Moderan pristup dizajna presa za bale

0
1012
Agrosaveti - bale - 01

Iako velike big baler prese mogu da obezbede ogromne pakete slame, korisnici uvek traže još malo. Veće, teže bale redukuju količinu sa kojom se rukuje i najbolje iskorišćavaju transportni prostor. Ali gušća zbijenost može da ih učini težim za rukovanje.

Agil 1120x180

Zakoračite na montažni kontra-nož ili sečku. Prvenstveno razvijena za one koji zahtevaju usitnjeni materijal (trave) od kojih se kreiraju bale za silažu. Sve se više koriste i za rezanje slame. S druge strane, bale su teže, gušće, i najvažnije, lakše se procesiraju u miks prikolicama.

Kad se koriste za prostirku, bale se lakše raspadaju a usitnjena slama upija više vlage. Ovako se štedi slama i kraći materijal u rezultujućem stajnjaku se lakše rastura.

BioPlug 728x90px

Za trgovce i vršioce usluga, bale formirane od sitnijeg materijala pružaju ultimativnu prednost iskorišćavanja prostora na kamionu. Zaista, neki korisnici izveštavaju da sa najnovijim gustinama i seckanim balama treba biti oprezan kako se kamioni ne bi pretovarili – čak i sa slamom.

MF 2270 HD ProCut

Massey Ferguson 2270 HD, pravi bale dimenzija 120×90 cm. Opremljena je sa 26 noževa, montiranih u dva hidraulično selektabilna nosača noževa skladištenih u kasetnom rasporedu. Rukovaoci mogu da promene dužine rezanja sa aktiviranjem ili spuštanjem svakog nosača.

Orius 1120x1080

Oslobađanjem ručke na bočnoj strani mašine dozvoljava celom kasetnom nosaču da se klizno izvuče na levu stranu prese preko šina i kotrljajnih ležajeva. Noževi se uklanjaju, bez potrebnog alata, oslobađanjem zaključavajućeg klina i njihovim podizanjem.

Novi Quad pužni transporteri, montirani na svakoj strani pick-up uređaja, su dizajnirani da povećaju kapacitet i omoguće jednako sprovođenje materijala do rotora. Prečnik ProCut rotora od 650 mm je opremljen sa sekcijama debljine 26 mm od livenog čelika, sa 108 sečiva raspoređenih u V formaciji za prese koje formiraju bale od 120 cm.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Zamenjujući prsti-sečiva su montirani u tri sekcije i pričvršćeni su na cev rotora zavrtnjevima, objašnjava MF-ov Mark Grigson (Mark Grigson).

,,Ovo montiranje znači, za razliku prstiju zavarenih za rotor, da mogu da se
zamene brzo bez potrebe skidanja rotora. Ovo štedi vreme i, zato što je lako izvodljivo, rukovaoci će ih brzo zameniti, što doprinosi optimalnom snabdevanju materijala i performansi balirke.ʻʻ – dodaje on.

Claas Quadrant FC/RC

Claas Quadrant 3300 formira bale 120×90 cm. Dostupan je sa Roto Cut – konvencionalnim sistemom sa 25 noževa ili Fine Cut, koji omogućava do 51 nož za one koji traže kraće rezanu slamu.

Dodatna opcija za one koji zahtevaju još kraći materijal je Special Cut. Ovo je zasebna klateća jedinica za rezanje, montirana ispred pick-up uređaja. Procesira slamu sa klatećim noževima pre nego što naiđe na pick-up.

Rotor, koji se vrti na 3000 o/min, opremljen je sa 90 nazubljenih klatećih noževa montiranih spiralnim rasporedom i ovo ima efekat ,,usisavanjaʻʻ slame.

Sečka se koristi barem 250 mm iznad površine zemljišta. Kako kaže Claas, to znači da ne dolazi u kontakt sa zemljom i sprečava ulazak bilo kakvog kamenja ili drugih stranih objekata.

Zavisno od kvaliteta slame, takođe je moguće ubaciti dodatna dva reda 45 stacionarnih noževa. Oni funkcionišu poput makaza da proizvedu još finije usitnjenu slamu.

PROČITAJTE I...  100 godina John Deere traktora – KITE d.o.o.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za one koji zahtevaju više konvencionalno rezanje, Claas nudi Roto Cut i za kraće dužine Fine Cut sistem noževa. Noževi su smešteni u uvlačećoj jedinici, koja se izvlači na bilo koju stranu radi omogućavanja lakog pristupa za servisiranje i održavanje.

Noževi su raspoređeni u 4 grupe. Jednostavna poluga se koristi za odabir broja noževa koji se koriste i oni se ubacuju/uklanjaju iz radnog položaja hidraulično. Roto Cut sistem nudi izbor od 25, 13, 12 ili 6 noževa, dok Fine Cut duplira ovo na 51, 26, 13 ili 12.

John Deere L 1534

John Deere L 1534 big baler presa proizvodi bale 120×90 cm. Dostupna je sa sistemom od 23 noža MaxiCut HC. Postoji takođe manje poznata opcija prednje-montirajuće pred-rezajuće jedinice za finije usitnjavanje.

MaxiCut koristi rotor da uvlači materijal preko 23 statična noža iza pick-up-a. Rukovaoci mogu da odaberu korišćenje 11, 12 ili sva 23 noža pomeranjem hidrauličnog ventila na mašini i onda ih selektuju iz kabine kontrolnog-regulacione jedinice.

Noževi su smešteni kasetno koji se, posle oslobađanja par hvataljki, izvlače na jednu stranu radi servisiranja i održavanja. Noževi su zaštićeni od oštećenja pomoću akumulatora u hidrauličnom sistemu. Slotovi se oslobađaju preko automatskog samočistećeg sistema koji se aktivira i izvlači noževe u pred-zadatim intervalima.

John Deere takođe nudi frontalno-montiranu pred-sečku. Ona koristi klateće noževe kako bi procesirao slamu ispred pick-up uređaja. Prethodno dostupan kao naknadna jedinica za ugradnju, uskoro će biti dostupna kao fabrički ugrađena opcija.

Kuhn LSB 1290 iD

Za novi dizajn klipa na Kuhn LSB 1290 iD presi se kaže da pomaže proizvodnji bala koje su 25% gušće nego one kod konvencionalnih mašina. I za one koji zahtevaju sitnjenje slame, mašina takođe može da se opremi sa OmniCut sistemom noževa.

Prema rečima Kuhn, postizanje dodatne gustine zahteva dva puta više sile prenešene klipom nego konvencionalni tip. Dakle, kako bi se suprotstavio tome, njihov Twinpact klip je podeljen na dva dela sa ,,kolenomʻʻ u pogonu koji se pokreće gornje i donje komponente zasebno, sabijajući balu u dva koraka.

Ovo, dodaje firma, povećava gustinu u balama bez kreiranja ekstremnih sila na mašini. Takođe kažu da je potreba za snagom slična onima drugim, konvencionalnim presama koje prave bale 120×90 cm.

Agrosaveti - bale - 03

Materijal se sprovodi od pick-up-a pomoću OptiFeed rotora prečnika 600 mm opremljenim sa čeličnim prstima/motičicama, koji su zavrnuti na svoje pozicije, pre nego zavareni. Rezajuća verzija, nazvana OmniCut ima 23 noža, koji pružaju teoretsku dužinu rezanja od 45 mm. Oni se aktiviraju hidraulično, koristeći ventil koji nudi izbor aktiviranja 0, 11, 12 ili sva 23 noža. Hidraulika takođe pruža zaštitu noževa.

Noževi su smešteni u kasetnom ramu koji, posle spuštanja, se izvlači na desnu stranu mašine. Omogućava pristup servisiranju i održavanju. Noževi mogu da se uklone bez alata.

Krone BiG Pack HDP

Povećanje mase bale sa 400 na 500 kg u prinosu slame od 4 t/ha znači da se kreiraju dve bale manje po hektaru za sakupiti, transportovati i skladištiti, kaže Krone, koji je razvio HDP sistem koji ima za cilj 25% gušće bale.

PROČITAJTE I...  Priprema senaže u foliji - prednosti i saveti

Pored povećanja gustine, takođe su razvili veliko-brzinsku verziju – HDP II. Nudi se na ukupno 4 različite verzije za BiG Pack 1290 120×90 cm, uključujući velike radne brzine i opcije usitnjavanja.

XC modeli su opremljeni sa XCut sistemom, koji ima 26 noža u mašinama sa komorama od 120 cm. Noževi mogu da se selektuju u setovima i kad su svi aktivirani, pružaju dužinu rezanja od oko 44mm. Noževi su smešteni u ležištima koja se izvlače u stranu za održavanje i servisiranje.

Za intenzivnije usitnjavanje – do 21 mm – Krone nudi PreChop sistem. Ovo se montira ispred pick-up uređaja i sitni materijal sa 96 rotaciona reverzibilna noža raspoređenih spiralnim redosledom na rotoru koji se obrće pri 3000 o/min. Oni rade sa 47 kontra noža koji takođe mogu da se premeštaju u 5 različitih pozicija kako bi intenzitet rezanja bio različit. Krone kaže da slama ne biva samo rezana, nego je i rastura (na nivou vlakana). To
je čini boljim apsorbentom za prostirku i bolju inkorporaciju u sklopu hrane koja se nalazi u miks prikolici.

New Holland 1290

Osim što nude CropCutter konvencionalnu opciju noževa na modelu BigBaler 1290, New Holland nudi i TwinCutter tip klateće sečke. Ona proizvodi fino rezan materijal dok takođe istovremeno rastura slamu.

Pored toga što doprinosi povećanju gustine bale, kompanija kaže da ovo super fino rezanje poboljšava profile sagorevanja bala namenjenih za ložišne stanice koje sagorevaju ovaj materijal. Sitno rezane bale takođe su bolji apsorbenti i lakše se rasturaju kad se koriste kao prostirka. Njima se takođe lako manipuliše pri mešanju u miks prikolicama za one koji snabdevaju životinje totalnim mešanim odnosima, dodaje firma.

TwinCutter, koji se montira ispred pick-up-a, sitni slamu sa rotorom koji poseduje 44 noža i dva reda kontra noža. Oni se podešavaju radi regulisanja dužine rezanja. Sečka se podiže i uklanja iz radne pozicije na dva hidraulična nosača, sa opcijom potpornih točkova.

CropCutter alternativa nudi izbor od 8 cm osrednje dužine za prostirke ili kratke od 4 cm. One se preporučuju za silažu, krmu i biomasne aplikacije. Nadolazeći materijal se sakuplja prstima raspoređenim u W formaciji na 120 cm širokom rotoru, koji je u skladu sa pred-kompresionom komorom.

29 noža su smešteni na fioci koja se izvlači u stranu na potpornim nosačima kako bi se obezbedio lak pristup pri uklanjanju noževa i radi održavanja.

Novi paketi presa u boljim performansama

Baliranje je važan deo biznisa za BHE Agricultural Contractors vršioce usluga, kojima rukovodi Sajmon Dan (Simon Dunn), koji se takođe bavi poljoprivrednom iz svoje baze na Studland farmi, Sproxton, North Yorks. Kao i baliranje okruglih bala, koristi tri velike prese pravougaonih bala, koje kreiraju oko 30000 bala/sezoni – otprilike trećina od kojih je senaža i silaža, dok za glavninu važi slama.

,,Sitnjenjem trave na presi čini silažu boljom, sa kojom se lakše meša hrana. Ali rezana slama je takođe veliki deo biznisa – verovatno čini polovinu svih bala koje napravimo.ʻʻ – kaže on.

Prošle sezone (2015.) je imao priliku da isproba jednu od prvih Massey Ferguson MF 2270 HD mašina opremljenih sa novim sistemom kompanije ProCut. Ona je unajmljena od Big Bale North koji, kako mu ime govori, su specijalizovani za iznajmljivanje, prodaju i servisiranje big baler presa.

PROČITAJTE I...  Proizvodnja hmelja u Bačkom Petrovcu

,,Jedna od prednosti iznajmljivanja opreme tako velike cenovne vrednosti je da mi dozvoljava da stvarno testiram mašinu ili koncept pre investicije.ʻʻ – objašnjava on. ,,Nije se sve dobro odvijalo sa presom MF 2270 HD, tako da biti u mogućnosti zameniti mašinu se stvarno dobro pokazalo po nas.ʻʻ

Ova promena je donela velike razlike operaciji baliranja, dodaje on. ,,Sve što stvarno želim je funkcionalnost prese bez glavobolja. Massey Ferguson je to obezbedio već od prvog dana. Nije najbrža mašina, ali je pouzdana. To znači da jednostavno nastavlja sa radom, kreirajući bale dobrog kvaliteta.ʻʻ – komentariše on.

Bale dimenzija 120×90 cm usitnjene slame imaju masu oko 550 kg, što je oko 10% više nego one koje nisu sitnjene. To znači da može da natovari kamione do maksimalne nosivosti, što je ogromna prednost.

,,Udeo vlage je uvek važan za sve bale od slame i verovatno više za sitnjene bale visokih gustina. Slama mora biti na 15% ili manje – ne možemo da prodamo vlažne bale.ʻʻ

Usavršavanje

Presa je pogonjena sa Fendt 828 Vario koji nudi 280 ks, koji, kako kaže, je perfektna kombinacija za posao. Pruža snagu da se savladaju uzbrdice, dok Vario kontinualno-varijabilna transmisija dozvoljava rukovaocu da uvek radi pri optimalnoj brzini.

,,Cela operacija se odvija kako bi trebalo. Nova presa je rešila mnoge prethodne probleme – sada je svaki dan, dobar dan.ʻʻ – komentariše Sajmon Dan (Simon Dunn). ,,Pruža baliranje bez problema, stvarajući oko 10000 bala od jula do septembra. Ne radi se o jednoj specifičnoj karakteristici. Smatram da je dobra svestrana mašina koja se koristi starijom, dobro proverenom tehnologijom, ali sa usavršavanjima to je podiže na sledeći nivo.ʻʻ

Usitnjavanje na presi, međutim stvara više nečistoća i prašine u suvim uslovima. On izdvaja ventilator impelera vezača potpune širine za pohvalu. Doprinosi velikom unapređenju sistema uposlenog na njegovoj prethodnoj mašini.

,,Takođe, čak i sa noževima podešenim na najkraće rezanje, ne utiče na vezivanje – izgleda da nije bitno. Presa i dalje proizvodi dobar kvalitet. Solidne i dobro formirane bale koje napuštaju komoru izgledajući ok i zadržavajući svoju formu.ʻʻ – dodaje on.

Nakon korišćenja balirke tokom cele sezone i u svim usevima, on sada ima poverenja da razmotri kupovinu, radije nego da iznajmi mašinu.

,,Dugoročno gledano, jeftinije je posedovati opremu i imati nešto za prodati kad za to dođe momenat. Iznajmljivanje mi, međutim, omogućava da isprobam nove proizvode pre nego što investiram u 100.000 funti vrednu mašinu.ʻʻ – dodaje on.

Massey Ferguson je najavio novi ProCut sistem za svoju MF 2200 seriju presa prošlog avgusta (2015.). Novi sistem je predstavio brojne dizajnerske promene uključujući brzo-montažne prste za snabdevajući rotor i hidraulično izvlačenje sekcije sa noževima skladištenim u novom kasetnom nosaču, koji se izvlači na levu stranu mašine radi servisiranja.

Autor: Mik Roberts (Mick Roberts)

Izvor: CPM

Prethodni tekstSistem krava-tele u Gardinovcima
Sledeći tekstPlan Bee – pčelarska zadruga iz Batočine

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime