Dijagnostifikovanje metaboličkih poremećaja krava

0
924
Agrosaveti - Jedina farma krava u selu Kolut 06

Savremena tehnologija odgajivanja, držanja i iskorišćavanja mlečnih krava usmerena je ka neprekidnom povećanju proizvodnje mleka. Visoka proizvodnja mleka zahteva određena metabolička prilagođavanja u cilju snabdevanja organizma neophodnim hranljivim materijama, kako u periodu zasušenja tako i u vreme laktacije. Ove specifičnosti predstavljaju predispoziciju za nastanak mnogobrojnih metaboličkih poremećaja kao što su ketoza, masna jetra, puerperalna pareza u kliničkoj ili subkliničkoj formi. Svaki metabolički poremećaj dovodi do smanjenja produkcije mleka, slabljenje imunološkog sistema i povećane prijemčivosti krava na banalne infekcije i značajno smanjenje reproduktivnih performansi.

Spyrale Adama 1120x1080

U peripartalnom periodu kod krava nastaju najznačajnije promene u organizmu koje treba da obezbede dovoljne količine hranljivih materija i energije za razvoj ploda i potrebe mlečne žlezde u laktaciji. Stanje visokog graviditeta karakteriše pozitivan bilans energije, jer krave u tom periodu unose znatno više energije sa hranom od njihovih potreba. Jedan deo energije se koristi za razvoj ploda, a ostatak se deponuje u vidu masnog tkiva. Pojačano deponovanje masnog tkiva kod nekih krava uzrokuje gojaznost.

Agrosaveti---Farma-krava---mleko---Tomasevac---01

Laktacija i potencijalna oboljenja krava

Početak laktacije kod visoko mlečnih krava predstavlja stanje izrazitog stresa. Organizam treba da se prilagodi potrebama koje proističu iz povećane aktivnosti mlečne žlezde. Uprkos adaptaciji, neminovno nastaje bilans energije zbog čega je organizam prinuđen da koristi sopstvene rezerve, pre svega masti iz telesnih depoa. Proces povećane mobilizacije masti iz telesnih depoa započinje kod krava u poslednjoj nedelji graviditeta i najčešće dostiže maksimum u prvim nedeljama laktacije. Uporedo sa mobilizacijom masti, nastaje hipoglikemoja i hiperketonemija, što ukazuje na poremećaj metabolizma masti i ugljenih hidrata. Ovi poremećaji mogu da se jave i kod 75% visoko mlečnih krava na farmi.

LIBRETO 1120x180

Na osnovu dosadašnjih ispitivanja smatra se da su:

  • genetski potencijal za visoku proizvodnju mleka,
  • ugojenost životinja u vreme telenja i
  • gubitak telesne mase posle telenja,
PROČITAJTE I...  Sistem krava-tele sa rasom Hereford: Veća zarada u slobodnom uzgoju

osnovni faktori koji uslovljavaju da se kod krava u periodu posle telenja u većem stepenu razvije masna infiltracija i degeneracija hepatocita. Kao posledica takvog stanja smanjuje se sekretorna funkcija jetre. Dolazi do smanjivanja koncentracija ukupnih proteina, uree, triglicerida i holesterola u krvi. Ekskretorna funkcija jetre se smanjuje i povećavaju se vrednosti ukupnog bilirubina, kao i žučnih kiselina u krvi. Dolazi do oštećenja hepatocita i u krvnom serumu se povećavaju aktivnosti enzima specifičnih za tkivo jetre. Aktivnost enzima se manifestuje povećanom aktivnošću aspatrat-aminotransferaze (АSТ), alanini-aminotransferaze (АLТ), alkalne fosfataze (АLP), gama-glutamiltranferaze (GGТ) i laktat-dehidrogenaze (LDH).

Agrosaveti---farma-krava---Sakule---03

Promene u krvi menjaju i kvalitet mleka

Promene u krvi dovode do promene hemijskog sastava mleka. Promene hemijskog sastava mleka se manifestuju promenama u sastavu proteina, masti,  laktoze i uree. Istovremeno se povećava enzimska aktivnost poreklom iz krvi. Ove promene nastaju zbog promena u neuroendokrinoj regulaciji metaboličkih funkcija krava selekcionisanih na visoku proizvodnju mleka. Ukoliko ishrana visoko mlečnih krava ne prati intenzivne fiziološke mehanizme, dolazi do značajnih poremećaja u metabolizmu.

Procena energetskog statusa krava u uzorcima mleka vrši se na osnovu koncentracije ukupnih masti, ukupnih proteina i uree, kao i na osnovu njihovog međusobnog odnosa. Na osnovu dobijenih rezultata promena vrednosti metabolita krvi i mleka, može se proceniti energetski i proteinski status mlečnih krava na farmi. Procena energetskog i proteinskog statusa mlečnih krava ima za cilja blagovremeno korigovanje ishrane i sprečavanje pojave bolesnih stanja kod proizvodnih grla.

PROČITAJTE I...  Skoro milion i po litara mleka godišnje na farmi krava u Bačkoj Palanci

Na osnovu promena i korelacija parametara krvi i mleka mogu se dijagnostikovati metaboličke bolesti u subkliničkom obliku. One negativno utiču na zdravlje, produktivne i reproduktivne performanse mlečnih krava.

mr Violeta Petrović-Luković

Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Kragujevac

Prethodni tekstPoražavajući bilans: Afrička kuga odnela preko 50.000 svinja
Sledeći tekstBiodizel: Sopstvena proizvodnja goriva za mehanizaciju pravi značajnu uštedu

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime