Zaštita soje u tri koraka

0
386
Agrosaveti---Adama---soja---Mistral---Agil---Leopard---Diler---korovi-03

Soja je u našoj zemlji najviše prisutna na terenima uz Dunav na teritoriji južne Bačke. Upravo na ovim terenima česta je pojava gajenja soje u monkulturi koja se negde seje na istim parcelama čak i 25 godina. Izbegavajći rotaciju kultura, dobili smo parcele sa velikim pritiskom raznih korovskih vrsta i sve češća je pojava rezistentnosti.

Kako je zaštita soje kompleksna i zavisi od sinergije više aktivnih materija, pokušaćemo da pojednostavimo pristup borbe protiv korova u tri koraka.

Chief-1120x180
Prvi korak je tretman posle setve, a pre nicanja.

Ovaj tretman se poslednjih godina pokazao kao neizostavan. Važnost primene preparata posle setve, a pre nicanja posebno je prepoznata na parcelama koje imaju jak pritisak ambrozije i delovi terena na kojima se beleži pojava rezistentnog štira. Naša preporuka su preparati na bazi aktivne materije metribuzin. Ovim tretmanom smo ,,kupili’’ vreme. Pomerili smo tretmane preko lista i omogućili soji da neometano niče bez prisustva korova.

Agrosaveti---Adama---soja---Mistral---Agil---Leopard---Diler---korovi-01

Mistral® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije metribuzin. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. U soji na jako zakorovljenim parcelama, Mistral® primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

Nicogan-1120x180
Drugi korak je tretman posle nicanja soje i korova.

Ovaj tretman se izvodi kombinacijom preparata na bazi aktivnih materija bentazon, tifensulfuron-metil, imazamoks i/ili oksasulfuron. Broj tretmana i doze primene zavise od korovske flore koja je prisutna i od uzrasta korova.

PROČITAJTE I...  Zaštita uljane repice od bolesti i štetočina

Saltus® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije imazamoks. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. U soji se primenjuje tretiranjem posle nicanja useva. Kada je soja u fazi od dvopera do drugog trolista i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista u količini od 0,5-0,6 l/ha.

Agrosaveti---Adama---soja---Mistral---Agil---Leopard---Diler---korovi-02

Treći korak je suzbijanje travnih korova.

Sirak iz rizoma je velika opasnost za soju i može da ,,odnese“ dobar deo prinosa. U cilju suzbijanja uskolisnih korova u usevu soje, kompanija ADAMA preporučuje tri izuzetno moćna graminicida: Agil®, Leopard® i Diler®.

Doze i primenu preparata za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao i višegodišnjih rizomskih korova možete detaljnije proučiti klikom na link:

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu http://bit.ly/ADAMAkontakt

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime