Prednosti sejane livade i pašnjaka

0
68
Agrosaveti - krave 18
Foto: Vertigo produkcija

Livade i pašnjaci su važni izvori stočne hrane za proizvodnju zelene mase, za ispašu i spravljanje sena, a sve više i za proizvodnju kvalitetne silaže, naročito u brdsko-planinskom području. Međutim, velike površine livada i pašnjaka u našoj zemlji se slabo iskorišćavaju, od njih se dobijaju mali prinosi lošije stočne hrane, u prvom redu zbog toga što se travnate površine slabo neguju i loše iskorišćavaju.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Podizanjem sejanih livada i pašnjaka, setvom produktivnih i kvalitetnih trava i leguminoza, odnosno travnih i travno leguminoznih smeša može se proizvodnja stočne hrane znatno više i brže poboljšati, postići veći prinosi kvalitetnije i jeftinije stočne hrane, u prvom redu za ishranu goveda i ovaca. Zato, zasnivanje sejanih livada i pašnjaka znači mnogo i za našu zemlju, a za brdsko planinsko područje posebno.

Prednosti zasejanih u odnosu na prirodne pašnjake

Uvođenjem intenzivne proizvodnje dolazi se do kvalitetne i jeftinije stočne hrane i u manje povoljnim prirodnim uslovima, a naročito na lošijim zemljištima. U odnosu na prirodne, sejane livade i pašnjaci imaju niz prednosti:

Adama Sultan 1120x180
  • daju znatno veće prinose stočne hrane  oko 5 do 8 puta, pa i više.
  • daju kvalitetniju stočnu hranu, sa više korisnih sastojaka, naročito proteina, mineralnih materijan i vitamina, a manje celuloze.
  • daju stabilniju količinu stočne hrane po godinama i u toku iste godine po sezonama (proleće, leto, jesen)
  • travna masa sejanih  livada i pašnjaka je sočnija i ukusnija, stoka je radije jede i bolje iskorišćava.
PROČITAJTE I...  OVAS: Agrotehnika i značaj u ishrani stoke

Iskorišćavanje travne mase na sejanim livadama i pašnjacima započinje ranije u proleće i traje duže u jesen. Travna masa je pogodnija za ispašu i proizvodnju kvalitetnog sena, silaže, senaže, dobijanje peleta i brašna, a posebnim tehnološnim postupkom od nje se mogu proizvoditi kvalitetni proteini za ishranu stoke, pa i ljudi.

Na dobro đubrenim i pravilno iskorišćavanim sejanim livadama i pašnjacima može se proizvesti oko 8, 10 do 14 hiljada litara mleka po 1 ha godišnje, i obezbediti prirast žive mere stoke u količini 600-800 kg po hektaru, što je visoka proizvodnja i za bolja zemljišta i njivske kulture.

pylon galenika jan 023

Visoka količina raznovrsnih kabastih stočnih hraniva omogućava razvoj intenzivnog govedarstva i ovčarstva, uvođenje visokoproduktivnih rasa stoke, odgoj priplodnih grla i podmlatka uz znatno manju upotrebu skupe koncentrovane stočne hrane.

Prethodni tekstStočari mahom bez profita – šta donose nove agrarne mere
Sledeći tekstPoljoprivrednici otvorili zajednički market za prodaju svojih proizvoda

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime