OVAS: Agrotehnika i značaj u ishrani stoke

0
110
ovas
Foto: Wikipedia.org / Autor: Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=256522

Ovas ili zob koristi se za ishranu ljudi i domaćih životinja. Nekada se zrno ovsa upotrebljavalo kao hlebno žito, a danas se uglavnom koristi nakon industrijske prerade kao ovsene pahuljice, griz i dr. Takođe, ovas ima značajnu primenu u ishrani stoke. Koje su to osnovne agrotehničke mere koje moraju da se ispoštuju da bi se dobio kvalitetan i dobar prinos.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Ovas je stara ratarska kultura. Zrno ovsa je veoma cenjena koncetrovana stočna hrana za skoro sve vrste stoke zbog kvaliteta belančevina. Povoljno deluje na podmladak koji raste, na priplodnu i muznu stoku. Pored zrna, od ovsa se dobija vredna nadzemna masa koja se može koristiti kao ispaša, za silažu ili kao seno.

Ovas kod krava popravlja mlečnost, poboljšava rast jagnjadi i ovaca koje se nalaze na početku tova, kod živine popravlja porast perja i smanjuje mortalitet.

Adama Sultan 1120x180

Ovas i uslovi neophodni za uzgoj

Ovas se može gajiti na različitim zemljištima, peskovitim i kiselim. Za visoke prinose, najbolje je da se gaji dubokim strukturnim i plodnim zemljištima. Ne odgovaraju mu alkalna tla.

PROČITAJTE I...  Reč stručnjaka: Hibrid KUKURUZA iz FAO 410 grupe tolerantan na FUZARIUM

Ova žitarica ima male zahteve prema toploti i klija na temperaturi 1-2 stepena Celzijusova. Međutim, u odnosu na druga strna žita, ima slabu otpornost prema hladnoći, a posebno u fazi cvetanja. Takođe, nije otporan na visoke temperature, naročito u fazi formiranja i nalivanja zrna, a posledica u takvim uslovima je smanjeni prinos. Međutim, ima veću toleranciju na kiše od ostalih žitarica, kao što su pšenica, raž ili ječam. U prvom delu vegetacije, od vlatanja do metličenja, ima najveću potrebu za vodom.

pylon galenika jan 023

Agrotehnika

Kao i većina strnih žita, ovas ne podnosi monokulturu i treba da se gaji u plodoredu, gde dolazi na poslednje mesto. To je zato što ima dobro razvije korenov sistem i sposobnost da koristi rezerve hranljivih materija. Može da se gaji posle okopavine, jednogodišnjih i višegodišnjih leguminoza.

Osnovna obrada zemlje se obavlja u jesen, dubokim oranje na dubini od 20-25 cm, nakon što se sa njive sklonio predusev. Predsetvena priprema se izvodi pred samu setvu, najbolje setvospremačem.

KWS banner 728x90

Što se tiče đubrenja, na siromašnim zemljištima treba primeniti oko 30 tona po hektaru dobro zgorelog stajnjaka. Orjentacione količine đubriva koje se primenjuju su:oko 80-100 kg azota ,40-60 kg fosfora i oko 40-50 kg kalijuma. Pri osnovnoj obradi treba primeniti celokupnu količinu fosfornih i kalijumovih đubriva, kao i 40-50 % azotnih. Prihranjivanjem se unosi ostatak azotnih đubriva.

PROČITAJTE I...  Kiša neće uticati na prinos pšenice, zaštita od insekata prioritet

Setva ozimog ovsa vrši se od kraja septembra do 15. oktobra. Kasnija setva ovsa se ne preporučuje, jer dovodi do smanjenja prinosa. Setva se obavlja na dubinu od 3-4 cm, a za jedan hektar je potrebno 120-160 kg semena.

Ukoliko je zemlja bila suva prilikom setve, potrebno je valjanje da bi se uspostavio što bolji kontakt semena sa zemljištem. Ukoliko je usev izložen uticaju površinskih voda, neophodno je kopanje kanala. Potrebna je zaštita od korova, bolesti i štetočina kao i prihrana. U rano proleće, ukoliko se obrazovala pokorica, potrebno je obaviti drljanje.

Važno je znati da seme ovsa sazreva neravnomerno, te da sazrevanje ide od periferije metlice ka centru. Zbog toga žetvu treba početi kada su zrna u vršnom delu metlice u punoj zrelosti. Zrno ovsa se skladišti u silose ili ambare sa 13-14 % vlage.

Za ishranu stoke ovsem u zelenom stanju usev se može koristiti od faze vlatanja do
metličenja i formiranja zrna. Za silažu se mogu koristiti smeše ovsa sa leguminozama ili kao čista masa ovsa. Zrno ovsa spada u najvrednija koncetrovana hraniva. U odnosu na zrno ječma zrno ovsa je bogatije mastima i sadrži manji procenat bezazotnih materija. Slama i pleva ovsa su pogodne za ishranu preživara.

PROČITAJTE I...  Cene žitarica pod udarom krize u Ukrajini

Izvor: Poljoprivredna savetodavna stručna služa
dipl. ing. Svetlana Jerinić, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Prethodni tekstHajdučka trava – leči još od praistorijskog doba
Sledeći tekstUvećani podsticaji za organsku biljnu proizvodnju za 2022.

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime