Niža cena tovnih bikova u Užicu i teladi u Požarevcu | Cene stoke i stočne hrane

0
1978
Agrosaveti Cena bikova Srem 01
Foto: Vertigo produkcija

U periodu za nama reporteri STIPS-a zabeležili su na stočnim pijacama i na otkupnim mestima povećanje cene prasadi u Sremskoj Mitrovici i Čačku, a tovnih svinja u Zrenjaninu. Na pijaci žive stoke u Užicu skuplja su bila jagnjad, dok je zabeležana niža cena tovnih bikova u Užicu i teladi u Požarevcu. U nastavku slede konkretne cene žive vage stoke i cene stočne hrane koje su obeležile prethodnu nedelju.

Adama Asorbital 1120x180

Cene goveda, teladi, tovne junadi, krava

Pad cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase tokom druge sedmice avgusta evidentiran je na stočnoj pijaci u Užicu. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Niža je, takođe, bila i cena krava za klanje, jer su se najčešće mogle pazariti po ceni od 150 din/kg.

U klanicama na području Zlatiborskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kolograma.

Galenika Talisman Skaut 1120x85

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen pad dominantne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 370 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog regiona je pored teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje protekle sedmice vršen otkup tovne junadi telesne mase do 300 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg.

1120x180px

Prodajna cena krava za klanje bila je niža u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 170 din/kg. Cene teladi, tovnih bikova i priplodnih junica ostale su nepromenjene.

Rast otkupnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kiograma na 260 din/kg i krava za klanje SM rase na 170 din/kg evidentiran je u sedmici za nama u klanicama na području Raškog regiona.

Adama Soratel 1120x1080

Prema izveštaju reportera STIPS iz Užica dominantna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je 240 din/kg i krava za klanje na 250 din/ kg.

PROČITAJTE I...  Količina kukuruza će odrediti krajnje cene stočne hrane

U klanicama na području Srednjebanatskog regiona bila je viša otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 210 din/kg.

Trifuzo Yeldon Savacoop 1120 x 180 px banera 01

Protekle su se nedelje na stočnoj pijaci u Pirotu mogla pazariti jedino telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 400 din/kg.

Cene tovnih svinja i prasadi

Dominantna prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Iznosila je 220 din/kg. Identična je situacija evidentirana i u klanicama na području Sremskog regiona.

Adama Tomigan XL 1120x180

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša a cena krmača za klanje niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Srednjebanatskog regiona. Dominantna cena tovljenika iznosila je 165 din/kg, a krmača za klanje 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku, protekle je sedmice zabeležen rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma uprkos dosta dobroj ponudi. Dominirao je iznos od 230 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okolnih mesta izostao je otkup prasadi i ostalih kategorija svinja.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je u klanicama na području Južnobanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 220 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto je dominiro iznos od 220 din/kg.

PROČITAJTE I...  Udruženje odgajivača ovaca Srbije

Za razliku od njih skuplje su bile tovne svinje telesne mase d 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 160 din/kg. U klanicama na ovom području bile su više otkupne cene obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prethdni period.

Adama Maxentis 1120x1080

Dominantne cene prasadi u zavisnosti od telesne mase od grla varirale su od 210 do 220 din/kg, tovnih svinja od 130 do 160 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirao iznos od 110 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici.

Cene ovaca, jagnjadi, dviski i šilježadi

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta cene jagnjadi tokom druge sedmice avgusta. Domnantna cena iznosila je 270 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je viša i u klanicama zlatiborskog regiona u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Klaničari sa područja Raškog regiona zabeležili au rast otkupnih cena jagnjadi na 250 din/kg, jaradi na 200 din/kg i ovaca na 140 din/kg protekle sedmice.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici evidentiran je pad cena jagnjadi i jaradi u poređenju sa prethodnom sedmicom. I kod jagnjadi i kod jaradi dominirao je iznos od 230 din/kg.

U klanicama na području Jablaničkog regiona izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategiorija ovaca i koza tokom protekle sedmice. Na stočnoj pijaci u Leskovcu je dominantna cena jagnjadi iznosila 270 din/kg, kod jaradi je dominirao iznos od 210 din/kg, a kod koza iznos od 100 din/kg.

PROČITAJTE I...  Nedeljni pregled: Cene jagnjadi varirale u zavisnosti od ponude i tražnje

Cene žitarica i stočne hrane

Rast cena sojine sačme i suncokretove sačme evidentiran je u maloprodajnim objektima na području Kraljeva. Za sojinu sačmu je trebalo izdvojiti 105 din/kg, a za suncokretovu sačmu 57 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada cena pšenice upakovane u džakove i stočnog brašna na 28 din/kg.

Sojina sačma je bila skuplja, a suncokretova sačma jeftinija tokom protekle nedelje u maloprodajnim objektima na području Užica. Za sojinu sačmu su kupci trebali da izdvoje 96 din/ kg, a za suncokretovu sačmu 60 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde bili su skuplji sojina sačma i suncokretova sačma. Sojina sačma mogla se pazariti najčešće po ceni od 106 din/kg, suncokretova sačma po ceni od 65 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice protekle je sedmice zabeležen rast cene pšenice upakovane u džakova, pošto je dominirao iznos od 25 din/kg.

Dominantna cena lucerkinog sena u balama bila je viša na gazdinstvima u okolini Požarevca. Protekle je sedmice dominirao iznos od 21 din/kg. Obim ponude bio je prosečan. Na pijaci u ovom gradu zabeležena je identična situacija, jer se lucerkino seno u balama, takođe, moglo pazariti za 21 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Pirota u maloprodajnim objektima na području ovog grada protekle je sedmice došlo do pada dominantne cene stočnog brašna na 31 din/kg.

Na pijaci u Nišu su cene pšenice i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog bile iste pošto je dominirao iznos od 25 din/kg.

Izvor: STIPS

Prethodni tekstFarma koza i proizvodnja sira porodice Heđeši
Sledeći tekstČista njiva bez korova: Aktuelna primena totalnih herbicida na strništima

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime