Pregled cena stoke i stočne hrane tokom jula 2021.

0
5100
Agrosaveti - Porasla cena stoke 01

Reporteri STIPS su proteklog meseca evidentirali slabu ponudu prasadi na stočnim pijacama u Srbiji. Broj prodatih grla varirao je od mesta do mesta, ali je uglavnom bio mali. Nije bilo značajnije promene u obimu ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma. Ponuda i prodaja ovaca evidentirana je je na dvanaest pijaca žive stoke. U nastavku pročitajte kako su se kretale cene tokom jula.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Cene goveda, teladi, tovne junadi, krava

Nije bilo značajnije promene u obimu ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma u odnosu na prethodnih par meseci. Najčešća prodajna cena varirala je od 360 din/kg na pijaci žive stoke u Somboru do 480 din/kg na stočnoj pijaci u Užicu.

Promet teladi HF rase, telesne mase do 160 kilograma zabeležen je na stočnoj pijaci u Somboru po dominantmoj ceni od 360 din/kg. Tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma mogla su se, kao i prethodnog meseca, kupiti na stočnim pijacama u Požarevcu, po ceni od 200 din/kg i Sremskoj Mitrovici po ceni od 220 din/kg.

Adama Sultan 1120x180

Promet tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma evidentiran je na stočnim pijacama u Novom Sadu i Somboru po ceni od 240 din/kg, kao i tokom juna.

Prodaja tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma odvijala se na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici po ceni od 240 din/kg, na pijacama žive stoke u Vranju i Užicu po ceni od 250 din/kg i na pijaci u Kranjevu po ceni od 260 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje krava za klanje SM rase dominantnoj ceni od 150 din/kg.

galenika pylon 1120x85

Prodaja krava za klanje HF rase zabeležena je, kao i tokom juna, jedino na stočnoj pijaci u Somboru. Dominirao je iznos od 120 din/kg, kao i prethodna dva meseca.

PROČITAJTE I...  Otkupna cena prasadi u padu u Sremskom regionu

Cene tovnih svinja i prasadi

Reporteri STIPS su proteklog meseca evidentirali slabu ponudu prasadi na stočnim pijacama u Srbiji. Broj prodatih grla varirao je od mesta do mesta, ali je uglavnom bio mali.

Grla telesne mase do 15 kilograma mogla su se najčešće po ceni od 240 do 300 din/kg. Prodaja prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je slaba, a cena je varirala od 200 do 300 din/kg.

Nije bilo značajne razlike u ponudi tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni mesec. Prodajna cena varirala je od 130 do 160 din/kg, ali je dominirao iznos od 150 din/kg.

Ponuda tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma bila je slaba kao i tokom juna. Prodavali su se po ceni koja je najčešće varirala od 130 do 150 din/kg.

Broj dovezenih krmača za klanje na stočne pijace bio je mali prvenstveno zbog visokih temperatura i otežanih uslova transporta. U pogledu obima prodaje, nije bilo značajnijih promena u odnosu na jun. Dominantna cena iznosila je 100 din/kg, kao i tokom juna.

Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi

Ponuda jagnjadi bila je nešto bolja u odnosu na jun, ali je broj prodatih grla na većini stočnih pijaca bio uglavnom na prošlomesečnom nivou. Promet se odvijao kao i prethodnog meseca na četrnaest stočnih pijaca u Srbiji uključenih u STIPS. Cena se kretala u intervalu od 230 do 320 din/kg, ali se prodaja najčešće odvijala po ceni od 250 din/kg. To ukazuje na činjenicu da su cene uglavnom bile na prošlomesečnom nivou.

PROČITAJTE I...  Cene tovnih bikova i junadi u porastu na pojedinim otkupnim mestima

Broj dviski i šilježadi bio je slab na stočnim pijacama proteklog meseca. Prodaja na većini prodajnih mesta dosta slaba. Cene se nisu u mnogome promenile u odnosu na jun, pošto je kod dviski i kod šilježadi dominirao iznos od 200 din/kg.

Ponuda i prodaja ovaca evidentirana je je na dvanaest pijaca žive stoke, a dominantna cena iznosila je 120 din/kg.

Trend slabe ponude i prodaje jaradi i koza nastavljen je iz tokom jula. Jarad su se mogla pazariti po ceni koja je varirala od 180 do 250 din/kg.

Po nekoliko grla koza evidentirali su reporteri STIPS na prodajnim mestima. Cena je varirala od 100 do 140 din/ kg, ali je najzastupljeniji bio iznos od 110 din/kg, kao i tokom juna.

Cene žitarica i stočne hrane

Nije bilo bitnije razlike u pogledu ponude pšenice i stočnog ječma, kukuruza, sojine sačme, suncokretove sačme i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne hrane za ishranu stoke u odnosu na predhodni mesec na prodajnim mestima u Srbiji uključenim u projekat STIPS. Nastavljen je trend slabe prodaje.

Prodaja kukuruza odvijala se tokom jula na pijacama Centralne Srbije po ceni koja je varirala od 25 do 32 din/kg, mada je iznos najčešće varirao od 30 do 32 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove proteklog meseca najčešće varirala od 26 do 29 din/kg. U silosima se cena ovog proizvoda kretala najčešće od 23 do 26 din/kg.

Dominantna cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma je tokom jula na pijacama iznosila 25 din/kg. U silosima je cena pšenice najčešće varirala od 21 do 23 din/kg, što ukazuje na blagi pad.

PROČITAJTE I...  Zabeležen rast cena jagnjadi na stočnim pijacama

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma bila je na prošlomesečnom nivou na većini prodajnih mesta. Na pijacama je cena bila viša u odnosu na prethodni mesec, pošto je dominirao iznos od 30 din/kg. Stočni ječam u rinfuzu se mogao pazariti u silosima na području nekiliko gradova po dominantnoj ceni od 21 din/kg. To ukazuje na pad u odnosu na jun.

Promet stočnog brašna je proteklog meseca evidentiran na 3 pijace po ceni od 28 din/kg. U maloprodajnim objektima se prodaja odvilala po ceni od 26 do 30 din/kg. Zabeležena je prodaja stočnog brašna u silosima na području Loznice po dominantnoj ceni od 24 din/kg.

Najčešća prodajna cena soje u zrnu se na pijaci u Loznici nije menjala tokom jula, iznosila je 70 din/kg U silosima na području Pančeva i N. Sada je dominirao iznos od 75 din/kg, Subotice 78 din/kg i Sombora 80 din/kg.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima na području devet gradova. Cena se kretala najčešće u intervalu od 95 do 100 din/kg. Ipak je dominirao iznos od 100 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme najčešće je varirala od 50 do 55 din/ kg, kao tokom prethodnog meseca.

Zabeležena je prodaja lucerkinog brašna u maloprodajnim objektima na području dva grada po dominantnoj ceni od 50 din/kg, kao i tokom juna.

Cena lucerkinog seno u balama je bila ujednačena tokom jula meseca na gazdinstvima i na pijacama, jer se najčešće moglo pazariti za 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Prethodni tekstNeophodna klanica za preradu ovčjeg mesa
Sledeći tekstU ovom delu Srbije hektar oranice košta i do 12.000 evra

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime