti da za proizvođače ne postoji jednostavnije rešenje za postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji. Ono je već spakovano u vreću kukuruza vrhunske DEKALB® genetike koja je zaštićena “Acceleron elite” tehnologijom tretmana semena.

Prethodni tekstRen – proizvodnja u Manđelosu
Sledeći tekstTate Novosađani pomažu domaćim proizvođačima krompira

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime