Organsko govedarstvo – sličnosti i razlike sa konvencionalnom proizvodnjom

0
1974
Agrosaveti - Organsko govedarstvo 04

Sve je više onih, koji se iz konvencionalnog načina proizvodnje okreću organskim principima. Uvećava se broj onih koji žele da imaju zaokružen proces organske proizvodnje u smislu gajenja biljnih i životinjskih vrsta. Organsko govedarstvo je zahtevnije i dugotrajnije od konvencionalnog. Ovde je akcenat na zdrastvenoj bezbednosti, kvalitetu i dobrobiti, kako potrošača tako i životinja.

Luna Sensation Bayer 1120x180 V01

Uzgoj životinja po organskim principima

Potrebno je ispuniti određene zahteve koji garantuju da su životinje gajene u skladu sa organskim principima. To se između ostalog odnosi i na upotrebu lekova.

„Ta ograničenja se pre svega odnose na tretmane životinja. Zato pokušavam da stavim akcenat na prevenciju, odnosno sprečavanje pojave bilo kakvih poremećaja, problema što se tiče zdrastvene zaštite, odnosno oboljenja. Isto to važi za reprodukciju i lečenje steriliteta. Obzirom na to da, za razliku od konvencionalne proizvodnje, u ovoj organskoj, hormonski preparati nisu dozvoljeni. Antibiotici su dozvoljeni, naravno sa određenim ograničenjima, a ta ograničenja se pre svega odnose na ukupno tri terapije tokom jedne godine. Ne kalendarske, nego godina u smislu vremenskog intervala i duple karence“ navodi Nikola Petrović, veterinar u organskoj proizvodnji mleka.

ExelGrow Adama 1120x180

Dakle, propisani period, kada je reč o upotrebi antibiotika u organskom stočarstvu, podrazumeva duplu pauzu. To za proizvođača znači duži period kada njihov proizvod, u ovom slučaju mleko, ne ispunjava principe organske proizvodnje. Ovo je veliki trošak za proizvođača, jer u tom periodu, u skladu sa propisima, mleko moraju da bace.

PROČITAJTE I...  Decembar, mesec organske hrane

 

Agrosaveti - Organsko govedarstvo 02

Podela krava u grupe

Na farmi mleka koju smo posetili krave su podeljene na one koje su u laktaciji i koje donose mleko, zasušene i one u porodilištu, odnosno krave koje se nalaze pred telenje ili kojima je potrebno da se oporave nakon telenja.

Galenika Fitofarmacija Flux 1120x185

„Krave smo grupisali u tri osnovne grupe. To su:

  1. krave na startu laktacije, odnosno sveže krave do 120 dana laktacije, od 120 do 180 u zavisnosti od proizvodnje. To je najmlečnija faza laktacije.
  2. Druga grupa krava, koju predstavljaju krave od 180-og dana laktacije. Pripadnost te grupe isključivo diktira proizvodnja i niz nekih parametara: proizvodnja, latacija, graviditet, odnosno reprostatus i još neki parametri.
  3. Treća grupa krava, visoko steone krave pred zasušenje. To su krave koje su na muži, čije se mleko isporučuje za preradu organskog mleka, odnosno predaje mlekari.“ kaže Nikola Petrović.

Važnost ishrane životinja

Za organsku proizvodnju mleka i mesa, izuzetno je važna ishrana životinja, koja mora da bude bazirana na organskoj, biljnoj proizvodnji. U prednosti su one farme koje imaju zaokružen proces proizvodnje, pa ne moraju da brinu o tome na koji način će prehraniti svoje životinje.

Infinito Bayer 1120x180 V01

Nikola navodi  sledeće: „Proizvodimo kukuruznu silažu, seno lucerke, livadsko seno i nekoliko varijanti senaže i koncetrovani deo koji sami proizvodimo, naravno od organskih sirovina.“

Agrosaveti - Organsko govedarstvo 03

Pitanje obezrožavanja teladi

Obezrožavanje teladi odnosno uklanjanje rožnog zametka se radi zbog velikog broja životinja na relativno ograničenom prostoru, jer postoji opasnost od međusobnog povređivanja. U skladu sa zakonom o dobrobiti životinja, ovo ukljanjanje se mora izvršiti na human način. Pre 30-og dana života teleta, dok rog još nije srastao sa kosti.

Spyrale Adama 1120x1080

„U organskoj proizvodnji, nije dozvoljeno obezrožavanje osim ako se ne dobije prethodno na naš zahev, saglasnost nadležnog ministarstva, jer je to izuzetak od pravila kada je obeleživanje u pitanju. S obzirom na stepen konglomeracije, odnosno broja stoke na malom prostoru. Ukoliko postoji dovoljan broj argumenata, šaljemo zahtev ministarstvu, koji odobrava operaciju obezrožavanje teladi“ kaže Nikola.

PROČITAJTE I...  Ratarstvo i stočarstvo - Neraskidiva veza

Lečenje životinja

Kada je reč o lečenju životinja u organskom uzgoju dozvoljena je upotreba antibiotika. Postoji stroga evidencija preparata i obavezna je prijava nadležnim institucijama. Još jedan važan faktor je i poštovanje vremenskog roka neophodnog da bi se životinja oslobodila antibiotika iz organizma.

Agrosaveti - Organsko govedarstvo 01

„Svi antibiotici se mogu koristiti, s tim što se prethodno prijavi sertifikacionoj kući spisak korišćenih antibiotika. Jedina promena, u odnosu na period kada smo bili u konvencionalnoj proizvodnji, je ta što na samom prijemu lekova moramo da evidentiramo i serijski broj leka, jer taj parametar je u stvari faktor praćenja i kontrole i prometa isledljivosti leka“ objašnjava Nikola.

Organsko govedarstvo nosi sa sobom dva problema, a to je prostor i mogućnost da se životinje slobodno kreću na pašnjacima koji ispunjavaju uslove organske proizvodnje. Drugi je hrana koja je proizvedena na organski način. Upravo je ova farma, koja se pre svega bavi proizvodnjom organskog mleka, zaokružila proces proizvodnje, obezbedivši dovoljne količine hrane za sopstvena grla.

Prethodni tekstOtkup i prerada svežeg voća i povrća u Svilajncu
Sledeći tekstSyngenta – Dani polja

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime