Zaštita šećerne repe od bolesti

0
1599
Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Cerkospora

Cercospora beticola

Jedan od veoma ozbiljnih i složenih zadataka u proizvodnji šećerne repe, možda i ključni, jeste, sačuvati lisnu masu useva do kraja vegetacije od ekonomski najznačajnije bolesti. U pitanju je pegavost lista ove kulture, prouzrokovana od strane gljive Cercospora beticola. Svedoci smo da ova gljiva u godinama povoljnim za razvoj i širenje bolesti, u značajnoj meri može da kompromituje prinos i digestiju. U takvim godinama, do sušenja i propadanja lisne mase, dolazi već u avgustu i septembru mesecu. Nakon toga se javlja retrovegetacija, formiranje nove lisne mase.

Spyrale Adama 1120x1080

Pojava, intenzitet napada i širenje bolesti (Cercospora beticola) zavise najviše od vremenskih uslova tokom letnjeg perioda vegetacije repe. Visina šteta zavisi od preduzetih agrotehnиčkih mera (poštovanja plodoreda, izbalansiranosti ishrane), odabira i pravovremene primene fungicida (usklađenosti tretmana sa vremenskim uslovima i tolerantnošću sortimenta). Nivo infektivnog potencijala, smanjuje se poštovanjem četvorogodišnjeg plodoreda. Opšte je poznato da se patogen održava u zaraženim ostacima repe na njivi u stromatičnim tvorevinama, koje mogu da ostanu vitalne nekoliko godina i predstavljaju najvažniji izvor zaraze. Prekomerno đubrenje azotom, pogotovo u kasnijim rokovima povećava bujnost lisne mase i stvaranje povoljne mikroklime za razvoj ove bolesti. Setvom sorata sa visokim stepenom otpornosti na cerkosporu olakšava se držanje pod kontrolom bolesti u najtežim uslovima.

Zaštita šećerne repe od gljive Cercospora beticola, prouzrokovača pegavosti lišća, vrlo je kompleksna. Zahteva mnogo znanja i iskustva. Uspešna zaštita se može ostvariti jedino poštovanjem svih agrotehničkih mera i pravilnom i razumnom primenom fungicida. Neophodno je dobro poznavati biologiju bolesti, sortiment, način delovanja i efikasnost pojedinih fungicida. Na kraju treba pratiti klimatske uslove i u skladu sa njima prilagoditi tretmane.

PROČITAJTE I...  Sadnja krompira i luka

Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Cerkospora-02

Efikasna zaštita

U kontroli ekonomski najznačajnije bolesti lišća šećerne repe i suzbijanju prouzrokovača gljive Cercospora beticola, iz svog portfolija, kompanija Adama može ponuditi odlična rešenja. Jedan preventivni i tri sistemična fungicida. To su preparati Odeon®, Eminent® Star, Bumper® P i Brisk®.

ODEON

Odeon® je preventivni fungicid na bazi aktivne materije hlorotalonil. Odlikuje se većim sadržajem aktivne materije u odnosu na paralele na tržištu, te mu je i manja preporučena količina primene po hektaru. Odličan je u antirezistentnoj strategiji. Tačnije u sprečavanju nastanka otpornosti gljive na sistemične fungicide koji su osnovni alat u zaštiti repe od cerkospore. Zbog višestrukog mehanizma delovanja, gljive ne razvijaju ili teško razvijaju otpornost na ovaj fungicid. Dodaje se sistemičnim fungicidima u količini 0,9 – 1,3 kg/ha kako bi im pojačalo preventivno delovanje i u svrhu sprečavanja pojave rezistentnosti. Odeon® ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri učestalim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide.

NADZOR Galenika Fitofarmacija 1120x180
EMINENT STAR

Eminent® Star je sistemični dvokomponentni fungicid, preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Reč je o proizvodu koji predstavlja gotovu kombinaciju sistemika i preventivca. Tetrakonazol, sistemična aktivan materija iz grupe triazola, odgovorna je za njegovu pokretljivost u biljci i ima sposobnost brzog presecanja već nastale zaraze i sprečavanja daljeg širenja bolesti. Svojim eradikativnim (antisporulantnim) delovanjem sprečava sporulaciju gljive, prekida životni ciklus patogena i širenje bolesti u usevu. Hlorotalonil pojačava preventivno delovanje i istovremeno štiti preparat od razvoja otpornosti gljive na fungicid i osigurava efekat pri nestabilnim vremenskim uslovima.

Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Cerkospora---Bumper-P

Među svim triazolima, tetrakonatol, pa samim tim i Eminent® Star, je jedinjenje sa najboljim odnosom, između hidrosolubilnosti i liposolubilnosti. Ima najbolju izbalansiranost stepena rastvorljivosti u mastima i stepena rastvorljivosti u vodi. Dobra rastvorljivost u masti omogućava preparatu lak prodor kroz voštani sloj lista i brzo apsorbovanje u tkiva tretirane biljke. Dobra rastvorljivost u vodi je od suštinskog značaja, jer omogućuje da se apsorbovani fungicid lako i ravnomerno širi u biljnim tkivima čak i na mesta koja nisu bila dostupna u vreme primene preparata. Ova prednost preparatu Eminent® Star, obezbeđuje dobru distribuciju, migraciju u biljnom tkivu, a samim tim i sigurnu i pouzdanu zaštitu šećerne repe. Preporučena količina primene Eminent® Star je 1 – 1,2 l/ha u kombiaciji sa preventivnim fungicidom Odeon®.

PROČITAJTE I...  Najlepša je moja njiva - Najlepši voćnjak
BUMPER P

Bumper® P je takođe sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Odlično kontroliše već nastale zaraze. Brzo ih prekida, a istovremeno svojim preventivnim delovanjem ne dozvoljava da do infekcije useva gljivom Cercospora beticola dođe. Preparat predstavlja kombinaciju dve aktivne materije (prohloraz i propikonazol) iz dve različite hemijske grupe. Prohloraz je aktivna komponenta koja nije u široj primeni u zaštiti šećerne repe od cerkospore kod nas, te je značajna sa aspekta antirezistentne strategije. Bumper® P preporučujemo kao alternativu u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, naročito u godinama kada je potrebno uraditi 3 ili više tretmana protiv prouzrokovača pegavosti lišća. Primenjuje se u dozi od 1 l/ha u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Odeon®.

BRISK

Brisk® je dvostruki triazol. U svom sastavu fungicid ima dve aktivne materije (propikonazol i difenokonazol) iz hemijske grupe triazola. Snažan je sistemični fungicid, preventivnog, kurativnog i antisporulantnog delovanja. Aktivna materija propikonazol, poseduje gasni efekat, čime obezbeđuje preparatu dospevanje do najskrivenijih delova lista i pruža odličnu zaštitu i bujne lisne mase repe. S druge strane difenokonazoll, je jak i brz sistemik. Odlikuje se brzim usvajanjem i brzom distribucijom kroz biljno tkivo. Zaustavlja postojeće infekcije i sprečava razvoj novih. Dobra pokretljivost difenokonazola, osigurava zaštiu i novoformirane lisne mase. Brisk se primenjuje u dozi 0,25 l/ha u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Odeon®, kao i svi sistemici.

PROČITAJTE I...  Jesenja zaštita voćnjaka - Plavo prskanje

Zbog kvalitetnog hemijskog sastava i dobrog odnosa aktivnih materija, kao i kratke karence od 21 dan, Bumper® P, Eminent® Star i Brisk® se mogu koristiti u bilo kom cerkospornom tretmanu, kako u početnim tako i u završnim tretmanima šećerne repe.

Preporuka tretmana

Za prvi cerkosporni tretan predlažemo jednu od sledeće tri kombinacije:

  1. Bumper® P 1 l/ha + Odeon® 0,9 – 1,3 kg/ha
  2. Eminent® Star 1,2 l/ha + Odeon® 0,6 – 0,9 kg/ha
  3. Brisk® 0,25 l/ha + Odeon® 0,9 – 1,3 kg/ha

Prvi tretman treba obaviti u vreme pojave prvih pega ili prema preporuci prognozno izveštajne službe. Vreme ulaska u cerkosporne tretmane, određujemo zavisno od:

  • stanja useva (zaraze),
  • uslova povoljnih za infekciju i širenje bolesti,
  • tolerantnosti (osetljivosti) sortimenta,
  • načina proizvodnje repe (u suvom ratarenju ili zalivnom sistemu)…

Da bismo odredili pravi momenat ulaska u tretman neophodno je svakako pratiti stanje useva na parceli (pojavu pega na lišću) i voditi se preporukama prognozno izveštajne službe.

Kombinacijom fungicida Bumper® P i Odeon®, Eminent® Star i Odeon®, ili Brisk® i Odeon®, birate sigurnu opciju za vaš usev. Birate dobru zaštitu, što je preduslov za visok pinos korena, visok procenat šećera, a samim tim i preduslov za dobar profit.

Dipl. Inž. Mira Babić

Adama SRB

Prethodni tekstCorteva i zvanično na berzi
Sledeći tekstMlečno govedarstvo u selu Klenje

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime