Skuplja prasad i tovne svinje na više mesta, a prodaja slabija od očekivane

0
1485
Agrosaveti---farma-svinja---Bac---03
Foto: Vertigo produkcija / U našem ataru

U prethodnom periodu reporteri STIPS-a evidentirali su rast cene teladi, tovnih junadi, tovnih bikova i krava za klanje na otkupnim i prodajnim mestima. Skuplja su bila prasad, tovne svinje i krmače za klanje, a zabeležen je i rast cene jaradi u Somboru, kao i jagnjadi u Novom Sadu, Kraljevu i Nišu.

Web baner Monsoon Bayer 1120x180 V01

Cene goveda, teladi, tovne junadi, krava

Klaničari sa područja pčinjskog regiona protekle su sedmice po višim cenama otkupljivali tovnu junad SM rase telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovne bikve telesne mase preko 500 kilograma. Za otkupljenu tovnu junad plaćali su 290 din/kg, a za tovne bikove 280 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u proseku za 10 din/kg u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 250 din/kg.

2022 Custodia 1120x1080

Rast prodajne cene iste kateogije goveda zabeležen je i na stočnoj pijaci u Novom Sadu, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg. U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominantna cena iznosila je 250 din/kg.

Prema izveštaju repotera STIPS iz Kragujevca protekle su nedelje bile više otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase u klanicama na području šumadijskog regiona. Dominantna cena teladi bila je 500 din/kg, a krava za klanje 155 din/kg.

galenika fitofarmacija pylon 1120x85

Na stočnoj pijaci u Pirotu evidentiran je pad prodajne cene teladi na 450 din/ kg. Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je iznos od čak 540 din/kg, dok je najčešća otkupna cena bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila 300 din/kg u klanicama na području pirotskog regiona. Za otkupljene krave za klanje klaničari su plaćali 170 din/kg protekle nedelje.

Prošle sedmice otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bile niže u odnosu na prethodni period u klanicama na području podunavskog regiona. Za otkupljenu telad odgajivači su dobijali 420 din/kg, a za bikove 260 din/kg.

MPS2022 GBaneri

Cene tovnih svinja i prasadi

Rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma evidentiran je u klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominantna cena prasadi iznosila je 250 din/kg, a tovnih svinja 175 din/kg.

PROČITAJTE I...  Zabeležena viša otkupna cena teladi u dva regiona | Cene stoke i stočne hrane

Obe kategoriije prasadi i obe kategorije tovnih svinja bili su skuplje u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Novom Sadu. Za prasad su kupci trebali da izdvoje od 240 do 250 din/kg, a za tovne svinje od 180 do 190 din/kg, u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla.

Web baner LEK Bayer 1120x180 V01

Prasad telesne mase od 16 do 25 din/kg, obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje bili su skuplji tokom poslednje sedmice novembra na pijaci žive stoke u Somboru. Za prasad su kupci trebali da izdvoje 250 din/kg, tovne svinje od 190 do 200 din/kg a za krmače za klanje 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 160 din/kg i pad cene krmača za klanje na dominantnih 130 din/ kg. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je, takođe, do rasta otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma (160 din/kg).

Adama 2022 Chief&Nicogan 1120x180

Otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su više u nedelji za nama u klanicama na području mačvanskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 250 din/kg, a kod tovnih svinja 190 din/kg.

Rast cena prasadi i krmača za klanje evidentirao je protekle sedmice i reporter STIPS iz Kraljeva na stočnoj pijaci, pošto je dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila 220 din/kg, dok su se krmače za klanje najčešće prodavale po ceni od 130 din/kg.

Talisman Skaut Galenika Fitofarmacija 1120x85

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i rast otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prethodni period evidentiran je u klanicama na području sdnjebanatskog regiona.

PROČITAJTE I...  Zabeležen rast cena jagnjadi na stočnim pijacama

Cene ovaca, jagnjadi, koza, dviski i šilježadi

Jarad i jagjnad su bila skuplja u odnosu na predthodni period na stočnoj pijaci u Somboru. Kod jaradi je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod jagnjadi iznos od 300 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast prodajne cene jagnjadi na dominantnih 330 din/kg i pad cene ovnova za priplod na dominantnih 35.000 dinara po grlu.

Adama Zamir 1120x1080

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu i u klanicama na području šumadijskog regona, jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 330 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja i na stočnoj pijaci u Novom Sadu, jer su se najčešče mogla pazariti po dominantnoj ceni od 310 din/kg, uz prosečnu ponudu i nešto slabiju tražnju. Reporter STIPS iz Kraljeva evidentirao je, takođe, rast prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu na dominantnih 300 din/kg. Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je 270 din/kg, a ovaca 140 din/ kg u klanicama na području Nišavskog regiona tokom poslednje nedelje novembra.

Klanice sa područja severnobačkog regiona su protekle sedmice otkupljivale jarad po dominantnoj ceni od 220 din/kg i jagnjad po ceni od 260 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Cene stočne hrane su se kretale šarenoliko. Tokom poslednje sedmice novembra je došlo do pada cena sojine sačme na dominantnih 123 din/kg i suncokretove sačme na dominantnih 60 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kikinde. Prodajna cena stočnog brašna ostala je nepromenjena, pošto je dominirao iznos od 30 din/kg. U silosima na području ovog grada mogao se pazariti kukuruz, okrunjen veštački sušen po dominantnoj ceni od 26 din/kg. Pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja u odnosu na prethodni period u maloprodajnim objektima na području Kragujevca.

PROČITAJTE I...  Farma od preko 200 ovaca u Aleksandrovu: Mi, ne odustajemo!

Na pijaci u Kraljevu došlo je do rasta dominantne cene stočnog ječma na 34 din/kg uz prosečan obim ponude i tražnje. Dominantna cena sojine sačme iznosila je 90 din/kg, a suncokretove sačme 53 din/kg u maloprodajnim objektima na području ovog grada.

Pšenica i kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovani u džakove od 50 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Niša. Oba poljoprivredna proizvoda mogla su se pazariti po dominantnoj ceni od 30 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do rasta dominantne cene pšenice na 30 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je rast dominantne cene pšenice upakovane u džakove protekle nedelje na 32 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada dominantna cena pšenice dostgla je izos od 33 din/kg, dok je na pijaci dominantna cena ovog poljoprivrednog proizvoda iznosila 37 din/kg.

Cena lucerkinog sena u balama pretrpela je blagi pad na gazdinstvima u okolini Požarevca, pošto se najčešće mogla pazariti po dominantnoj ceni od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada bila je skuplja suncokretova sačma, pošto je dominirao iznos od 60 din/kg Pad cena lucerkinog sena u balama i kukuruza zabeležen je na području Šapca. Protekle se sedmice kukuruz mogao pazariti za 29 din/kg, a lucerkino seno u balama za 26 din/kg. Za razliku od njih sojina sačma bila je skuplja, pošto je dominirao iznos od 110 din/kg.

Izvor: STIPS

Prethodni tekstOrganska zaštita povrća: Čaj (oparak) od maslačka, luka, krompira
Sledeći tekstVlada zamrzla cene brašna, ulja, šećera… Prekršiocima slede ozbiljne kazne

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime