Promet roba na produktnoj berzi

0
12087
Agrosaveti - Produktna Berza
PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

od 25. do 29. maja 2020. godine

Web-baner-Movento-Vertigo-1120x180-V01
NEDELJNI IZVEŠTAJ

Najvažnije iz protekle nedelje:

Chief-1120x180
  • blagi pad cena
  • dešavanja na svetskim berzama

Smanjena aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu i blagi pad cena obeležili su ovu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet za ovu nedelju na Produktnoj berzi je iznosio 405 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9.110.800,00 dinara.

Web-baner-Luna-Experience-Vertigo-1120x180-V01

Svi ugovori za kukuruz su zaključeni po jedinstvoj ceni od 15,90 din/kg bez PDV-a (17,49 sa PDV-om) u količini od 300 tona. Razlog za smanjenu kupoprodaju kukuruza se može pre svega pronaći u brzini preuzimanja robe. Tražnja kukuruza na cenovnom nivou od 16,20 din/kg bez PDV-a na paritetu CPT dunavske luke se odnosila za isporuku robe posle 15. juna.

Nicogan-1120x180

Pšenica roda 2019. godine je prometovana po ceni od 19,60 din/kg bez PDV-a (21,56 sa PDV-om). Stiče se utisak da se iz nedelje u nedelju pojačava ponuda pšenice starog roda, što bi moglo da dovede do daljeg pada cena ove žitarice.

Biofor baner 728x90

Tražnja pšenice roda 2020. godine sa isporukom robe od 1. do 31. jula na paritetu FCA, bila je na nivou cena od 145 do 147 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, terminski ugovor sa avansnim plaćanjem od 30%. Parametri kvaliteta koje su kupci tražili su bili: protein 12, gluten 24, HL 76, primese do 2%, sa analizom na DON toksin u dozvoljenim granicama. Međutim, ponude pod ovim uslovima nije bilo.

PROČITAJTE I...  Hibridi kukuruza za siguran prinos

Tražnja uljane repice roda 2020. godine sa isporukom robe jun/jul na paritetu FCA Vojvodina, bila je na nivou cena od 320 do 325 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Sojino zrno ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja. Ponuda je bila po ceni od 41,70 din/kg bez PDV-a, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou.

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina u količini od 75 tona se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 26,70 din/kg bez PDV-a (32,04 sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Agrosaveti---Produktna-berza---01

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 28.05.2020. godine bio na nivou od 208,01 što je niže za 0,43 indeksna poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Agrosaveti---Produktna-berza---00

Agrosaveti---Produktna-berza---02

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,31%, a kukuruz je poskupeo 3,09%.

Na kretanje cene kukuruza je uticao povratak suvog vremena u SAD, što je dovelo do strahovanja od nedostatka vode narednih nedelja.

PROČITAJTE I...  HD HIBRIDI - hibridi tolerantni na stres

Agrosaveti---Produktna-berza---03

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 1,44%, a sojina sačma je poskupela 0,64%.

Agrosaveti---Produktna-berza---04

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,45%, a kukuruz je poskupeo 0,30%.

Na cenu pšenice uticale su povoljne kiše u regionu Crnog mora.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U APRILU 2020. GODINE

Agrosaveti---Produktna-berza---05

Agrosaveti---Produktna-berza---06

Mesec april statistički posmatrano je u odnosu na prethodni mesec zabeležio rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i količinski smanjen obim trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Prva polovina aprila donosi turbulentan period, dok u drugoj polovini nije bilo značajnijih aktivnosti na “Produktnoj berzi”. Ukupan promet preko “Produktne berze je iznosio 7.825 tona robe, što je za 29,85% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 161.284.500,00 din, odnosno za 30,02% manje nego u martu.

Kukuruz

Kukuruz je količinski bio najdominatnija kultura u trgovini sa ukupno prometovanom količinom od 4.075 tona. Rast cena na svetskim tržištima početkom meseca je jedan od faktora koji je uticao na kretanje cena na domaćem tržištu. Kukuruzom se  trgovalo  u cenovnom rasponu od 15,80 din/kg do 16,10 din/kg bez PDV-a. Poslednja nedelja aprila donosi smanjenje tražnje od strane izvoznika i pad cena na domaćem tržištu., što je posledica pada cena na međunarodnom tržištu. Ponder cena za april mesec je iznosila 15,86  din/kg bez PDV-a ( 17,45 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz marta cena kukuruza je viša za 6,59 %.

PROČITAJTE I...  Prvi tretman protiv korova u kukuruzu

Agrosaveti---Produktna-berza---07

Pšenica

Pšenicom se u prvoj polovini aprila trgovalo u cenovnom rasponu od 19,80, do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 20,40 din/kg bez PDV-a ( 22,44 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući period iz prethodnog meseca cena pšenice je viša za 4,94 %. Tražnja pšenice u drugoj polovini aprila je pokazala pasivnost na tržištu, što je uzrokovalo potpunim odsustvom trgovanja na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu. Ono sto zabrinjava ratare je nedostatak padavina. Nedostatak padavina prouzrokovao je smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu faze rasta i razvoja pšenice rod 2020. godine, opravdan je strah stručnjaka i proizvođača da će biljna proizvodnja biti neizvesna.

Agrosaveti---Produktna-berza---08

Soja

Cena soje se kretala u cenovnom rasponu od 40,00 din/kg do 43,00 din/kg bez PDV-a. Ova uljarica je krajem meseca zabeležila svoj cenovni maksimum od početka žetve od 43,00 din/kg bez PDV-a (47,30 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena je iznosila 42,04 din/bez PDV-a, sto predstavlja rast za 6,57% u odnosu na mart mesec.

Agrosaveti---Produktna-berza---09

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime