Cene žive stoke i stočne hrane tokom marta

0
3616
Agrosaveti - Farma krava u selu Jošanica 05

Ponuda teladi SM rase do 160 kilograma bila je slaba tokom marta, kao i ponuda jagnjadi. U ponudi prasadi na stočnim pijaca u Srbiji nije bilo značajnije promene u proteklom mesecu. Evo i koje su bile cene.

Luna Sensation Bayer 1120x180 V01

Cene goveda, teladi, tovne junadi, krava

Ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma bila je slaba tokom marta. Najčešća prodajna cena varirala je od 360 din/kg na pijaci žive stoke u Somboru do 470 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Ponuda i promet teladi HF rase, telesne mase do 160 kilograma zabeležena je jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 360 din/kg.

Prodaja tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma odvijala se proteklog meseca na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici po ceni od 170 din/kg. Tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma kupci su u martu mogli da pazare na stočnim pijacama u Novom Sadu po ceni od 230 din/ kg i Somboru po ceni od 240 din/kg.

Magnetic 1120x185px

Cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma varirala je od 200 din/kg na pijaci žive stoke u S. Mitrovici, preko pijace u Užicu gde je dominirao iznos od 240 din/kg, pa do 260 din/kg na pijaci u Kraljevu.

Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje krava za klanje SM rase. Prodajna cena varirala je od 140 do 160 din/kg, ali je dominirao iznos od 150 din/kg. Prodaja krava za klanje HF rase zabeležena je na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 140 din/kg.

ExelGrow Adama 1120x180

Cene tovnih svinja i prasadi

Nije bilo značajnije promene u ponudi prasadi na stočnim pijacama u Srbiji proteklog meseca. Promet prasadi telesne mase do 15 kilograma odvijao se na devet stočnih pijaca u Srbiji, po ceni od 220 din/kg.

PROČITAJTE I...  Nedeljni pregled: Nastavljen trend pada cene prasadi na većini prodajnih i otkupnih mesta

Grla telesne mase od 16 do 25 kilograma mogla su se pazariti najčešće po ceni od 200 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na februar kod obe kategorije. Slaba je bila ponuda tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a promet je bio na prošlomesečnom nivou. Prodaja tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma odvijao se najčešća po ceni od 150 din/kg.

Infinito Bayer 1120x180 V01

Obim ponude tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma bio je slab. Prodaja je zabeležena na devet prodajnih mesta po ceni od 140 din/kg, kao i tokom februara. Na tržištu krmača za klanje nisu zabeležene bitne promene u odnosu na prethodni period. Prodajna cena varirala je od 110 do 150 din/ kg, ali je kao i prethodnih meseci dominirao iznos od 120 din/kg.

Cene ovaca, jagnjadi, koza i jaradi

Na prodajnim mestima ponuda jagnjadi bila je slaba do prosečna. Promet se odvijao na šesnaest stočnih pijaca u Srbiji. Cena se kretala u intervalu od 200 do 320 din/kg, ali se prodaja najčešće odvijala po ceni od 250 din/kg. To ukazuje na pad u odnosu na prethodni mesec.

Duplex pro galenika 1120x85px repa bez psenice

Nije bilo bitnije promene u pogledu ponude dviski i šilježadi na stočnim pijaca u odnosu na februar. Prodaja je bila slaba. Kod dviski i kod šilježadi cena je varirala od 150 do 220 din/kg.

PROČITAJTE I...  Prasad skuplja na stočnoj pijaci u Čačku, a jeftinija u Leskovcu

Promet ovaca odvijao se na trinaest pijaca žive stoke. Dominantna cena iznosila je 120 din/ kg, kao prethodnih nekoliko meseci. Ponuda i prodaja jaradi i koza bili su slabi kao i u prethodnom periodu. Jarad su se mogla pazariti na devet stočnih pijaca, po ceni od 180 do 280 din/kg.

Spyrale Adama 1120x1080

Koze su se tokom marta mogle pazariti na pet prodajnih mesta. Cena je varirala od 100 do 150 din/kg, ali je kao i prethodnih nekoliko meseci dominirao iznos od 120 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Nastavljen je slab obim prodaje kukuruza. Na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane, takođe je nastavljen trend slabe ponude i tražnje.

Kukuruz se na pijacama centralne Srbije mogao pazariti najčešće po ceni od 22 do 30 din/ kg, ali se prodaja najčešće odvijala po ceni od 24-25 din/kg. U Vojvodini je kukuruz upakovan u džakove najčešće koštao od 20 do 24 din/kg. Silosi na području Srbije, koji su imali kukuruz u ponudi, prodavali su ga po ceni od 20 do 23,5 din/kg.

PROČITAJTE I...  Cene prasadi u padu na području Smedereva i Vranja | Cene stoke i stočne hrane

Cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma je na pijacama u Srbiji varirala od 22 do 29 din/ kg. U silosima je varirala od 22 do 25 din/kg, ali je dominirao iznos od 22 din/kg.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma bila je slaba. Cena je varirala od 24 do 28 din/kg. U silosima ga je bilo u rinfuzu na području Subotice i Sombora, gde je dominirao iznos od 22 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se odvijala na tri pijace. U maloprodajnim objektima se moglo kupiti po ceni od 19 do 25 din/kg, a u silosima na području Loznice po ceni od 19 din/kg.

Soja u zrnu se mogla pazariti na pijacama u Loznici po ceni od 40 din/kg i na pijaci u Sremskoj Mitrovici po 60 din/kg. U silosima je cena soje u zrnu varirala od 60 do 67 din/kg.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima u devet gradova. Cena se kretala od 70 do 90 din/kg. Maloprodajna cena suncokretove sačme najčešće je varirala od 45 do 46 din/ kg, što ukazuje na rast cena u odnosu na februar.

Lucerkino seno u balama se tokom februara moglo pazariti na gazdinstvima i na pijacama po ceni od 16 do 25 din/kg.

Izvor: STIPS

Prethodni tekstZaštita soje od korova posle setve, a pre nicanja useva
Sledeći tekstProjekat udruženja Bio pčelinja klinika podržala Trag fondacija

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime