Pregled cena stoke i stočne hrane tokom MARTA 2024.

2
292890
Agrosaveti---farma-svinja---Bac---03
Foto: Vertigo produkcija / U našem ataru

Nije bilo značajnije razlike u pogledu ponude i prodaje teladi, kako grla SM, tako i grla HF. Cena grla SM rase kretala se u intervalu od 550 din/kg do 820 din/ kg, kao i tokom februara. Nešto slabija bila je ponuda prasadi na stočnim pijacama u Srbiji, a jagnjad su se mogla kupiti na dvanaest stočnih pijaca u Srbiji uključenih u STIPS, bez značajnije promene u pogledu prodaje u odnosu na prethodni period.

Adama Maganic 1120x180

Cene tovnih bikova, tovne junadi, krava i teladi

Nije bilo značjnije razlike u pogledu ponude i prodaje teladi, kako grla SM, tako i grla HF. Cena grla SM rase kretala se u intervalu od 550 din/kg do 820 din/ kg, kao i tokom februara. Što se tiče teladi HF rase, prodaja je evidentirana na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 600 din/kg, takođe kao i prethodnog meseca.

Promet tovne junadi telesne mase do 350 do 480 kilograma zabeležen je kao i tokom febreuara na stočnoj pijaci u Požaravcu po dominantnoj ceni od 500 din/kg. Tovna junad telesne mase preko 480 kilograma mogla su se proteklog meseca pazariti na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 350 din/kg.

MPS baneri II

Prodajna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma najčešće je varirala od 365 din/kg do 370 din/kg, što ukazuje na rast cene ove kategorije goveda u odnosu na februar.

Ništa se bitnije nije menjalo i na tržištu krava za klanje SM rase. Cena je varirala u intervalu od 150 do 260 din/ kg. Krave za klanje HF rase mogle su se, kao i prethodnih nekoliko meseci, kupiti na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 140 din/kg.

Web baner Delaro Bayer 1120x180 V01

Cene tovnih svinja, krmača i prasadi

Nešto slabija bila je ponuda prasadi na stočnim pijacama u Srbiji, kako grla telesne mase do 15 kilograma, tako i grla telesne mase od 16 do 25 kilograma. Zabeležena je slaba prodaja prasadi do 15 kilograma a cena je varirala od 500 do 600 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period.

PROČITAJTE I...  Nastavljen trend pada cena prasadi i tovnih svinja

Slaba je bila i prodaja prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, a kupci su trebali da izdvoje najčešće 500 din/kg, kao i tokom februara.

Duplex PRO banner 1120x180 Galenika

Slaba je bila ponuda tovnih svinja, kako grla telesne mase od 80 do 120 kilograma, tako i grla telesne mase preko 120 kilograma. Dominantna prodajna cena grla telesne mase od 80 do 120 kilograma varirala je od 220 do 350 din/kg. Za grla teška preko 120 kilograma kupci su trebali da izdvoje od 180 do 300 din/kg, kao i tokom februara.

Tokom marta su reporteri STIPS evidentirali prodaju krmača za klanje na četiri pijaca žive stoke. Prodajna cena ove kategorije svinja varirala je u intervalu od 160 do 300 din/kg.

Web baner Monsoon Bayer 1120x180 V01

Cene ovaca, jagnjadi, koza i jarića

Proteklog su se meseca jagnjad mogla kupiti na dvanaest stočnih pijaca u Srbiji uključenih u STIPS. Nije bilo značajnjie promene u pogledu prodaje u odnosu na prethodni period. Cena je najčešće iznosila 500 din/kg.

Sporadična je bila prodaja dviski i šilježadi na prodajnim mestima ali interesovanje kupaca bilo je jako slabo za ovim kateorijama ovih domaćih životinja. Za dviske su potencijalni kupci trebalo da izdvoje 200 din/kg. Kod šilježadi je dominirao iznos od 300 din/ kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na februar.

BTZ 1120x180px

Slaba je bila ponuda ovaca proteklog meseca. Promet je evidentiran na devet stočnih pijaca po ceni od 120 do 300 din/kg. Dominirao je iznos od 220 din/kg.

PROČITAJTE I...  SPAS: Panika je među proizvođačima tovljenika

Promet jaradi tokom marta odvijao se na šest stočnih pijaca po ceni koja je izosila 350 din/kg. U ponudi koza nije bilo značajnijih promena, a dominantna cena iznosila je 200 din/kg, kao i prethodnih par meseci.

Adama Forapro 1120x180

Cene žitarica i stočne hrane

Nije bilo značajnijih promena u ponudi kukurza, pšenice, stočnog ječma, stočnog brašna, lucerkinog sena i ostalih komponenti za pripremu stočnih hraniva u odnosu na prethodni period na prodajnim mestima u Srbiji uključenim u STIPS.

Za kukuruz su kupci na pijacama u Srbiji proteklog meseca trebali da izdvoje 28 din/kg, što ukazuje na pad u odnosu na februar. U silosima se prodaja kukuruza odvijala najčešće po ceni od 16 do 18 din/kg, što takođe, ukazuje na pad cene u odnosu na prethodni mesec.

Web baner LEK Bayer 1120x180 V01

Nastavlja se trend prosečne ponude pšenice na većini prodajnih mesta. Na pijacama se promet ove poljoprivredne kulture odvijao najčešće po ceni od 30 din/ kg. Dominantna cena ove žitarice u silosima iznosila je 19 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene.

PROČITAJTE I...  Nedeljni pregled: Cene jagnjadi varirale u zavisnosti od ponude i tražnje

Nije se menjao obim ponude stočnog ječma, a mogao se pazariti na tri pijace po dominantnoj ceni od 30 din/kg. Prodaja ove žitarice u silosima evidentirana je u dva grada, pa je u Subotici cena iznosila 17 din/kg, a u Somboru je cena bila 33 din/kg.

Prodaja sojinog zrna evidentirana je na pet prodajnih mests po ceni od 53 do 60 din/kg. Prosečna je bila ponuda stočnog brašna tokom čitavog meseca, a cena je na pijacama varirala od 23 do 28 din/kg. U maloprodajnim objektima cena ovog stočnog hraniva je najčešće varirala od 23 do 26 din/kg.

Što se silosa tiče, stočno brašno se prodavalo u silosima na području Loznice po ceni od 18 din/kg, što ukazuje na pad u odnosu na februar. Promet sojine sačme zabeležen je proteklog meseca u maloprodajnim objektima na području dvanaest gradova u Srbiji po dominantnoj ceni od 100 din/kg, kao i tokom februara. Za suncokretovu sačmu su kupci proteklog meseca trebali da izdvoje najčešće 55 din/kg.

Prodaja suncokreta je tokom proteklog meseca evidentirana u silosima na području Subotice po ceni od 50 din/kg kao i prethodnog meseca.

Nije bilo promene u ponudi i tražnji lucerkinog brašna u odnosu na prethodni period u maloprodajnim objektima. Dominirala je cena od 50 din/kg. Nešto slabija bila je ponuda lucerkinog sena u balama tokom marta. Cena je najčešće varirala od 20 do 25 din/kg,ali je zastupljeniji bio iznos od 25 din/kg.

Izvor: STIPS

Prethodni tekstZaštita pšenice i ječma u fazi lista zastavičara za sigurniji prinos
Sledeći tekstViballa – Novi herbicid za uspešnu kontrolu širokolisnih korova u suncokretu

2 KOMENTARA

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime