Promet roba na produktnoj berzi

0
46675
Agrosaveti - Produktna Berza
PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

od 12. do 16. jula 2021. godine

Web baner OSR Vertigo 1120x180 V01
NEDELJNI IZVEŠTAJ

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • slab promet i smanjena aktivnost izvoznika
  • dešavanja na svetskim berzama

Neuobičajeno slab promet na novosadskoj “Produktnoj berzi” obeležio je proteklu sedmicu. Razlog, pre svega, vidimo u smanjenog aktivnosti izvoznika na robno-berzanskom tržištu, jer cene na FOB-u nisu prihvatljive usled velikog cenovnog spreda između kupaca i prodavaca na domaćem tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 27.719.250,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 84,71%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 84,62 %.

DIler 1120x180

Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača  rezultirali su izostankom tražnje za kukuruzom. Kupoprodajni ugovor je zaključen po jedinstvenoj ceni od 25,80 din/kg bez PDV-a (28,38 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući period zabeležen je pad od 0,47%. Kada uporedimo cenu ove žitarice sa istim period prethodne godine, cena je viša za 50%. Kod kukuruza, ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače je nedostatak padavina, tj. smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu sve ove okolnosti, opravdan je strah proizvođača i stručnjaka da će prinosi biti smanjeni i da će ova godina biti veoma neizvesna.

Pojačana potražnja za pšenicom novog roda i ponude na višem cenovnom nivou pomerali su cenu u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su zaključeni na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om). Kada uporedimo cenu ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg roda u istom periodu nakon žetve, zabeležen je rast od 8,11%.

Aktuelno 1120x185

Sojino zrno beleži odsustvo iz trgovanja na “Produktnoj berzi”. Ponuda se kretala u cenovnom rasponu od 73,50 do 74,00 din/kg bez PDV-a. Međutim, do realizacije nije došlo. Iako je poslednja dva meseca smanjeno interesovanje za kupovinom od strane domaćih prerađivača i izvoznika, možemo reći da ova uljarica i dalje beleži visok cenovni nivo.

Stočni ječam, SRPS kvalitet, prometovan je po ceni od 19,70 din/kg bez PDV-a (21,67 din/kg sa PDV-om).

Vertigo Spyrale 1120x1080

Uljana repica je na ino-tržištu imala pozitivan cenovni trend protekle nedelje. Tražnja za ovom uljaricom je daleko manja u odnosu na prethodni period, što se nije odrazilo na rast cene na domaćem tržištu. Realizovan je jedan ugovor na paritetu CPT Bačka po ceni od 515,00 €/t (60,55 din/kg bez PDV-a) u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

PROČITAJTE I...  Ratarska proizvodnja u Omoljici

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:Agrosaveti Produktna berza 01

Timac AGRO Tečna đubriva

Agrosaveti---Produktna-berza---00

Agrosaveti Produktna berza 02

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica (septembarski fjučers) je poskupela 8,74%, a kukuruz (septembarski fjučers) je poskupeo 5,15%.

Na početku nedelje, kukuruz nastavlja da pada u Čikagu zbog skorašnjih povoljnih kiša. Međutim, padavine i dalje nedostaju u zapadnom delu kukuruznog pojasa. Američki usev kukuruza je ocenjen 65% dobro do odlično, što je jedan poen niže od prethodne nedelje. To nije iznenađujuće uzevši u obzir nedavne kiše u Kukuruznom pojasu. Pad brazilske proizvodnje ispod 93 miliona tona, takođe je uticao na tržište kukuruza.

Web baner OSR Vertigo 1120x180 V01

Rejting useva jare pšenice u SAD-u ostaje vrlo nizak sa samo 16% dobro do odlično, u poređenju sa prošlogodišnjih 68%. Smanjena je USDA procena proizvodnje pšenice za osam glavnih izvoznih zemalja za 4,7 miliona tona. To je uglavnom zbog korekcije niže američkog roda pšenice na 47,5 miliona tona.

Agrosaveti Produktna berza 03

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja (avgustovski fjučers) je poskupela 6,02%, a sojina sačma (avgustovski fjučers) je poskupela 1,65%.

Rejting useva soje je ostao nepromenjen na 59%. Aktivnosti prerade soje u SAD-u su smanjene za 6,8% u junu, u poređenju sa preradom u maju, i manje za 8,9% u poređenju sa junom 2020. godine. To je posledica skoka cena sojinog zrna.

Agrosaveti Produktna berza 04

 

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 4,51%, a kukuruz je poskupeo 2,65%.

Pritisak žetve na žitarice oseti se na cenama, čak iako postoje poteškoće da se radovi u Francuskoj nastave zbog promenljivih vremenskih prilika. Nove kiše i dalje ometaju žetvu u Francuskoj. Cene žitarica su krajem nedelje ponovo rasle zbog strahova od sniženja prinosa u Evropi zbog lošeg vremena. Poljoprivrednici se nadaju da će se očekivani suvlji uslovi ustaliti u Francuskoj krajem nedelje.

PROČITAJTE I...  SYSTIVA - TRETIRATE SEME, ŠTITITE LIST

Prema FranceAgriMeru, do 5. jula u Francuskoj je skinuto samo 1% površina pod pšenicom, u poređenju sa 10% prošle godine. Ova kašnjenja povezana sa vremenskim prilikama izazivaju zabrinutost. Povratak suvljeg vremena očekuje se krajem nedelje. Usev kukuruza je ocenjen dobro do odlično 89%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U JUNU 2021. GODINE

Agrosaveti Produktna berza 05

Agrosaveti Produktna berza 06

Mesec jun, statistički posmatrano, je u odnosu na prethodni mesec zabeležio pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda kukuruza i soje, dok je pšenica imala uzlazni trend. Ukupan promet preko “Produktne berze” je iznosio 12.012 tona robe, što je za 16,88% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 427.141.200,00 dinara,  odnosno za 14,31 % manje nego u maju.

Kukuruz

Kukuruz je bio količinski najdominantnija berzanska kultura u trgovini sa ukupno prometovanom količinom od 6.668 tona. Prve nedelje proteklog meseca, vremenske prilike, pre svega na američkim tržištima, su bile jedan od faktora koji je uticao na pozitivan cenovni trend i na domaćem tržištu. Samim tim, došlo je do povećane izvozne tražnje za ovom žitaricom. Trgovanje je bilo u cenovnom rasponu od 25,50 din/kg do 26,30 din/kg bez PDV-a. Međutim, sredinom meseca, tržišta kukuruza su oštro pala prateći Čikago, što je dovelo do pada cene ove žitarice i na domaćem tržištu. Ovakav cenovni trend je bio korelativan sa dešavanjima na referentnim svetskim i regionalnim tržištima. Berzanski ugovori za promptnu isporuku su zaključeni na cenovnom nivou od 25,00 do 25,20 din/kg bez PDV-a, dok su ugovori sa klauzulom “gratis lager” jul/avgust realizovani po ceni od 25,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 25,62 din/kg bez PDV-a (28,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni mesec zabeležen je pad od 3,36 %.

Agrosaveti Produktna berza 07

Pšenica

Usled povećane tražnje, pšenica je tokom čitavog meseca beležila pozitivne cenovne trendove, a trgovanje je počelo na nivou od 23,00 din/kg bez PDV-a. Slaba ponuda je bila razlog za intenzivniju tražnju za kupovinom od strane mlinara, domaćih prerađivača i izvoznika. Posledica ovakve okolnosti, jeste cena od 24,50 din/kg bez PDV-a koja je registrovana krajem meseca. Malo ko je očekivao ovakav cenovni skok prošlogodišnjeg roda, s obzirom da se žetva pšenice roda 2021. godine očekivala da počne krajem juna/početkom jula.

PROČITAJTE I...  Nema dobrog klipa bez ‚‚klipana‚‚

Agrosaveti Produktna berza 08

Soja

Nakon snažnog pada od oko 10% koji je zabeležen krajem maja, soja je imala negativan cenovni trend tokom juna. Posledica pada cene ove uljarice su dešavanja na ino-tržištima. Odsustvo potražnje za ovom uljaricom konstantno je pomeralo cenu naniže. U periodu potpune tržišne pasivnosti, soja je pronalazila svoje mesto na berzanskom tržištu. Berzanski ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 74,70 do 78,00 din/kg bez PDV-a, sa izraženom tendencijom pada cene ove uljarice. Ponderisana cena je iznosila 75,16 din/kg bez PDV-a (82,68 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni mesec zabeležen je pad od 9,08 %.

Agrosaveti Produktna berza 09

Ječam

Žetva ječma je počela u drugoj polovini meseca. Prvi ugovor na robno-berzanskom tržištu je registrovan po ceni od 19,60 din/kg bez PDV-a, gde je zabeležen rast od 35,62% u odnosu na prvu registrovanu cenu (14,60 din/kg bez PDV-a) prošlogodišnjeg roda. Kada je žetva bila u punom jeku, interesovanje za kupovinom je bilo najintenzivnije. Ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 20,00 do 20,30 din/kg bez PDV-a. Poslednjeg dana juna, zabeležen je cenovni pad, a trgovanje je bilo na istom nivou kao na početku žetve.

Uljana repica

Uljana repica je proizvod kod koga volatilnost bila najveća poslednjih meseci. Početkom meseca, cena uljane repice je nastavila da raste prateći sojino ulje i kanolu na ino-berzama. Kupoprodajni ugovor , uz klauzulu 10% avansnog plaćanja, sa predviđenom isporukom robe od 15.06. do 20.07.2021. godine na paritetu CPT Južna Bačka, registrovan je u količini od 1.000 tona po ceni od 525,00 €/t, što predstavlja najvišu registrovanu cenu na “Produktnoj berzi”. Polovinom meseca, uljana repica je oštro pala. Ovaj pad je u skladu sa padom cena ostalih ulja na svetskom tržištu, kao što je palmino i sojino. Ugovori na paritetu FCA su zaključeni od 480,00 do 485,00 €/t. Krajem meseca, cena se oporavila prateći cene ostalih ulja, naročito kanole.

Prethodni tekstKompostni čaj: Odlična prirodna prihrana koja podstiče zdrav rast biljaka
Sledeći tekstKrompirov moljac (Phtorimae opercullela)

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime