Suzbijanje korova plamenom u organskoj proizvodnji

0
6684

Korovi su stalni pratilac poljoprivredne proizvodnje. Specifični su za svaku gajenu biljku i agro ekološke uslove, i predstavljaju jedan od najznačajnijih ograničavajućih činilaca za visoke i stabilne prinose.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Tokom godina korovi su se prilagodili na sistem proizvodnje i svojim prisustvom konkurišu gajenoj biljci za svetlost, vodu, hranljive materije i životni prostor.

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 07

U konvecionalnoj proizvodnji imamo veliki broj efikasnih herbicida, ali u organskoj biljnoj proizvodnji, suzbijanje korova se obavlja nehemijskim merama, a jedna od njih je i suzbijanje korova plamenom u redu useva.

Adama Sultan 1120x180

Nehemijska mera suzbijanja – po meri organske proizvodnje

„Nalazimo se na oglednom polju instituta za ratarstvo i povrtarstvo i danas ćemo prikazati kako izgleda suzbijanje korova plamenomu zoni reda useva kukuruza.“

„Istraživanja sa ovom merom suzbijanja korova, započeta su 2010. godine. ovde na institutu. Pored kukuruza, rađena su i u soji, paprici i pasulju.  Nekada davno, ova mera se koristila u SAD pre svega za suzbijanje korova u pamuku. Kako su se pojavili selektivni i relativno jeftini herbicidi ova mera je u suštini zaboravljena.“

Aneri Galenika 1120x185px

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 09

„Pojavom organske proizvodnje i potrebom proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane bez upotrebe pesticida, koji svoje ostatke ostavljaju u zemljištu i podzemnim vodama, došlo se i do potrebe za novim sistemima zaštite. Jedan od njih je i suzbijanje korova plamenom. Korovi se na ovaj načine ne prže, ne spaljuju, već se u jednom delu sekunde izlažu vrelini plamena“ – objašnjava dr Miloš Rajković.

PROČITAJTE I...  Za poljoprivrednike u planu besplatne polise osiguranja

Prednosti suzbijanja korova plamenom

U poređenju sa hemijskim merama, suzbijanje korova plamenom ima brojne tehnološke prednosti koje se ogledaju kroz

 • bržu inicijalnu efikasnost u suzbijanju korova, odsustva rezidua u biljkama, zemljištu i podzemnim vodama,
 • ne zavisi od padavina koje su neophodne za delovanje zemljišnih herbicida,
 • ne ograničavaju smenu useva,
 • odsustvo rizika od razvoja rezistentnosti korova na herbicide,
 • ne stimuliše nicanje korova kao obrada zemljišta,
 • može se izvodi po vlažnom zemljištu za razliku od mehaničkih mera,
 • po ceni koštanja je jeftinije od ručnog uklanjanja korova,
 • moguće je suzbiti i neke bolesti i štetočine i tako dalje.

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 01

Mašina za suzbijanje korova plamenom

„Mašina je zapravo nastala modifikacijjom četvorednog međurednog kultivatora. Na njega su dodate dve boce propana od po 35 kg. Tu se nalazi i isparivač do koga idu cevi iz boca. Na samom isparivaču nalazi se regulator pritiska. Od njega idu creva ka plamenicima. Plamenici su postavljeni tako da suzbijaju korove u zoni useva. Pod uglom od 45 stepeni u odnosu na površinu zemljišta. Usmereni su u osnovu gajene biljke. Po dva plamenika sa obe strane reda kukuruza. Plamenici usmeravaju vrelinu koja nastaje sagorevanjem propana u osnovu gajene biljke.“

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 04

„Ovde je kukuruz koji je u fazi pet lista koja se pokazala kao idealna za suzbijanje korova. U pitanju su razni širokolisni i uskolisni korovi u fazi od kotledona da prvog para listova što je idealno za suzbijanje plamenom. Korovi kada prerastu ovu fazu su mnogo tolerantniji na plamen. Dok je kukuruz veoma tolerantan na plamen“ – objašnjava dr Miloš Rajković.

PROČITAJTE I...  Ratari: Skladištari nas ucenjuju prodajom kukuruza

Nedostaci metode

Nedostaci ove mere su što

 • nije dovoljno selektivna uvek na neke gajene biljke,
 • ima kratkoročni efekat, odnosno neophodna je višekratna primena,
 • visoka je cena mašine,
 • relativno mali radni učinak mašine,
 • zahteva veliku pažnju pri rukovanju,
 • pri sagorevanju se oslobađa ugljen-dioksid, ali je emisija ugljen-dioksida manja nego kod primene gliofosfata. U poređenju sa drugim fosilnim gorivima, propan je relativno čist.

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 08

„Odmah nakon primene plamena, već posle sat vremena, možete da vidite i same efekte. Donji listovi kukuruza naravno budu oštećeni od plamena. Međutim, pošto kupa rasta kod kukuruza nije oštećena, kukuruz nastavlja svoj rast bez ikakvih uticaja na prinos. Korovske biljke koje su u fazi od kotledona do prvog i drugog para listova bivaju suzbijene. Zbog izlaganja visokoj temperaturi dolazi do brzog izumiranja korova.“

Zbog čega se suzbije korov a gajena biljka preživi?

„Jedan od razloga je zato što je korov u početnoj fazi razvoja a kukuruz poodmakloj. Drugi razlog leži u samom uglu pod koji se plamenici postave. Vrelina je najveća u prizemnom sloju zemljiđta na oko 2 do 4 santimetra. Tu se temperature kreću od 120 do 180 stepeni. Na toj temperaturi dolazi do pucanja ćelijskih zidova i do dehidratacije same biljke. Temperatura se naglo smanjuje sa povećanjem visine. Temperatura iznad 15 santimetara pada ispod 100 stepeni. Tako su viši listovi kukuruza izloženi manjoj temperaturi i imaju veću šansu da prežive.“

PROČITAJTE I...  Proizvodnja krompira na severu Banata

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 05

Doza propana

„Što se tiče doze propana. Zavisi od faze razvoja kako gajenog useva tako i samog korova. Ovde smo primenili 40 kg po hektaru propana, što bi bilo da suzbijemo ponikle korove, a da nema uticaja većeg na smanjenje prinosa kukuruza. Korovi se između redova suzbijaju mehanički, običnim međurednim kultiviranjem. Ovaj način je idealan za organsku proizvodnu, obzirom da je cena propana nešto veća od herbicida koji se trenutno nalaze na tržištu“ – objašnjava  dr Miloš Rajković.

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 03

Zbog različitih faktora koji mogu da ograniče primenu plamena u suzbijanju korova, ovu meru je neophodno kombinovati sa drugim merama kako bi zajednički bili efikasniji. Suzbijanje korova kombinovanjem primene plamena i mehaničkih mera može se u potpunosti izostaviti primena herbicida.

Agrosaveti - Suzbijanje korova plamenom 06

U zavisnosti od vremenskih uslova, treba primeniti onu meru koja će dati najbolji efekat, a ujedno imati najmanje troškove. Kada je zemljište vlažno, ne mogu se primeniti mehaničke mere, pa prednost treba dati primeni plamena.

Opširnije pogledati u prilogu.

Prethodni tekstNOVA strategija za suzbijanje KRVAVE VAŠI u zasadima JABUKE
Sledeći tekstJešić tvrdi: Pronevere robnih rezervi su stalne

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime