Precizna poljoprivreda kompanije Timac Agro

0
2583
Agrosaveti - Pametna pojoprivreda Timac Agro 07

Precizno, pouzdano, detaljno, varijabilno. Ovo nisu česte reči kada se govori o poljoprivredi. Klimatske promene i mnogi faktori utiču na to da usevi ne budu ni precizni, a ni pouzdani. Timac Agro nam je pokazao da tako nešto ipak postoji – precizna poljoprivreda.

„Živimo u veoma interesantnim vremenima. Digitalna revolucija je u toku i poljoprivreda nije zaobiđena. Čak naprotiv, nove tehnologije su i te kako našle primenu u poljoprivredi. Ove integracije između poljoprivrede i novih tehnologija, mahom iz IT industrija i drugih, se zovu jednim imenom – precizna poljoprivreda ili pametna poljoprivreda – objašnjava Borislav Brunet specijalista precizne poljoprivrede u kompaniji Timac Agro.

Šta ovo zapravo znači za same poljoprivrednike? Koje su to optimizacije i uštede?

„Da bi došli do tog konačnog odgovora – koliki je zaista benefit, primenom precizne ishrane bilja, moramo znati kolika je varijabilnost same proizvodne parcele. U različitim literaturama i iskustvima u svetu, praktično benefit je nesporan. Negde prcentualno se kreće 20% do 30%, međutim to je dosta nezahvalno sada prognozirati“ – ističe Brunet.

PROČITAJTE I...  Hranljivi elementi i njihove uloge u biljnoj proizvodnji

Kako je Timac Agro poznat po svojim preporukama za ishranu bilja, bilo je logično da nove tehnologije okrene upravo u tom pravcu. Koristeći razne tehnologije dobijaju se informacije o samoj proizvodnoj parceli.

„Pre svega GPS koji nam omogućava geografsku poziciju različitih pojava na terenu, odnosno ako posmatramo proizvodnu parcelu. A time i da ustanovimo varijabilnost i detektujemo varijabilnost u geografskom smislu na toj proizvodnoj parceli“ – precizira Brunet.

NADZOR Galenika Fitofarmacija 1120x180

Pored geografske detekcije, radi se i detekcija mehaničkog sastava zemljišta, njena zasoljenost, vlažnost i slični parametri.

„Ono po čemu se praktično odvajamo od većine, koji nude ovakve usluge, je i posmatranje biljke kroz vegetativni ciklus. To je daljinska detekcija kroz analizu multispektralnih satelitskih snimaka u toku vegetacije. Praktično ustanovljavamo tu posredno uzročnu vezu, između zemljišta i biljke, i na taj način dolazimo do onog dela formiranja zona. Odnosno, više proizvodnu parcelu ne gledamo uniformno, nego je gledamo heterogeno i razdvajamo je na menadžment zone. Dakle svaka zona je uniformna za sebe i u svakoj zoni dalje koristimo uzorkovanje zemljišta. Ali ne tradicionalno nego je koristimo opet kroz tehnologiju GPS navigacije za sve ubodne tačke. Prikupljamo te podatke, geostatistički ih obrađujemo, dobijamo određene mape analize zemljišta. Kroz te mape opet, analizom i različitim metodama, dolazimo do mape preporuka koji je krajnji proizvod za korisnika. Korisnik dobija, u formatu koji je pogodan za njega, informaciju o primeni sredstava za ishranu bilja na varijabilan način tzv. varijabilne norme prihrane, sredstva za prihranu bilja na njegovoj parceli“ – objašnjava proces rada Brunet.

PROČITAJTE I...  Dan polja KWS precizne poljoprivrede

Uštede u smanjenju troškova

Svim domaćinima je poznato da im parcele nisu iste. Na jednoj parceli su i sami primetili da određeni delovi imaju neki problem, neki delovi pružaju veći rod, neki osrednji. Sistemom precizne ishrane bilja, postiže se tačno utvrđivanje sastava svakog dela parcele i preporuka za unapređenje tih delova. A zašto je to opet važno i da li se isplati ulagati u ovakav sistem? Poljoprivrednici jesu okrenuti ka profitu kao krajnjem cilju i na neke faktore ne mogu da utiču.

„Možemo da utičemo na tu marginu uštede u kojoj se skriva profit. Uštedom inputa Vi možete da smanjite troškove Vaše, a time i da povećate Vaš profit“ – napominje Brunet.

Ukoliko imate jasnu i preciznu sliku koliko je potrebno sredstava za ishranu bilja na svakom segmentu parcele, svakako se ostvaruje ušteda jer se ne troši više od neophonog. Sa dobrom primenom ishrane bilja i prinosi postaju stabilniji i veći. To svakako jeste benefit i to svakako jeste profit.

Ovaj sistem već je zaživeo u svetu i sa ponosom možemo reći da Srbija ne kaska za tim. Kao i svi tehnološki razvoji, pitanje kada će ovakav način analiziranja zemljišta i useva postati standard. Za svega 15–tak godina precizna poljoprivreda se sa 15% popela na 65% primene. Timac Agro je oduvek donosio novosti iz svetskih agrarnih tokova i nikada se nismo pokajali kada smo ih poslušali!

PROČITAJTE I...  Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja u organskoj proizvodnji

Opširnije pogledati u prilogu.

Prethodni tekstProizvodnja voća u Novom Slankamenu
Sledeći tekstBespovratno 25 miliona za solarne panele na farmama

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime