Prskalica – Kontrola rasprskivača za preciznu aplikaciju

0
327
Agrosaveti - prskalica - 01

Dok su mnogi rukovaoci prskalica zadovoljni sa ekonomskom i ekološkom uštedom ponuda auto-kontrole sekcija, sve veći broj korisnika zahteva ultra preciznost. Od 50 cm i niže, do individualne kontrole rasprskivača.

TRIMAxX-Vertigo-1120x180 (1)

Sistemi, koji su se nekada koristili na specijalnoj retro opremi, sada postaju dostupni kao fabrički ugrađene opcije od dominantnih proizvođača kao što su Amazone, Horsch, Tecnoma i drugi. Kompanije kažu da razvoji odgovaraju na sve veći broj zahteva korisnika.

Fitofert kukuruz 980x250px

SONY DSC

Glavni pokretači promena je sve veći broj aplikacionih restrikcija. Oni zahtevaju od rukovaoca da menja veličinu kapi ili klasifikaciju kako bi ispunio LERAP i potrebe zaštitnih zona, u kombinaciji sa širim krilima. Nikome se ne sviđa da zakrene 72 nosača na 36 metarskoj prskalici. Potom ih ubrzo morate u prethodnu poziciju, a mogli biste sve to da kontrolišete putem prekidača. Plus, uzet je u obzir i rizik od kontaminacije rukovaoca.

TRIMAxX-Vertigo-1120x180

Klasifikacija kapi

Nakon montiranja sistema, rukovaoci ubrzo otkrivaju druge prednosti. Najveća je mogućnost da se uvek osigura da aplicirani proizvod napušta sistem u korektnoj klasifikaciji kapi.

,,Najbolji rukovaoci prskalica prepoznaju da ne možete postići idealne aplikacione performanse koristeći isti rasprskivač za sve tipove namena.ʻʻ – kaže Dr. Kler Batler Elis (Clare Butler Ellis).

CUSTODIA--1120x180

Mogućnost automatske zamene rasprskivača/dizni – pogotovo sa širim krilima – olakšaće i potencijalno poboljšati radne učinke. Prebacivanjem dizni tokom aplikacije ne predstavlja problem. Na primer pri korišćenju LERAP sa 3 zvezdice klasifikovanu diznu za primenu uz obližnje vodotokove, i onda prebacivanje na manje kapi kako bi se dobila najbolja efikasnost za ostatak parcele.

,,Automatska selekcija dizne takođe može da pomogne pri ujednačenoj dozi preko cele parcele. Svi rasprskivači imaju određeni opseg radnih pritisaka. Vredno je spomenuti da na najmodernijim prskalicama, sa sistemima kontrole protoka/norme, pritisak nije konstantan.ʻʻ – nastavlja ona.

Izlazna vrednost se reguliše promenom pritiska. To će menjati veličinu kapljica, čineći prskanje grubljim kad mašina usporava i finijim kako se pritisak povećava u skladu sa većim radnim brzinama, objašnjava ona.

Takođe može da promeni šablon-formu mlaza. Manje brzine rezultuju veoma slabom distribucijom tečnosti pod krilima ako pritisak suviše opadne. S time rukovaoci treba da znaju i uzmu u obzir radni opseg i da obezbedan rad koji nije izvan opsega limita pritisaka.

,,Kada se dostignu ovi limiti dolazi do potrebe izmene dizni kako bi se održala korektna doza. To je trenutak gde napredniji kontrolni sistemi imaju ulogu. A najbolji sistemi će održavati i kvalitet prskanja.ʻʻ – dodaje ona.

Agrosaveti - prskalica - 03

Jedna za sve

Ian Grifin (Ian Griffin) iz Horscha Velika Britanija, kaže da se do 90% njihovih prskalica proda sa opcionalnim razmakom dizni od 25 cm i sistemom MultiSelect.

,,To je zato što manji razmak, koji često koristi dizne ugla prskanja od 80°, unapređuje pokrivenost i redukuje drift. Ali krila moraju biti kontrolisana na manjoj visini nego standardnih 50 cm kako bi postigle željeni efekat.ʻʻ – kaže on.

PROČITAJTE I...  Prskalica - kombinacija raspoređuje opterećenje

,,Manje dizne obično kreiraju finiji kvalitet prskanja, što značajno poboljšava pokrivenost. Nuspojava je potencijalno veći drift, tako da krila moraju da se kreću bliže usevu kako bi kompenzovala ovo. Kako bi omogućilo bezbedno i precizno izvođenje mi nudimo Boom Control Pro, ili Pro-Plus koji automatski kontroliše visinu krila iznad ciljane mete prskanja.ʻʻ – napominje on.

Agrosaveti - prskalica - 04

Opcioni MultiSelect sistem pruža do 4 dizne na 50 cm i 2 na 25 cm i pojedinačni tip na celom nosaču, sa sposobnošću kontrolisanja svake nezavisno iz kabine. Dizne mogu da se selektuju da prskaju individualno. Ili u bilo kojoj kombinaciji, kako bi se prilagodile potrebnom kvalitetu prskanja i aplikacionoj normi.

,,Ugradnjom dizni na razmaku od 25 cm i nižim kretanjem krila, možemo da koristimo manje rasprskivače. Kao što su 02 ili 025 i primenimo iste norme kao 04 ili 05 na normalnom razmaku od 50 cm.ʻʻ – objašnjava on.

Prskalica sa opcijom ‚‚Auto Preskok‚‚

Sistem MultiSelect takođe dozvoljava mogućnost korišćenja ,,Auto Preskokaʻʻ. On automatski menja korišćenje dizne kako se radna brzina povećava. Ovo se koristi radi pružanja veće efikasnosti automatskim održavanjem potrebnih veličina kapi.

,,Cilj bi mogao biti primena 100 l/ha pri 12 km/h sa 025 diznama pri pritisku od 3 bara. Ali ako se brzina poveća na 14 km/h onda će pritisak porasti na 4 bara kako bi se ovo postiglo. Neki rukovaoci neće ni primetiti – jer će norma od 100 l/ha ostati. Sa AutoSelect sistemom može da se podesi promena na, recimo 3,25 bara, do 03 dizne i niži radni pritisak.ʻʻ – objašnjava on.

Amazonov sistem kontrolisanja individualnih dizni, nazvan AmaSelect, je takođe sada opcija za razmake od 25 cm sa 80° diznama ili 50 cm sa standardnim. Sistem pruža individualnu elektronsku kontrolu četvorotipnog – quad nosača rasprskivača. On omogućava pojedinačno uključenje/isključenje ili međusobno prebacivanje.

To pruža mogućnost prelaska na bilo koju od 4 dizne iz kabine. Takođe nudi i da se ovo izvodi automatski, objašnjava Sajmon Braun (Simon Brown).

,,Sve što operater treba da uradi jeste da odredi optimalni opseg pritisaka za svaku diznu. Sistem ih prebacuje automatski kako bi se postigao neki od tih opsega. Ovo takođe sadrži i opciju da se međusobno menjaju korišćene dizne i da se istovremeno koriste dve kako bi se održao željeni učinak. Ili da se kompletno prebaci na drugu.ʻʻ – kaže on.

Individualne dizne takođe mogu da se grupišu kako bi formirale ,,sekcijeʻʻ bilo kojeg radnog zahvata. Ovo dozvoljava rukovaocima prskalica da, na primer, koriste različite dizne sa manjim driftom, na završnim delovima krila i standardne dizne na sekcijama koje su udaljene od uvratina.

Vršioci usluga koji koriste velike radne zahvate sa AmaSelect takođe mogu da rade na užim stalnim tragovima jednostavnim konfigurisanjem krila bez obzira koja je potreba.

Puls promena

Kontrola širine pulsne modulacije (PWM) je još jedan sistem za regulaciju veličina kapi i učinka, dok se zadržava šablon rasporeda prskanja dizni.

PROČITAJTE I...  HeightSelect i AmaSelect sistem

PWM se koristi godinama u Americi ali tek treba da nastupi u Velikoj Britaniji. Idealan je za rad pri nižim pritiscima. Pruža visoku kontrolu drifta pri višim pritiscima sa efektivnijim manjim kapima. Sve sa istom pojedinačnom diznom.

TeeJet nudi svoje DynaJet Flex dizne, koje koriste PWM kako bi jedna dizna pružila širok opseg protoka za različite aplikacije. Dizajnirana je da se lako prilagođava starijim mašinama, bez potrebe da se menja ceo sistem.

,,Funkcioniše sa svim standardnim diznama, sem vazdušno indukcionih, jer one koriste venturi princip.ʻʻ – dodaje on.

Umesto prebacivanja između zasebnih dizni, PWM kontroliše protok na nivou pojedinačne dizne korišćenjem solenoida kako bi je uključio/isključio 10 puta u sekundi (što se izražava Herc-ima, odnosno 10 Hz). Prebacivanje se dešava između dve dizne montirane jedna uz drugu kako bi se sprečilo preskakanje (neoprskane zone).

,,Pulsiranjem izlaza-protoka dizne se održava norma sa samo jednom malom varijacijom u pritisku. Učinak-protok u željenim l/sec je održan sa vremenskim opsegom koliko dugo dizna ostaje otvorena – varirajući sa ovim, umesto sa pritiskom. Održava normu-učinak koji se usklađuje sa radnom brzinom. Istovremeno, održava veličinu kapi i ne utiče na formu izlaznog ugla.ʻʻ – objašnjava Martin Bakster (Martin Baxter) iz TeeJet. ,,Ovo takođe znači da zadržava aplikacionu preciznost kad se, na primer, primenjuju varijabilne norme.ʻʻ

Zahtevi za individualnom regulacijom-prebacivanjem dizni su u porastu. TeeJet radi na mogućnosti kontrolisanja do 100 individualnih rasprskivača ili sekcija.

,,Ako isključite samo jednu diznu, sa standardnim sistemom uzimate u kompromis aplikaciju. Trebaju vam minimalno tri za efikasni pokrivenost – zbog preklapanja. PWM dizna može ovo da izvede samostalno.ʻʻ – dodaje on.

TeeJet takođe radi na ,,kompenzacionom prebacivanjuʻʻ korišćenjem PWM kako bi regulisao dizne na unutarnjim i spoljnim sekcijama širih krila. Ovo će se odraziti na odgovarajuću aplikacionu normu i pokrivenost kompenzacijom za razlike u brzini spoljnih segmenata.

Farmer iz Eseksa – prskalica sa većom preciznošću

Kad se Džejms Falkner (James Faulkner) opredelio za Amazone Pantera 4502, samohodna prskalica radnog zahvata 40 m, naveo je da želi AmaSelect opciju. Smatrao je da će biti lakše prebacivati se sa aplikacije tečnih đubriva i pesticida. Onda je otkrio i mnoge druge prednosti.

Džejms Falkner upravlja farmama R Davidson i Son’s kod Peldon, Kolčester, Eseks. Ona se nalazi na samoj istočnoj obali. Ima 1500 ha ratarskih površina sa prilično teškim terenom. Takođe ima i neka lakša zemljišta. Uzgajani usevi uključuju ozimu pšenicu, uljanu repicu, grašak matičnjaka, šećernu repu i kukuruz kao i zemljište u renti za uzgoj krompira.

Amazone prskalica je zamenila dve, 24 metra široke Bateman. Njena nabavka je uslovila prebacivanje na korišćenje tečnog azota.

,,Želeo sam da koristim kapajuća creva jer ona redukuju mogućnost rizika od opekotina. Takođe sam želeo da ih zadržim tokom celog proleća. Tako da je AmaSelect sistem na prskalici imao smisla.ʻʻ – objašnjava on.

PROČITAJTE I...  HeightSelect i AmaSelect sistem

,,Sa 4 dizne, kontrolisanih iz kabine, znači da čak ne moram da izlazim kako bi se prebacio na drugi tip rasprskivača. To bi bio pravi zadatak na 40 metara širokim krilima. Planiram da ugradim BFS AutoStreamer diznu i zadržim je na toj poziciji celo proleće. Čak i ako treba da žrtvujem jedno mesto za standardni tip dizne. Onda bih mogao brzo da pređem sa jednog tipa prskanja na drugi, čak i sa različitim rasprskivačima za rane travne korove ili fungicide.‚‚

,,Ali sam onda shvatio da i dalje mogu da montiram 4 jer Defy dizne pod uglom i dalje prskaju preko kapajućih rasprskivača đubriva bez prekidanja šablona-ugla prskanja. Tako da i dalje imam izbor od 4 različite dizne.ʻʻ – kaže on.

Automatske funkcije

Sa činjenicom brze promene po potrebi, ubrzo je shvatio mogućnost dodatne fleksibilnosti izmene među 4 dizne. Sistem se ne prebacuje samo po komandi rukovaoca, nego se može omogućiti i automatska funkcija.

Trenutno koristi AutoStreamer, tj. Defy 03, Amistar 03 i diznu 04 sa pljosnatim mlazom (ili diznu sa vazdušnom podrškom).

,,Mogao bih da koristim, recimo Defy 03 diznu pri 1-2 bara. Ako se uslovi promene, prebacim se na vazdušnu podršku ili nešto drugo. Mogu da podesim sistem da se automatski menja za 04 ako pritisak poraste iznad opsega trenutno korišćene dizne. Ako prskalica uspori, prebaciću se na 03. Takođe je moguće koristiti dve dizne istovremeno, na primer 02 i 03 zajedno koje čine 05.ʻʻ – kaže on.

,,Veličina kapljica je takođe važna. Nalazimo se u zoni sa intenzivnim količinama crne trave i kvalitet aplikacije će učiniti razliku za kontrolisanjem korova. Pokušavamo da koristimo fini mlaz, ali to može biti otežano u nekim uslovima ako se pojačaju okeanski vetrovi. U tom slučaju je moguće prebaciti se na prikladnije dizne, bez kompromisa vremena izvođenja operacije.ʻʻ

Takođe pomaže pri prskanju preparata koji zahtevaju zaštitne zone sa LERAP restrikcijama. Rukovaoc može da programira sistem koji prepoznaje ova područja i menja korišćene dizne. Ili pak koristi one otpornije na drift na završnim sekcijama u skladu sa potrebnom širinom, odnosno radnim zahvatom.

Sa AmaSelect prskalica efektivno ima 80 sekcija, koje sa auto-kontrolom sekcija ima veoma unapređenu preciznost.

,,Kada smo isprobali kontrolu 13 sekcija, uštedeli smo na 4% površina. Sa ovim smo postigli dodatna 3% uštede, što je dugoročno rešenje pri ispomoći isplate sistema.ʻʻ – kaže on.

Ovo predstavlja sam vrh prednosti koje dolaze od sposobnosti da se sistem brzo prebaci sa tečnih đubriva i pesticida. Štedi vreme koje je potrebno radi izmene i mogućnost prebacivanja između dizni za najbolju efikasnost ili zaštitu životne sredine.

,,Plus, smanjuje rizik kontaminacije rukovaoca pri međusobnom prebacivanju dizni u polju.ʻʻ – dodaje on.

Autor: Mik Roberts (Mick Roberts)

Izvor: CPM

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime