Aktuelno – Zaštita koštičavog voća od štetnih insekata

0
4335
Agrosaveti---Adama---jabuka---insekti---insekticid---Pyrinex---jabucasto-voce

Zaštita koštičavog voća od insekata važna je već u prvim fazama tazvja štetočina. Kompanija Adama nudi vam par saveta po pitanju zaštite vaših voćnjaka.

Lisne vaši

Lisne vaši su grupa ekonomski značajnih štetočina biljaka. Postoji više vrsta koje se često javljaju i na koštičavom voću. Mogu naneti velike štete ako se na vreme ne primete i ne primene adekvatne mere zaštite.

Lisne vaši nanose direktne i indirektne štete koštičavom voću. Direktne štete nastaju sisanjem sokova, što dovodi do hloroze (lišće prvo bledi, nakon toga požuti). List se deformiše, plodovi zaostaju u porastu, mogu biti i deformisani. Indirektne štete nastaju lučenjem „medne rose“, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, koje remete proces fotosinteze na listovima i umanjuju tržišnu vrednost plodova.

Adama Sultan 1120x180

Veliki je broj vrsta koji se mogu pojaviti na koštičavom voću. Najčešće su: Myzus persicae (zelena breskvina vaš), Brachycardus persicae (crna breskvina vaš), Hyalopterus pruni (zelena šljivina vaš), Brachycardus cardui (šljivina velika vaš), Myzus cerasi (crna trešnjina vaš)….

Vaši prezimljavaju u formi jaja na granama, grančicama. Najčešće u naborima, račvama grana, skrivenijim mestima na stablu. Tokom vegetacije dolazi do razvoja beskrilnih i krilatih formi. Tokom godine imaju više generacija.

Suzbijanje vašiju treba započeti još u periodu mirovanja vegetacije ili na samom početku vegetacije u rano proleće. Tada se nalaze u fazi jaja i upotrebom mineralnih ulja možemo zaustviti dalji razvoj. Ako se ne odradi raniji tretman u periodu mirovanja, nego se sačeka početak vegetacije, mineralnim uljima je poželjno dodati klasični insekticid koji će suzbiti jedan deo ispiljenih jaja (Lamdex®, Pyrinex®).

Tokom vegetacije, kada se primeti početak formiranja kolonija, obično na listovima na vrhovima mladara, preporuka je primena preparata Kestrel® (0,05%).

Agrosaveti---Adama---nektarina---breskva---insekti---insekticid---Pyrinex---kosticavo-voce

Štitaste vaši

Iako malih dimenzija (lako vidljiv je samo štit ovih vašiju), štitaste vaši mogu izazvati velike štete. Oštećenja se manifestuju sušenjem rodnih grana, a pri jačem napadu može doći i do sušenja celog stabla. Zaraženi plodovi se ne mogu izvoziti, niti izbaciti na tržište.

PROČITAJTE I...  Vreme je za prvi fungicidni tretman u ozimom ječmu

Ove vaši imaju poseban štit, ispod kojih se nalaze vaš. Upravo prisustvo štita predstavlja problem u suzbijanju ovih vašiju jer do same jedinke ne dospeva depozit insekticida. Jedini period efikasne zaštite je period larvi (koje nemaju štit) i koje se slobodno kreću po stablu, grančicama i plodu, i to samo u prvoj fazi svog razvoja. To je i jedini momenat za njihovo suzbijanje, jer su dostupne insekticidu.

Postoji više vrsta ekonomski značajnih štitastih vaši, koje napadaju kako koštičavo, tako i drugo voće. Ovo je tabelarni pregled značajnih vrsta, njihovih domaćina i orjentaciono vreme njihovog suzbijanja (vreme kretanja larvi):

Agrosaveti---Adama---sljiva---insekti---insekticid---Pyrinex---kosticavo-voce---tabela

Suzbijanje štitastih vašiju izvodi se primenom mineralnih ulja tokom mirovanja vegetacije i primenom insekticida Pyrinex® 48 EC (1,5 l/ha) ili Pyrinex® super (1 l/ha).

Tripsi (Taeniothrips meridionalis, Frankliniella occidentalis)

Zaštita koštičavog voća svakako podrazumeva i borbu protiv tripsa. Tripsi su vrlo sitni, pokretljivi insekti. Period njihove intenzivne aktivnosti je maj-septembar (letnji meseci). Štete prave sisanjem biljnog tkiva, čime prave sitne povrede, koje kasnije nekrotiraju i tokom rasta tkiva dobijaju rđast, crtičast izgled. Štete prave na listu, mladarima, ali najčešće napadaju plodove, koji gube na kvalitetu i zbog izgleda gube tržišnu vrednost.

Posebno su osetljive nektarine i breskve i svake godine izazivaju značajne štete. U zavisnosti od vremena kada se pojave, mogu izazvati dva tipa oštećenja. U vreme ranog napada i ishrane tripsa, u fazi tokom cvetanja i precvetavanja, javljaju se plutavost i udubljenost plodova. Drugi tip oštećenja, javlja se u vidu belila pokožice ploda na obojenim sortama koji je jako očigledan. Javlja se pri kasnom napadu tripsa kada su plodovi poluzreli ili zreli.

Suzbijanje korova je preventivna mera u borbi protiv tripsa, jer se suzbijanjem korova u voćnjaku ali i oko njega, smanjuje populacija štetočine. Insekticidi koji se mogu koristiti u suzbijanju tokom vegetacije su: Pyrinex® super (1 l/ha), Pyrinex® (1,5 l/ha), Kestrel® (0,5 l/ha), Kohinor® (0,6 l/ha).

PROČITAJTE I...  Spyrale - inovativno rešenje za zaštitu šećerne repe

Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Breskvin smotavac je stalno prisutan u zasadima breskve i nektarine. U prvoj generaciji oštećuje letoraste i plodiće, a u drugoj plodove. Posebno je opasan u rasadničkoj proizvodnji, jer napada lastare sadnica, zaustavlja rast sadnica. Ima najmanje tri generacije, koje se preklapaju. Druga i treća može preći i na jabuku u vreme pred berbu.

Potrebno je suzbijanje u najmanje dva navrata, tokom maja i juna. Tačan momenat je najbolje odrediti praćenjem leta, feromonskim klopkama, praćenjem polaganjem jaja i pomoću suma aktivnih temperatura. Ovim tretmanima ujedno možemo suzbiti i lisne vaši.

U područjima gde breskvin smotavac predstavlja veliki problem, prvi tretman treba uraditi pre početka polaganja jaja insekticidom Lascar® (0,1%) u kombinaciji sa preparatom Kestrel® (0,05%). Borbu protiv prve generacije nastavljamo pre ubušivanja gusenica u plodove. Od izuzetne je važnosti da se dobro suzbije prva generacija ove štetočine, jer će tokom vegetacije brojnost biti znatno manja. Sledeća tretiranja se obavljaju sa razmakom od 10-15 dana u zavisnosti od perzistentnosti preparata ali i klimatskih uslova. Mogu se koristiti Pyrinex® 48 EC (1,5 l/ha) ili Kestrel® (0,05%).

Agrosaveti---Adama---sljiva---insekti---insekticid---Pyrinex---kosticavo-voce

Šljivin smotavac (Cydia funebrana)

Zaštita koštičavog voća nezaobilazno se odnosi i na šljivin smotavac. Šljivin smotavac pravi štete na plodovima. Plodovi su crvljivi i nisu za konzumnu upotrebu. Ubušeni plodovi prevremeno opadaju i prinos se drastično smanjuje. Indirektne štete nastaju kada na mesto ubušivanja dođe i do razvoja gljiva koje izazivaju trulež. Može napraviti štete i na breskvi i kajsiji. Ima dve generacije. Prva generacija počinje sa polaganjem jaja često krajem maja, a druga u julu. Leptiri imaju razvučen let i stalno se u ovom periodu mogu naći.

Sa suzbijanjem krećemo upravo u periodu kraja maja, pa do kraja juna, kako bi sasekli prvu generaciju i smanjili potencijal druge na minimum. Tretmane ponavljamo na svakih 10-tak dana i na taj način pokrivamo period od kraja embrionalnog razvića štetočine do mogućnosti ubušivanja gusenice u plod.

PROČITAJTE I...  Aktuelna zaštita PAPRIKE od pegavosti lista paprike i lisnih vaši

Mogu se koristiti preparati: Pyrinex® 48 EC (0,15%), Pyrinex® super (0,1%), Kestrel® (0,05%).

Šljivine ose (Hoplocampa flava-žuta i Hoplocampa minuta-crna)

Voćne ose se javljaju u vreme cvetanja šljive. Jaja odlažu na plodiće, ispod čašičnih listića ili u cvetnu ložu. Mesto gde je jaje položeno se može videti po podignutoj pokožici, ispupčenju. Larva (pagusenica) ulazi u plod i oštećuje ga. Mesto ubušenja se lako uočava po crnim tačkicama, mestu gde je pagusenica ušla u plod. Plodovi otpadaju.

Suzbijanje se vrši u vreme precvetavanja (kada otpadne 2/3 kruničnih listića), preparatima Pyrinex® 48 EC (0,15%), Pyrinex® super (0,1%), Kestrel® (0,05%).

Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)

Trešnjina muva je najznačajnija štetočina na trešnjama i višnjama. Javlja se svake godine, bez obzira kakvi su vremenski uslovi. Štetočina se u našem podneblju obično javlja tokom maja meseca. Nakon 10-tak dana polaže jaja i po pravilu je to u vreme kada plodovi počinju rumeniti (promena boje). Ženka legalicom ulaže jaja u plod. Ispiljene larve se nakon 5-6 dana ubušuju u plod.

Suzbijanje se izvodi u momentu početka zrenja plodova. Iz tog razloga potrebno je izabrati insekticid koji ima jako kratku karencu a koji je efikasan za trešnjinu muvu: Lamdex® (0,05-0,07%).

Višnjin svrdlaš (Rhynchites auratus)

Zaštita koštičavog voća, tačnije višnje mora dodatni akcenat staviti i na štetočinu višnjin svrdlaš. U nekim višnjarskim regionima (Knjaževac, Boljevac), nanosi značajne štete i predstavlja podjednako veliki problem kao i trešnjina muva. Višnjin svrdlaš se suzbija u fazi precvetavanja. Dobro delovanje na ovu štetočinu pokazali su Pyrinex® 48 EC (0,15%), Pyrinex® super (0,1%), Kestrel® (0,05%).

dipl. inž. Ljubiša Pakalović

Adama SRB

Prethodni tekstUzgoj kajsija u selu Guberevac
Sledeći tekstŠtete od grada u subotičkom ataru

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime