Promet roba na produktnoj berzi

0
1311
Agrosaveti - Produktna Berza
PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

od 17. do 21. juna 2019. godine

Merpan-80-WDG-1038x172
NEDELJNI IZVEŠTAJ

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • volatilnost cene kukuruza
  • dešavanja na svetskim berzama

Ove nedelje na novosadskoj robnoj berzi u fokusu trgovanja je bio kukuruz, kako cenovno tako i količinski. Cena kukuruza je oscilirala tokom čitave nedelje, dok se cena pšenice zadržala na prošlonedeljnom nivou. Soja beleži blagi rast cena. Na stranim tržištima i dalje je aktuelno stanje oko zasejanih površina u SAD, gde se i dalje tačno ne zna kolike su površine pod kukuruzom i sojom. Sa neizvesnošću se čeka zvaničan stav Ministarstva poljoprivrede SAD, što će se dalje odraziti na cenu ovih poljoprivrednih proizvoda na globalnim tržištima.

Delan Pro 1068x177px

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.875 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 36.828.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 4,34%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 28,02%.

Ugovori na kukuruz su se zaključivali u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Količinski kukuruz je bila najtrgovanija roba na organizovanom robno-berzanskom tržištu sa 1.525 tona. Ponderisna cena žutog zrna je iznosila 15,91 din/kg bez PDV-a (17,50 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast za 5,91% u odnosu na prethodni posmatrani period.

Nimrod-1038x172

Pšenica se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Hlebno zrno sa minimalnim proteinom od 12% je trgovano po jedinstvenoj ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a (26,40 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ponderisanu cenu. U odnosu na sedmicu pre cena je neznatno viša za 0,29%.

Soja je nastavila da beleži prošlonedeljni pozitivan trend. Sojino zrno je trgovano po jedinstvenoj ceni od 37,30 din/kg bez PDV-a (41,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak ponderisana cena je viša za 0,81%.

PROČITAJTE I...  PRVA PRIHRANA PŠENICE

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Agrosaveti---Produktna-berza---01

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 20.06.2019. godine bio na nivou od 214,87 indeksnih poena, što predstavlja rast 2,33 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

Agrosaveti---Produktna-berza---02

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,68%, a kukuruz je poskupeo 1,81%.

Nastavak kišnog vremena u SAD uticao je na kretanje cene kukuruza.

Agrosaveti---Produktna-berza---03

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 3,09%, a sojina sačma je poskupela 0,40%.

Nepovoljne vremenske prilike u SAD su uticale na kretanje cene soje.

Agrosaveti---Produktna-berza---04

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,70%, a kukuruz je poskupeo 1,81%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U MAJU 2019. GODINE

Agrosaveti---Produktna-berza---05

Agrosaveti---Produktna-berza---06

Mesec maj beleži oscilacije cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Dešavanja na svetskim berzama krajem meseca pogurala su cene najtrgovanijih berzanskih roba na domaćem tržištu ka naviše. Značajno kašnjenje setve kukuruza i soje u SAD zbog obilnih padavina, što će se sigurno odraziti na prinose, a samim tim i na cene je jedan od značajnih faktora koje je neophodno pomenuti. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u martu je iznosio je 8.900 tona robe, što je za 37,75% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 168.208.200,00 dinara, odnosno za 34,29% više nego u aprilu.

Pšenica

Pšenicom se trgovalo na robno berzanskom tržištiu sa lošijim i boljim parametrima kvaliteta. Pšenica sa parametrima hl 72kg, vlagom do 14,2% trgovalo se po 21,50 din/kg bez PDV-a, dok hlebno zrno sa proteinom min. 12% dostiglo je svoju maksimalnu cenu od 24,00 din/kg bez PDV-a. Nedostatak kvalitetne pšenice, loši vremenski uslovi kao i dešavanjima na stranim tržištima su uzrok rasta cena na domaćem tržištu. Statistički posmatrano pšenica je doživela značajn skok cena u odnosu na prethodni mesec. Ponderisana cena je iznosila 23,57 din/kg bez PDV-a (25,94 din/kg sa PDV-om) što predstavlja rast od 9,53% u odnosu na april.

PROČITAJTE I...  Promet roba na produktnoj berzi od 15. do 19. oktobra 2018.

Agrosaveti---Produktna-berza---07

Kukuruz

Kukuruz je početkom meseca doživljavao negativne trendove, da bi krajem meseca došlo do oporavka cene usled rasta na inostranim tržištima. Žutim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu 14,80 din/kg bez PDV-a do 16,10 din/kg bez PDV-a koliko se plaćalo sa kluzulom „fco-luka“. Ponderisana cena je iznosila 15,02 din/kg bez PDV-a (16,57 din/kg sa PDV-om) što statistički predstavlja pad za 2,28% u odnosu na prethodni mesec.

Agrosaveti---Produktna-berza---08

Soja

Soja kao i kukuruz početkom meseca beleži pad cena da bi krajem meseca došlo do oporavka. Soja se kretala u cenovnom rasponu od 35,10 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 36,20 din/kg bez PDV-a (39,95 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je niža za 2,43 %.

Agrosaveti---Produktna-berza---09jpg

Suncokret

Suncokret je trgovan po jedinstvenoj ceni od 30,00 din/kg bez PDV-a (33,00 din/kg sa PDV-om).

Raž

Raž kao i suncokret je trgovana po jedinstvenoj ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a (25,85 din/kg sa PDV-om).

DK Banner 720x90

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime