REZIDBA ŠLJIVE

0
725
Agrosaveti - Šljivik centra za poljoprivredu Lajkovac 05
U zimskom periodu važno je obaviti rezidbe voćnjaka te je i rezidba šljive veoma važna.
FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA ZA ŠLJIVU

Najčešći uzgojni oblik koji se primenjuje u našim zasadima šljive je kotlasta kruna (vaza). Kotlasta kruna je uzgojni oblik koji nema vođicu već ga čine tri do četiri osnovne ramene. Primarne grane ravnomerno raspoređene u prostoru, pod uglom od 45 ° u odnosu na deblo. Primarne ramene grane na sebi nosi po tri do četiri sekundarne grane koje su obrasle rodnim elementima.

Kalif-480-EC-1038x172

Prednosti kotlaste krune su višestruke: dobra osvetljenost, plodovi su dobro obojeni, odlična provetrenost a samim tim i smanjena mogućnost pojave biljnih bolesti. Nedostaci kotlaste krune su pre svega potencijalna mogućnost očenjavanja čitavih ramenih grana koja se javlja pri velikim prinosima kod pojedinih sorata i u starijim zasadima. Ali i otežano obavljanje pojedinih agrotehničkih mera mašinama posebno neposredno pred berbu.

BASF - Systiva-1068x172px

Agrosaveti - Šljivik centra za poljoprivredu Lajkovac 01Formiranje uzgojnog oblika je relativno lako ali mogu se napraviti i određeni propust. Jednogodišnje sadnice šljive posađene na stalnom mestu skraćuju se na visinu 90 – 100 cm. Tokom prve vegetacije zelenom rezidbom ostaviti 3 – 4 letorasta koji su najbolji po položaju i uglu grananja. Kod pojedinih sorata preporučuje se povijanje grana da bi se ostvario potreban ugao od 45 °. U proleće druge godine ostavljene letoraste prekratiti na dužinu 50 – 70 cm u zavisnosti od bujnosti biljke. Tokom ranog proleća treće godine izvršiti produžavanje osnovnih ramenih grana na spoljašnji letorast. Ostaviti takođe i mladare za prvu seriju sekundarnih grana na oko 50 cm od osnove debla. Preostale bujne priraste eliminisati da ne bi konkurisali primarnim i sekundarnim granama. Tokom vegetacije obavezno je izvršiti zelenu rezidbu kojom se svi nepotrebni elementi odstranjuju sa biljke.

Kalif-Mega-1038x172
PROLEĆNA REZIDBA

U proleće sledeće godine se postupa slično kao u prethodnoj. Na vršnim delovima primarnih i sekundarnih skeletnih grana ostavlja se po jedan snažan letorast kao produžnica. Na svakoj primarnoj grani ostavlja se još po jedan snažan i dobro raspoređen mladar iz kojeg će se obrazovati druga serija sekundarnih skeletnih grana. Na sekundarnim granama ostaviti rodne elemente.

BASF - Butisan-1068x172px

Primarna ramena grana obrasla sekundarnim granama trebalo bi da izgleda kao „riblja kost“.

BASF - Caramba-1068x172px

Na tržištu postoje jednogodišnje sadnice šljive sa prevremenim granama kojima se može ubrzati proces formiranja uzgojnog oblika kotlaste krune.

PROČITAJTE I...  ŠLJIVA – Ruža naših voćnjaka

PSSS KRAGUJEVAC

Danko Petrović

DK Banner 720x90

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime