CHIEF MAX paket: Kompletna zaštita KUKURUZA od KOROVA

0
2982
kukuruz
Foto: Adama

Chief® Max je komercijalni paket kompanije Adama koji sadrži dva herbicida Chief® i Nicogan®, pružajući potpunu zaštitu usevu kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova uz ekonomsku isplativost za poljoprivrednika.

Spyrale Adama 1120x1080

Korovi svojim prisustvom konkurišu kukuruzu u borbi za svetlo, hranu i vodu i mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Istovremeno pogoduju razvoju bolesti i štetočina. Proizvodnja kukuruza se ne može zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova. Kukuruz ima u početku vegetacije vrlo spori rast, a to pogoduje razvoju korova. Radi toga je neophodno zaštiti kukuruz u njegovim početnim fazama razvoja. Borba protiv korova počinje već predsetvenom obradom. Osim obradom zemljišta značajna mera borbe je i plodored.

Ako se preventivnim merama nije izbeglo zakorovljavanje, tada se mora prići suzbijanju korova. U borbi protiv korova koriste se mehaničke i hemijske metode. Mehaničke metode borbe koriste se pre i posle setve. Korovske biljke se mehaničkim metodama najlakše suzbijaju kada su u fazi klice. Hemijske metode borbe protiv korova su zastupljenije, u tu svrhu se koriste herbicidi. Borba protiv korova hemijskim sredstvima je vrlo kompleksna jer svaki preparat deluje samo na jednu vrstu ili grupu korova, dok na ostale korove ne deluje (selektivnost). Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko hemijskih preparata koji zajednički imaju širok spektar delovanja.

PROČITAJTE I...  Tretmani posle setve, pre nicanja useva i korova

Zašto je CHIEF® MAX paket proveren u zaštiti kukuruza od korova?

CHIEF MAX paket proizvođačima olakšava primenu, preparati (Chief® i Nicogan®) su kompatibilni, lako se mešaju, fleksibilni su po vremenu primene i pružaju sigurnost za suzbijanje korova, širokolisnih i uskolisnih koji mogu da se nađu na parceli.

Preparat Chief® ( mezotrion 100 gr), selektivni i sistemični herbicid, kompanije Adama namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Preparat u sebi sadrži okvašivač što mu pojednostavljuje primenu. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4. lista. Ovo je pravi momenat za tretman. U ovom periodu kukuruz počinje da formira prinos, a i korovi su u najosetljivijoj fazi. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8. lista. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana. Ovo produženo delovanje će sprečiti da dođe do porasta tzv. letnjih korova, onih koji se javljaju kasnije, u onim fazama razvoja kukuruza kada nijedna mera ( mehanička ili hemijska) nije više moguća.

PROČITAJTE I...  Hibrid KUKURUZA iz FAO 370 grupe pogodan za RANIJU SETVU

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Korovi koje preparat Chief® uspešno suzbija su:  štir (Amaranthus retroflexus) ,pepeljuga (Chenopodium album),palamida (Cirsium arvense), pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli ( Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis),čičak (Xanthium strumarium) i mnogi druge.

Chief® se odlično kombinuje sa preparatom Nicogan® (nikosulfuron 40 g/l), koji se koristi za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropirum repens), veliki muhar (Panicum crus galli), muhar sivi (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), zubača (Cynodon dactylon) i dr.

Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) Može se primenjivati sve do 8 listova kukuruza.

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

PROČITAJTE I...  Pšenica - zaštita od bolesti i korova

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primena. Ova primena predstavlja tretmane u razmaku od 10 do 14 dana pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući odličnoj kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza.

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama

Prethodni tekstOdgajivači autohtonih rasa: Isplatite podsticaje za 2021. i 2022. godinu
Sledeći tekstVreme i način đubrenja lucerke

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime